Vzdlvac oblast Ekonomick vzdlvn Tematick oblast Podnik a

  • Slides: 9
Download presentation
Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Ročník /

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Podnik a podnikání Název vyučovací oblasti: Ročník / obor studia: Podnikatel a podnikání II. – III. r. / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31. 08. 2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 601 Klíčová slova: Podnikání, podnikatel, rysy podnikání. Anotace: Výkladová prezentace pro podporu výkladu učitele.

Podnikatel a podnikání

Podnikatel a podnikání

Podnikání ► upravuje - Zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Podnikání ► upravuje - Zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších novel ► Podnikání v ekonomice je činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přitom se snažíme dosáhnout zisk, a tak uspokojit potřeby vlastní. Definice podnikání: ► soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Rysy podnikání Základním motivem je snaha o dosažení zisku (rozdíl výnosů a nákladů), případně

Rysy podnikání Základním motivem je snaha o dosažení zisku (rozdíl výnosů a nákladů), případně jinak definovaného užitku. Zisk je dosahován uspokojováním potřeb zákazníků (spokojený zákazník jako cíl) Snaha o uspokojení potřeb zákazníků s sebou přináší riziko (je nutné jej přijmout a umět s ním pracovat) Do podnikání je nutné na počátku vložit nějaký kapitál, který musí být podnikáním zhodnocen ► ► Další rysy: § § § cílevědomá činnost opakování, cyklický proces kreativita, tvůrčí přístup

Podnikatel je: a) fyzická osoba (jednotlivec, OSVČ) nebo b) právnická osoba (společnost nebo družstvo).

Podnikatel je: a) fyzická osoba (jednotlivec, OSVČ) nebo b) právnická osoba (společnost nebo družstvo).

Podnikatel ► Podnikatelem může být: § právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (veden rejstříkovým

Podnikatel ► Podnikatelem může být: § právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (veden rejstříkovým soudem) § fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (zapsán v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem) § osoba podnikající na základě jiného oprávnění (lékaři, právníci, poradci, atd. ) § fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu

Rysy podnikatele ► Ten, kdo podstupuje riziko podnikání ► Ten, kdo je schopen pružně

Rysy podnikatele ► Ten, kdo podstupuje riziko podnikání ► Ten, kdo je schopen pružně reagovat na měnící se podmínky prostředí, kdo je schopen rozpoznat příležitost ► Osoba(y) s organizačními schopnostmi ► Osoba(y) s komunikačními a personálními dovednostmi ► Nositel podnikání

Kontrolní otázky Popište definici podnikání? ► Jaké jsou rysy podnikání a podnikatele? ► Kdo

Kontrolní otázky Popište definici podnikání? ► Jaké jsou rysy podnikání a podnikatele? ► Kdo může být podnikatelem? ►

Použitá literatura ► PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední

Použitá literatura ► PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978 -808 -7204375. ► ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80 -9025526 -4.