Websider og design Dette Power Point bestr af

  • Slides: 23
Download presentation
Websider og design Dette Power Point består af 2 dele Se hver del hver

Websider og design Dette Power Point består af 2 dele Se hver del hver for sig, tag en pause imellem de 2 dele. Første del. . handler især om overvejelser omkring webstedet, før efter og under. Anden del. . handler kun om selve designet og de designregler der gælder når man laver et websted.

Overvejelser omkring websiden Første del q Image q Hvad skal der tages hensyn til

Overvejelser omkring websiden Første del q Image q Hvad skal der tages hensyn til q Hvad skal man lægge vægt på q De 4 webside typer q Test af websiden q Design af webstedet

Image Virksomhedens ståsted beskrives gennem virksomhedens historie, kultur, vision og mission. Visuel identitet er

Image Virksomhedens ståsted beskrives gennem virksomhedens historie, kultur, vision og mission. Visuel identitet er summen af virksomhedens synlige flader: Dens lokaliteter, produktionsapparat, kommunikation, produkter og medarbejdernes fremtræden. Virksomhedens image er summen af alle eksterne gruppers opfattelse af virksomheden.

Hvad skal der tages hensyn til

Hvad skal der tages hensyn til

Hvad skal man lægge vægt på En brugerflade er det, der er mellem mennesket

Hvad skal man lægge vægt på En brugerflade er det, der er mellem mennesket og maskinen. Det handler om; Let at lære Let at huske Pålideligt Effektivt at bruge Tilfredsstillende at bruge

De 4 websidetyper I princippet er der tale om fire forskellige typer websteder:

De 4 websidetyper I princippet er der tale om fire forskellige typer websteder:

Test af websiden Hvad kunne du gøre og overveje - tjekliste. q q q

Test af websiden Hvad kunne du gøre og overveje - tjekliste. q q q q Virker det på alle computere? Er downloadtiden tilfredsstillende? Virker alle links? Forstår brugeren, hvad der står på siderne? Mangler brugerne informationer? Oppetid? Hvad kan få systemet til at gå ned? Er der hjælpetekster? Kan brugeren søge hjælp online? Er anden dokumentation brugervenlig og forståelig? Virker siderne i alle browsere? Ser siderne ens ud i alle browsere på alle maskiner? Opsamles informationer og placeres de, hvor de skal? Opfyldes krav om brugervenlighed?

Design af websted 1. Tag hensyn til identiteten Ved design skal du tegne virksomhedens

Design af websted 1. Tag hensyn til identiteten Ved design skal du tegne virksomhedens profil for derved at skabe genkendelsens glæde. 2. Kend dit formål Hvilken effekt vil du opnå med farverne? 3. Tænk på målgruppen Tilpas farverne til målgruppens holdninger, demografiske forhold og æstetiske opfattelse. 4. Start med baggrundsfarven Den er det bærende element og sammenbinder de andre designelementer. Derefter vælges farvekort. 5. Vælg lyshed før kulør Fastlæg om farveholdningen skal være f. eks. lys og venlig, neddæmpet eller dyster. Vælg derefter lyshed. Kontraster mellem lys og mørke fungerer ofte bedre end kontraster mellem farver. 6. Begræns antallet af farver KISS-princippet. For mange forskellige farver kan ofte virke uharmonisk eller uprofessionelt. 7. Pas på de rene farver Generelt bør det undgås at sætte for mange rene farver sammen. Det giver flimmer eller virker uharmonisk. 8. Brug naturlige farver Vi reagerer stærkt på farver, som er sjældne i naturen. De såkaldt ”syntetiske farver” kan let virke forvirrende og uharmoniske. 9. Vær original Fraviger du de mange gode råd, kan du evt. opnå opmærksomhedsskabende effekter, men det kræver et godt kendskab til spilleregler for godt design for at få succes!

