Welkom Op de informatieavond over groep 5 Programma

  • Slides: 12
Download presentation
Welkom! Op de informatieavond over groep 5

Welkom! Op de informatieavond over groep 5

Programma ◦ Onderwijsinhoud in groep 5 Welke vakken worden er in groep 5 behandeld

Programma ◦ Onderwijsinhoud in groep 5 Welke vakken worden er in groep 5 behandeld en wat leren de kinderen concreet? ◦ Leren zichtbaar maken Hoe zorgen wij dat kinderen bewust worden en eigenaarschap dragen van hun eigen leren? ◦ Zelfredzaamheid Wat verwachten wij van een kind uit groep 5 ? ◦ Onderwijsparade ◦ Ouderhulp ◦ Vragen?

De vakken: ◦ Rekenen – > Wizwijs ◦ Taal -> Staal ◦ Spelling ->

De vakken: ◦ Rekenen – > Wizwijs ◦ Taal -> Staal ◦ Spelling -> Staal ◦ Begrijpend lezen -> Bliksem ◦ Wereldoriëntatie -> Argus Clou ◦ Technisch lezen -> Estafette ◦ Schrijven -> Pennenstreken ◦ Engels -> Take it Easy ◦ Verkeer -> Verkeerskrant veilig verkeer Nederland ◦ Zwemles -> gedurende het éérste half jaar van groep 5 ◦ Handvaardigheid / Tekenen / Muziek

Rekenen ◦ Automatiseren: - De kinderen kennen aan het eind van het jaar de

Rekenen ◦ Automatiseren: - De kinderen kennen aan het eind van het jaar de tafels tot en met 10 uit hun hoofd. - De kinderen kunnen + en - sommen tot 20 op een hoog tempo maken. Hierbij wordt ook het tiental overschreden (bijvoorbeeld: 8+6 en 17 -9) De kinderen hebben er gedurende de rekenlessen erg veel baat bij, wanneer zij bovenstaand kunnen. We oefenen in groep 5 dan ook dagelijks mee. Thuis veel oefenen raden we sterk aan. -> Spelletjes op de computer, spellen met elkaar, flitsen van sommen Het is in onze Wizwijsmethode niet vereist dat alle lessen af zijn en zijn nagekeken. Moeilijk voor de ouders als de boekjes mee naar huis gaan.

Een nieuwe Methode voor spelling, grammatica en taal: Staal - Visueel sterk: Contexten, filmpjes

Een nieuwe Methode voor spelling, grammatica en taal: Staal - Visueel sterk: Contexten, filmpjes en bronnen Meervoudige intelligentie Opbrengst gericht werken Spelling met klankgroepen en categorieën Sluit aan bij leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken Onze ambitie: De leerlingen van de Tarcisiusschool worden effectieve leerlingen: zij

Leren zichtbaar maken Onze ambitie: De leerlingen van de Tarcisiusschool worden effectieve leerlingen: zij begrijpen wat zij gaan leren, hoe zij er, wat het leren betreft, voor staan en wat hun volgende stappen zijn. 2015 -2016 Ik-leerdoel 2016 -2017 Succes-criteria 2017 -2018 Feedback

Zelfredzaamh eid Een kind van 7 jaar (groep 4) Een kind van 8 jaar

Zelfredzaamh eid Een kind van 7 jaar (groep 4) Een kind van 8 jaar (groep 5) brood smeren zwemspullen uithangen slaapkamer best netjes houden Zelf denken aan meenemen van zwemspullen en gymkleren kort alleen thuis zijn tandenpoetsen tafeldekken onder toezicht eenvoudige maaltijd bereiden (bijvoorbeeld eitje bakken) boodschappen onthouden, schooltas lunchtrommel klaarmaken uitpakken, lunchtrommel en drinkbeker op vaatwasser uit- en inruimen aanrecht of in afwasmachine zetten schone kleding uitzoeken de klok in de gaten houden om op tijd naar school te gaan vuile was in de wasmand stoppen omgaan met zakgeld: plannen, sparen (wel met hulp) Zelfstandig een huisdier verzorgen

Een kind van 7 jaar (groep 4) Een kind van 8 jaar (groep 5)

Een kind van 7 jaar (groep 4) Een kind van 8 jaar (groep 5) leeft zich beter in gevoelens van anderen in wordt gevoelig voor groepsdruk; gaat daar ook aan meedoen. Is middel om positie in de klas veilig te stellen heeft minstens één goed vriendje of vriendinnetje is competitief kan stoppen met een bezigheid als hij klaar is vindt kinderen van andere geslacht maar dom houdt zich aan de regels van het groepsspel is zich bewust van zijn plaats ten opzichte van anderen laat anderen uitspreken, begint niet tussendoor ontwikkeling fijne en grove motoriek is praktisch over zomaar iets voltooid overschat en onderschat zichzelf niet tot 10 jaar leren ze complexe bewegingen aan (kopjeduikelen, skaten) Taalverwerving is praktisch voltooid meeste kinderen kiezen nu zelf bepaalde sport (sommigen hebben al jonger duidelijke voorkeur) Zakgeld: circa € 1, 40 articuleert goed/kan alle klanken goed uitspreken

 Zelfredzaamheid Een kind van 8 jaar Sociaal leeft zich beter in gevoelens van

Zelfredzaamheid Een kind van 8 jaar Sociaal leeft zich beter in gevoelens van anderen in heeft minstens één goed vriendje of vriendinnetje kan stoppen met een bezigheid als hij klaar is houdt zich aan de regels van het groepsspel laat anderen uitspreken, begint niet tussendoor over zomaar iets overschat en onderschat zichzelf niet Taalverwerving is praktisch voltooid Geld

Onderwijsparade

Onderwijsparade

Ouderhulp ◦ Iedere maandag één ouder nodig om rond 09. 30 te helpen met

Ouderhulp ◦ Iedere maandag één ouder nodig om rond 09. 30 te helpen met omkleden en terug lopen van het zwembad naar school tot ongeveer 10: 00 uur. De intekenlijst ligt op het bureau. Mocht u kunnen helpen kunt u ook ten alle tijden even mailen.

Afsluiting & Vragen

Afsluiting & Vragen