Website WAARDEvol besturen Structuur website Inleiding Ontwerpgerichte procesaanpak

  • Slides: 9
Download presentation
Website WAARDEvol besturen

Website WAARDEvol besturen

Structuur website êInleiding êOntwerpgerichte procesaanpak êOntwerpeisen en aanbevelingen êSamenwerken of fusie êOpleiding/workshops êContact 2

Structuur website êInleiding êOntwerpgerichte procesaanpak êOntwerpeisen en aanbevelingen êSamenwerken of fusie êOpleiding/workshops êContact 2

Structuur website êInleiding êDoelstelling: werking van de lokale besturen optimaliseren en samenwerking van de

Structuur website êInleiding êDoelstelling: werking van de lokale besturen optimaliseren en samenwerking van de lokale CLB’s binnen het VCLB-netwerk versterken. êVoor wie: directies en bestuurders êVertrekkend vanuit de gezamenlijke VCLB-waarden êVia een ontwerpgerichte procesaanpak êOp basis van ontwerpeisen en aanbevelingen êProcesaanpak verloopt via stappenplan (= hoofdstructuur van de website) 3

Structuur website êOntwerpgerichte procesaanpak: êAnalyse: waar staan we nu? (+ zelfevaluatietool) êPrioriteiten: wat zijn

Structuur website êOntwerpgerichte procesaanpak: êAnalyse: waar staan we nu? (+ zelfevaluatietool) êPrioriteiten: wat zijn onze prioriteiten en wat pakken we eerst aan? êOntwerpeisen: wat zeggen de ontwerpeisen en aanbevelingen? (+ toolbox) êAanpak: hoe pakken we het concreet aan? êOpvolging: hoe volgen we het proces verder op? 4

Structuur website êOntwerpeisen en aanbevelingen êRandvoorwaarden deugdelijk bestuur voor VCLB êOp basis van analyse

Structuur website êOntwerpeisen en aanbevelingen êRandvoorwaarden deugdelijk bestuur voor VCLB êOp basis van analyse van de wetenschappelijke literatuur, de best practices en de CLB-context êPer ontwerpeis is een toolbox aanwezig met materiaal ter ondersteuning voor directies en bestuurders 5

Structuur website êSamenwerken of fusie êWaarom? êVormen van samenwerken êDraaiboek bestuurlijke fusie êAanloop naar

Structuur website êSamenwerken of fusie êWaarom? êVormen van samenwerken êDraaiboek bestuurlijke fusie êAanloop naar een fusie êEen fusie 6

Structuur website êSamenwerken of fusie êEen fusie êFusieovereenkomst êCommunicatie en Inspraak êFinanciën êInstrumentarium vzw’s

Structuur website êSamenwerken of fusie êEen fusie êFusieovereenkomst êCommunicatie en Inspraak êFinanciën êInstrumentarium vzw’s êJuridische aspecten fusie van vzw’s êPatrimonium en infrastructuur êMeldingsprocedures êPersoneel 7

Structuur website êOpleiding/workshops êVCLB êKatholiek Onderwijs Vlaanderen êExterne organisaties 8

Structuur website êOpleiding/workshops êVCLB êKatholiek Onderwijs Vlaanderen êExterne organisaties 8

Structuur website êContact êCAJO êAnnelien Maebe êElke Michiels 9

Structuur website êContact êCAJO êAnnelien Maebe êElke Michiels 9