Design af websted Praktisk fremstilling af websted, hvad ligger bag? HTML: ”Hyper Text Markup

Design af websted Praktisk fremstilling af websted, hvad ligger bag? HTML: ”Hyper Text Markup Language” er et opmærkningssprog til hypertekster, som blandt andet anvendes på World Wide Web. Kildetekst er de HTML-koder, som er anvendt til opsætning af websider, der fortolkes af en browser. En web-editor er et program til udformning af websider f. eks. Microsoft Sharepoint Designer eller på nettet prøv www. wix. com Andre sprog til hjemmesider CSS, Java. Script, PHP og SQL

Selve designet Anden del

Selve designet Anden del

Design af websted Nogle af de vigtige designregler q Sådan læser øjet q Flowchart/storyboard

Design af websted Nogle af de vigtige designregler q Sådan læser øjet q Flowchart/storyboard q Brugervenlighed q Mock Up q KISS q Gyldne snit q First Things First q Fibonacci q Gestaltlovene q Typografier q Farver q Grafiske formater q Lær af andre

Design af websted Sådan læser man, hvad ser øjet først?

Design af websted Sådan læser man, hvad ser øjet først?

Design af websted Øjet følger nogenlunde pilens retning

Design af websted Øjet følger nogenlunde pilens retning

Tjek mere om Fibonacci på nettet !

Tjek mere om Fibonacci på nettet !

Design af websted Typer af hyperlink (http - Hypertext Transfer Protocol) • henvise til

Design af websted Typer af hyperlink (http - Hypertext Transfer Protocol) • henvise til andre websider på eget websted - interne • henvise til en side på et andet websted - eksterne • henvise til en e-mailadresse og samtidig starte e-mailprogrammet • være et link til at downloade en fil – f. eks. et PDF-dokument • henvise til et andet sted på den aktuelle side (bogmærke).

Design af websted KISS-reglen Keep It Simpel And Stright Huskeregel: Hvad du kan trække

Design af websted KISS-reglen Keep It Simpel And Stright Huskeregel: Hvad du kan trække fra, skal du trække fra. Først når du ikke kan trække mere fra, er din publikation optimal.

Design af websted FTF-reglen First Things First • Den vigtigste tekst placeres øverst på

Design af websted FTF-reglen First Things First • Den vigtigste tekst placeres øverst på siden • Den vigtigste sætning placeres først i et afsnit • De vigtigste ord placeres først i en sætning • Det vigtigste ord placeres først i en overskrift

Design af websted Gestaltlove • Loven om nærhed: Elementer, der er placeret nær hinanden,

Design af websted Gestaltlove • Loven om nærhed: Elementer, der er placeret nær hinanden, opfattes som sammenhørende • Loven om lighed: Elementer der ligner hinanden har noget til fælles. Det vil sige, at f. eks. links og navigationsknapper bør udformes ens • Loven om lukkethed: Elementer, der er lukket inde – f. eks. i en boks eller på en speciel farvet baggrund – har noget til fælles • Loven om forbundethed: Elementer, der er forbundne, er typisk af samme slags eller har noget til fælles I forbindelse med gestaltlovene nævnes normalt en femte lov: • Loven om linjer: Reglen siger, at designelementer, som står på en linje, opfattes som sammenhørende Vil du vide mere om Gestalt loven tjek dette link; http: //www. nielsgamborg. dk/? p=gestaltlovene

Design af websted

Design af websted

Design af websted Et storyboard eller flowchart skaber overblik Rough eller mock up viser

Design af websted Et storyboard eller flowchart skaber overblik Rough eller mock up viser detaljer

Mock Up Design af websted

Mock Up Design af websted

Tekst på webstedet Ovenstående er kun nogle grundregler som gælder for produktioner på papir.

Tekst på webstedet Ovenstående er kun nogle grundregler som gælder for produktioner på papir. På en skræm er det lige omvendt her brug man overskrift med fødder og brødtekst uden fødder. Men uanset hvad, er det jo dig der bestemmer i sidste ende

Design af websteder og andre elektroniske produktioner Grafiske formater Ved valg af billede/grafik formater,

Design af websteder og andre elektroniske produktioner Grafiske formater Ved valg af billede/grafik formater, skal du tænke på: • Krav til billedkvalitet - opløsningen • Krav til computeren – download hastighed BMP-format (Windows bitmap) gemme alle oplysninger om billedet og fylder derfor meget. GIF-format bør anvendes, hvis kontrasterne i en tegning er vigtige eller hvis du skal bevare en gennemsigtig baggrund. GIF-formatet fylder meget lidt og kan animeres. Mest til tegninger. JPG-format (eller JPEG) kan komprimeres, hvilket betyder, at det mest anvendte grafikformat til digital lagring af fotografiske billeder. Mest til fotografier. Der findes mange flere formater!