Vznik a vvoj ivota Vznik ivota o Vznik

  • Slides: 15
Download presentation
Vznik a vývoj života

Vznik a vývoj života

Vznik života o Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během

Vznik života o Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat svoje okolí. o Předpokládá se, že život na ní vznikl asi před 3, 9 mld. let. o Také se předpokládá, že život mohl vzniknout několikrát a následně být opakovaně zcela zničen, než došel úspěchu.

Teorie vzniku života o kreační teorie: život vznikl náhle zásahem nadpřirozené síly (boha)

Teorie vzniku života o kreační teorie: život vznikl náhle zásahem nadpřirozené síly (boha)

Teorie vzniku života o teorie panspermismu: n n život rozšířen v celém vesmíru ve

Teorie vzniku života o teorie panspermismu: n n život rozšířen v celém vesmíru ve formě tzv. kosmozoí, která se ve vhodných podmínkách rozvinou do vyšších forem, nevysvětluje tedy vznik života jako takového, jen jeho objevení se na Zemi

Teorie vzniku života o teorie evoluční, autochtonní abiogeneze: vznik života postupných vývojem z neživé

Teorie vzniku života o teorie evoluční, autochtonní abiogeneze: vznik života postupných vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi

Teorie vzniku života • proces vzniku života zahrnuje dvě fáze: chemická evoluce = vznik

Teorie vzniku života • proces vzniku života zahrnuje dvě fáze: chemická evoluce = vznik stavebních látek živé hmoty (aminokyseliny, monosacharidy) biologická evoluce = vznik buněk a jejich vývoj po dnešní dobu

Definice života o zvláštní forma existence hmoty tvořená autoregulujícím se systémem makromolekulárních látek, přesnou

Definice života o zvláštní forma existence hmoty tvořená autoregulujícím se systémem makromolekulárních látek, přesnou a funkční organizací se schopností metabolizovat a rozmnožovat se o zvláštní forma organizace a pohybu hmoty

Vývoj života • Vznik života se odehrával pod vodou v praoceánech, kde byl chráněn

Vývoj života • Vznik života se odehrával pod vodou v praoceánech, kde byl chráněn před slunečním zářením (UV). • Na souši se zatím nemohl vyvíjet, protože Zemi chyběla atmosféra, která by bránila průniku smrtelně nebezpečného ultrafialového záření (UV).

Vývoj života Nejdříve vznikaly z jednoduchých sloučenin, jako je voda (H 2 O), methan

Vývoj života Nejdříve vznikaly z jednoduchých sloučenin, jako je voda (H 2 O), methan (CH 4), kyanovodík (HCN), amoniak (NH 3), oxid uhličitý (CO 2) a další, stále složitější organické látky (bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy tuky atd. ). Ty po milióny let ve vodě vytvářely různé shluky, z nichž se postupně vyvinuly prabuňky a později buňky dnešního typu. Vývoj buňky trval pravděpodobně 2 miliardy let.

Vývoj života • Během miliónů let se na Zemi postupně vyvíjely skupiny stále složitějších

Vývoj života • Během miliónů let se na Zemi postupně vyvíjely skupiny stále složitějších organismů. • Mezi jedinci téhož druhu probíhá boj o život a zanechání potomstva. • Nejúspěšnější bývají – a tedy přežívají – ti jedinci, kteří jsou nejlépe přizpůsobeni danému prostředí. • Jejich počet roste a vyvíjí se nový druh s určitými vlastnostmi.

Vývoj života • Naopak jedinci z nevýhodnými vlastnostmi vymírají. • O průběhu vývoje života

Vývoj života • Naopak jedinci z nevýhodnými vlastnostmi vymírají. • O průběhu vývoje života svědčí paleontologické nálezy (zbytky organismů a jejich otisky).

Rozvoj skupin organismů v geologických érách • Prahory: vznik předpokladů života, buňka, fotosyntéza, trvání

Rozvoj skupin organismů v geologických érách • Prahory: vznik předpokladů života, buňka, fotosyntéza, trvání od 4600 mil. let do 2500 mil. let • Starohory: jednobuněčné formy života trvání od 2500 mil. let do 570 mil. let • Prvohory: rozvoj života ve vodě (věk ryb), přechod na souš, trvání od 570 mil. let do 225 mil. let

Rozvoj skupin organismů v geologických érách Druhohory: rozvoj života na souši (věk plazů) trvání

Rozvoj skupin organismů v geologických érách Druhohory: rozvoj života na souši (věk plazů) trvání od 225 mil. let do 65 mil. let Třetihory: pokračuje rozvoj života na souši i v moři trvání od 65 mil. let do 2 mil. let Čtvrtohory: člověk, trvání od 2 mil. let do současnosti (věk savců),

Vývoj života

Vývoj života

Přizpůsobení pětiprsté končetiny různému prostředí člověk pes pták velryba

Přizpůsobení pětiprsté končetiny různému prostředí člověk pes pták velryba