Vzdlvac oblast Ekonomick vzdlvn Tematick oblast Marketing a

  • Slides: 16
Download presentation
Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Marketing a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Marketingové prostředí Ročník / obor studia: III. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31. 08. 2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. pololetí šk. r. 2013/2014 DUM 586 Klíčová slova: mikro a makro prostředí, firma, konkurence, zákazníci, veřejnost Anotace: Odborná prezentace pro podporu výuky předmětu marketing na téma: Marketingové prostředí.

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí n Marketingové prostředí je tvořeno vnějšími vlivy, které jsou schopny ovlivnit firemní

Marketingové prostředí n Marketingové prostředí je tvořeno vnějšími vlivy, které jsou schopny ovlivnit firemní řízení a vztahy firmy k zákazníkům.

Mikroprostředí Jedná se o vlivy, které ovlivňují schopnost firmy oslovit zákazníka. n Firma musí

Mikroprostředí Jedná se o vlivy, které ovlivňují schopnost firmy oslovit zákazníka. n Firma musí správně zvolit složky, které na ni působí. Do mikroprostředí řadíme: n n n n Firmu jako organizaci Dodavatele Marketingoví zprostředkovatelé Konkurenci Zákazníky veřejnost

Firma jako organizace n n n Firma (podnik) je složitý organismus s velkým množstvím

Firma jako organizace n n n Firma (podnik) je složitý organismus s velkým množstvím vazeb a vztahů, a to jak uvnitř svých struktur, tak i ve vztahu ke svému okolí. Její struktura je velmi důležitá pro správné fungování firmy. Firma musí být chápána jako jeden celek a všichni uvnitř musí spolupracovat a podílet na společném cíli.

Firma jako organizace Top management Střední management Výkonný management Představenstvo, správní rada Vedoucí jednotlivých

Firma jako organizace Top management Střední management Výkonný management Představenstvo, správní rada Vedoucí jednotlivých oddělení Operativní řídící pracovníci, zaměstnanci

Dodavatelé n n Dodavatelé zajišťují přísun zdrojů, které firma potřebuje pro výrobu nebo pro

Dodavatelé n n Dodavatelé zajišťují přísun zdrojů, které firma potřebuje pro výrobu nebo pro poskytování služeb. Dlouholetý partnerský vztah se buduje na základě: n Spolehlivosti n n Je důležitý faktor, podle kterého firma dodavatele volí Solidnosti n Zodpovědní pracovníci sledují kvalitu, termín dodání a dohodnutou cenu

Marketingový zprostředkovatelé n n Jsou společnosti, které pomáhají financovat, prodávat, propagovat a distribuovat výrobek

Marketingový zprostředkovatelé n n Jsou společnosti, které pomáhají financovat, prodávat, propagovat a distribuovat výrobek či službu ke koncovému spotřebiteli. Distributoři n n Marketingové agentury n n Např. firmy nakupující zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Firmy zabývající se výzkumem, reklamou Finanční společnosti n Banky, nebankovní společnosti, pojišťovny

Konkurence Firma má možnost ovlivňovat nejen zákazníka, ale i konkurenci. Význam konkurence pro zákazníka:

Konkurence Firma má možnost ovlivňovat nejen zákazníka, ale i konkurenci. Význam konkurence pro zákazníka: n n n Snižuje cenu, Zkvalitňuje výrobek, Rozšiřuje sortiment, Zlepšuje přístup k zákazníkovi. Zdroje informací o konkurenci: n n Od zákazníka Od veřejnosti Na veletrzích a výstavách Prostřednictvím mystery shoppingu

Zákazník n n Zákazník reaguje na nabídku zboží či služeb a při jeho rozhodování

Zákazník n n Zákazník reaguje na nabídku zboží či služeb a při jeho rozhodování o koupi zohledňuje všechny doprovodné aspekty (kvalita, přístup k zákazníkovi, záruka výrobku apod. ) Cílem firmy je vzbudit u zákazníka nadšení a spokojenost ---) zákazník je potencionální zdroj referencí o firmě.

Veřejnost je tvořena různými skupinami obyvatelstva. Ty mohou působit na firmu a naopak firma

Veřejnost je tvořena různými skupinami obyvatelstva. Ty mohou působit na firmu a naopak firma může svým chováním ovlivnit jejich postoje a chování. Veřejnost tvoří: n Místní komunity n Nejbližší okolí společnosti n Firma tuto skupinu ovlivňuje prostřednictvím vytváření pracovních míst, či sponzoringu n

Veřejnost n Zájmové skupiny Občanská sdružení, ekologická sdružení, spotřebitelské organizace. n Tyto skupiny cíleně

Veřejnost n Zájmové skupiny Občanská sdružení, ekologická sdružení, spotřebitelské organizace. n Tyto skupiny cíleně ovlivňují veřejné mínění – např. Greenpeace n n Široká veřejnost Jedná se o společnost jako celek n Z marketingového hlediska firma musí budovat dobré jméno v očích veřejnosti n

Veřejnost n Sdělovací prostředky Noviny, časopisy, rozhlas, Tv, internet n Tyto prostředky silně ovlivňují

Veřejnost n Sdělovací prostředky Noviny, časopisy, rozhlas, Tv, internet n Tyto prostředky silně ovlivňují pohled veřejnosti na firmu n n Zaměstnanci Jsou velmi důležitou součástí firmy, bez nich by firma nemohla existovat. n Cílem firmy je budování dobrých vztahů k zaměstnanců – lépe pracují, na veřejnosti mluví o firmě dobře apod. n

Makroprostředí n Širší okolí podniku n Ekonomické vlivy n n Technologické vlivy n n

Makroprostředí n Širší okolí podniku n Ekonomické vlivy n n Technologické vlivy n n To co ovlivňuje kupní sílu v ekonomice Rychlost technologických změn Demografické vlivy n Hustota osídlení, počet obyvatel, věk, pohlaví

Otázky k procvičení 1. 2. Co je to marketingové prostředí a jak se rozděluje?

Otázky k procvičení 1. 2. Co je to marketingové prostředí a jak se rozděluje? V jakém vztahu je firma k mikro a makroprostředí: a) b) c) 3. může ovlivnit mikro i makroprostředí, může ovlivnit makroprostředí a nemůže ovlivnit mikroprostředí, může ovlivnit mikroprostředí a nemůže ovlivnit makroprostředí. Vyberte si 2 oblasti z mikroprostředí a popište je?

Použitá literatura n n n KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro

Použitá literatura n n n KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978 -80 -7373 -061 -1. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978 -80 -7402 -002 -5. VYSEKALOVÁ A KOL. Marketing pro SŠ a VOŠ. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 176 -1302.