Vytvoily Vera Rozehnalov a Kika Konkov Neandrtlec Neandrtlec

  • Slides: 13
Download presentation
Vytvořily: Verča Rozehnalová a Kika Kořínková Neandrtálec

Vytvořily: Verča Rozehnalová a Kika Kořínková Neandrtálec

 Neandrtálec je podle Darwinovy evoluční teorie předvěká forma člověka. Výsledky zkoumání ostatků byly

Neandrtálec je podle Darwinovy evoluční teorie předvěká forma člověka. Výsledky zkoumání ostatků byly u neandrtálce zveřejněny jako první. První lebka neandrtálců byla objevena roku 1829.

Původ neandrtálců Kam zařadit neandrtálce bylo dlouhodobým problémem. Neandrtálci jsou zařazováni buď do druhu

Původ neandrtálců Kam zařadit neandrtálce bylo dlouhodobým problémem. Neandrtálci jsou zařazováni buď do druhu Homo sapiens nebo jako samostatný druh. Ve své typické podobě se neandrtálci vynořují před 130 000 lety.

Rozšíření �Před 114 až 131 000 lety �Podle vědců neandrtálci údajně pronikli evropští obývali

Rozšíření �Před 114 až 131 000 lety �Podle vědců neandrtálci údajně pronikli evropští obývali i region jižní Sibiře neandrtálci až do střední a možná i Dálný Východ. Asie.

Kultura Charakteristickým rysem kultury neandrtálců je „mousterská kultura“ (mousterien). Neandrtálci používali pěstní klíny, škrabadla,

Kultura Charakteristickým rysem kultury neandrtálců je „mousterská kultura“ (mousterien). Neandrtálci používali pěstní klíny, škrabadla, nožíky, rydla, dřevěné a kostěné nástroje, oštěpy s kamennými hroty, primitivní sekery a palice. Není zcela jisté, nakolik se neandrtálci dorozumívali pomocí jazyka. K bydlení neandrtálci využívali jeskyně nebo si stavěli jednoduché přístřešky především z mamutích kostí a klů, případně ze dřeva.

Fyzický vzhled Původní lidské populace se vyznačovaly štíhlou lineární konstitucí a relativně dlouhými končetinami

Fyzický vzhled Původní lidské populace se vyznačovaly štíhlou lineární konstitucí a relativně dlouhými končetinami Lebka neandrtálce má výrazné nadočnicové oblouky a nízké čelo Po překonání dvou dob ledových se neandrtálci vynořují jako značně svalnatí, zhruba 165 cm vysocí s mohutným trupem a kostmi, které musely vydržet riskantní lovecký styl.

Ekologie Potrava neandrtálců obsahovala hlavně maso velkých zvířat, měkkýšů, tuleňů, delfínů, ryb, mořských ptáků

Ekologie Potrava neandrtálců obsahovala hlavně maso velkých zvířat, měkkýšů, tuleňů, delfínů, ryb, mořských ptáků a želv. Nejnovější studie naznačují, že jídelníček si obohacovali vařenou rostlinnou stravou.

Vymření neandrtálců Ve střední a středozápadní Evropě mizí neandrtálci před 36 500 lety. Poslední

Vymření neandrtálců Ve střední a středozápadní Evropě mizí neandrtálci před 36 500 lety. Poslední stopy neandrtálských koster nacházíme ve Španělsku a ve východní Evropě před 28 000 - 30 000 lety. Vůbec poslední neandrtálci přežívali v jeskynním systému kolem Gibraltaru možná ještě před 24 000 lety (důkazy jsou však pouze nepřímé).

PS. : Nesmíme zapomenout, že v otázce vzniku člověka a života na Zemi existuje

PS. : Nesmíme zapomenout, že v otázce vzniku člověka a života na Zemi existuje více teorií. Darwinova evoluční teorie je pouze jednou z nich. V Alpách ve Švýcarsku bylo roku 1997 nalezeno nepoškozené tělo neandrtálce, kterému dali jméno Ötzi a kolují kolem něho velké legendy. Zdroje: www. wikipedie. cz a www. googleobrazky. cz

The End

The End