Vznik Zem vypracovali Tom Novotn Tom Polk Michaela

  • Slides: 18
Download presentation
Vznik Země vypracovali: Tomáš Novotný, Tomáš Polák, Michaela Polanská, Kristýna Vašková

Vznik Země vypracovali: Tomáš Novotný, Tomáš Polák, Michaela Polanská, Kristýna Vašková

Začátek Drobné hmotné částice a plyny z ohromného oblaku okolo mladého Slunce se pospojovaly

Začátek Drobné hmotné částice a plyny z ohromného oblaku okolo mladého Slunce se pospojovaly a vytvořily vnitřní kamenné planety. Díky gravitaci se objem těchto těles neustále zvětšoval.

Zahřívání Po nárazu s jinou planetou vznikl satelit Země – Měsíc. Nitro planety se

Zahřívání Po nárazu s jinou planetou vznikl satelit Země – Měsíc. Nitro planety se neustálými dalšími nárazy a rozpadem radioaktivních prvků zahřívalo. Těžké roztavené prvky klesly ke středu planety (vytvořily jádro), lehčí vystoupily k povrchu.

Vychladnutí Země se zvolna ochlazovala, vytvářela se pevná vrstva hornin (zemská kůra). Z okolních

Vychladnutí Země se zvolna ochlazovala, vytvářela se pevná vrstva hornin (zemská kůra). Z okolních plynů i z plynů vyvržených sopečnou erupcí z hlubin vznikl kolem Země plynný obal – atmosféra.

Ustálení Nárazů do Země ubývalo. Vnitřek Země se rozdělil na jádro a pláštˇ. Vodní

Ustálení Nárazů do Země ubývalo. Vnitřek Země se rozdělil na jádro a pláštˇ. Vodní pára v atmosféře kondenzovala a v podobě deště dopadala na planetu: díky „správné“ teplotě zůstala v tekutém skupenství a vznikly oceány. Prostředí bylo připraveno pro život.

Vznik hor Pohoří vznikají vlivem tektonického pohybu litosférických desek a jejich vzájemnou kolizí.

Vznik hor Pohoří vznikají vlivem tektonického pohybu litosférických desek a jejich vzájemnou kolizí.

Vznik oceánu Kdysi, když se vytvářela Země, tak tu pršelo na Zemi 100 let

Vznik oceánu Kdysi, když se vytvářela Země, tak tu pršelo na Zemi 100 let pršelo a vytvářela se mezi tím, fáze kdy to byli jenom kapičky ledu, později déšť bez nějaké soli, a pak se vytvořil klasický déšť.

PANGEA Jako jeden z prvních kontinentů se utvořil kontinent Pangea měla tvar písmene C.

PANGEA Jako jeden z prvních kontinentů se utvořil kontinent Pangea měla tvar písmene C. Měla obrovskou rozlohu, a proto byla ve vnitrozemí hodně suchá.

Na Zemi tehdy vládli veleještěři, kteří vážili (40 -80 tun). Jejich kosterní pozůstatky dodnes

Na Zemi tehdy vládli veleještěři, kteří vážili (40 -80 tun). Jejich kosterní pozůstatky dodnes nahánějí hrůzu. Pangea se rozpadla na dvě části Lauresii (sever)a Gondwanu (jih). Díky pohybu litosférických desek se během historie Země kontinenty přesouvaly a rozpadaly.

Před 200 mil. lety

Před 200 mil. lety

Před 150 mil. lety

Před 150 mil. lety

Před 100 mil. lety

Před 100 mil. lety

Před 50 mil. lety

Před 50 mil. lety

Před 10 mil. lety

Před 10 mil. lety

Současnost

Současnost

Vznik Země-SOUČASTNOST Země se pořád vyvíjí a dalo by se říct, že vzniká dále.

Vznik Země-SOUČASTNOST Země se pořád vyvíjí a dalo by se říct, že vzniká dále. Zvyšuje se hladina oceánů Začínají být aktivní sopky Mění se klima Všechny kontinenty se posunují

Mapa světa-SOUČASTNOST

Mapa světa-SOUČASTNOST

DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST

DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST