Vyparovanie Vyparovanie je skupensk premena zmena skupenstva pri

  • Slides: 25
Download presentation
Vyparovanie Vyparovanie je skupenská premena, zmena skupenstva pri ktorej sa kvapalina mení na plyn.

Vyparovanie Vyparovanie je skupenská premena, zmena skupenstva pri ktorej sa kvapalina mení na plyn. Prebieha len na povrchu kvapaliny. Molekuly z voľného povrchu kvapaliny vystupujú do okolia, nad jej voľný povrch (, , opúšťajú“ kvapalinu). Príkladom je kolobeh vody v prírode.

Vyparovanie

Vyparovanie

Vyparovanie Každá kvapalina sa vyparuje, nielen voda (napr. parfum, benzín. . . ) Rôzne

Vyparovanie Každá kvapalina sa vyparuje, nielen voda (napr. parfum, benzín. . . ) Rôzne kvapaliny sa nevyparujú rovnako rýchlo. Rýchlosť vyparovania závisí od viacerých faktorov.

Vyparovanie K vyparovaniu dochádza pri každej - akejkoľvek teplote kvapaliny. Vyparovanie môže byť intenzívnejšie,

Vyparovanie K vyparovaniu dochádza pri každej - akejkoľvek teplote kvapaliny. Vyparovanie môže byť intenzívnejšie, menej intenzívne. Množstvo tepla, ktoré je pri danej teplote potrebné k premene jedného kilogramu kvapaliny na plyn sa nazýva skupenské teplo vyparovania (L).

Rýchlosť vyparovania Rýchlosť vyparovania závisí od: teploty – kvapaliny, alebo okolia, čím je vyššia

Rýchlosť vyparovania Rýchlosť vyparovania závisí od: teploty – kvapaliny, alebo okolia, čím je vyššia teplota, tým je vyparovanie rýchlejšie veľkosti povrchu – čím je väčší povrch kvapaliny, tým je väčší objem vody sa odparí, vyparovanie je rýchlejšie, ako pri menšom povrchu druhu kvapaliny - rôzne druhy kvapaliny sa nevyparujú rovnako rýchlo odstraňovania pár nad povrchom kvapaliny pohybe plynu nad kvapalinou sa vyparovanie zrýchľuje (fúkanie vetra) tlak a vlhkosť vzduchu - čím nižší tlak, tým skôrrýchlejšie sa látka vyparí.

Rýchlosť vyparovania

Rýchlosť vyparovania

Vlhkomer Na meranie vzdušnej vlhkosti používame vlhkomer. Vzdušná vlhkosť je potrebná pre zdravie človeka.

Vlhkomer Na meranie vzdušnej vlhkosti používame vlhkomer. Vzdušná vlhkosť je potrebná pre zdravie človeka. Optimálna vlhkosť v byte by sa mala pohybovať v rozmedzí okolo 50 – 55 %. Optimálna vlhkosť súvisí s teplotou miestnosti. čím vyššia vlhkosť, tým menej stupňov v dome a opačne, čím menšia vlhkosť, tým viac stupňov je v miestnosti.

Odporúčané VÝSLEDNÉ TEPLOTY TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH DOMU (MAX. ± 3 °C) kúpeľňa 24°C

Odporúčané VÝSLEDNÉ TEPLOTY TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH DOMU (MAX. ± 3 °C) kúpeľňa 24°C detská izba 21°C spálňa 21°C pracovňa 21°C, jedáleň 21°C, obývačka 21°C kuchyňa 20 ° C toaleta 20 °C predsieň 15 °C chodba 15 °C

Var Je intenzívna premena kvapaliny na plyn. Kvapalina sa pri vare vyparuje celým svojim

Var Je intenzívna premena kvapaliny na plyn. Kvapalina sa pri vare vyparuje celým svojim objemom – prebubláva Kvapalina vrie, ak dosiahne teplotu varu t v. Ak kvapalina dosiahne teplotu varu, jej teplota sa nezvyšuje, až kým sa všetka voda nevyparí. Teplota varu je najvyššia teplota, ktorú môže látka v kvapalnom stave dosiahnuť. Každá kvapalina má špecifickú teplotu, pri ktorej vrie – teplota varu

Var Teplota varu je rôzna pre rôzne kvapaliny. Údaje v MFCHT Jej veľkosť závisí

Var Teplota varu je rôzna pre rôzne kvapaliny. Údaje v MFCHT Jej veľkosť závisí aj od tlaku nad kvapalinou (s vyšším tlakom stúpa teplota varu). Viď atmosférický tlak –učebnica str. 23 Teplo potrebné pre var sa volá skupenské teplo varu.

Var

Var

Teplota varu Tabuľka udáva teploty varu látky (pri normálnom tlaku): Látka Teplota varu (

Teplota varu Tabuľka udáva teploty varu látky (pri normálnom tlaku): Látka Teplota varu ( v C ) Voda 100 Etanol 78, 3 Vodík -253 Vzduch -193 Ortuť 357 Železo 2 750 Hliník 2 470

Prchavé kvapaliny - sú kvapaliny, ktoré majú nízku teplotu varu pri normálnom tlaku. Vyparujú

Prchavé kvapaliny - sú kvapaliny, ktoré majú nízku teplotu varu pri normálnom tlaku. Vyparujú sa pri rovnakej teplote (napr. 20 °C) rýchlejšie ako kvapaliny s vyššou teplotou varu. ( acetón, benzín. . . ) Ich pary sa ľahko vznietia a v zmesi so vzduchom sú výbušné. S prchavými horľavými kvapalinami nesmieme nikdy pracovať v blízkosti

Prchavé kvapaliny

Prchavé kvapaliny

Závislosť teploty varu vody na tlaku a na nadmorskej výške teplota varu 100 °C

Závislosť teploty varu vody na tlaku a na nadmorskej výške teplota varu 100 °C odpovedá nadmorskej výške 0 m (hladina mora). zo zvyšujúcou sa nadmorskou výškou teplota varu klesá vo výške 2000 m n. m. je teplota varu : 95, 7 °C vo výške 3000 m n. m. je teplota varu : 88, 4 °C vo výške 5 800 m n. m. je teplota varu : 81 °C.

Závislosť teploty varu od tlaku Nasledujúca tabuľka ukazuje ako sa zvyšuje teplota varu vody

Závislosť teploty varu od tlaku Nasledujúca tabuľka ukazuje ako sa zvyšuje teplota varu vody s narastajúcim tlakom. Normálny tlak v atmosfére: 101 325 Pa= 1010 h. Pa = 101 k. Pa tlak/k. Pa teplota varu/°C 101 105 125 138 153 169 180 192 100 101 106 109 112 115 117 119

Varenie pri vyššom tlaku V tlakovom hrnci sa varí kvapalina pri vyššom tlaku, a

Varenie pri vyššom tlaku V tlakovom hrnci sa varí kvapalina pri vyššom tlaku, a tým aj pri vyššej teplote ako v otvorenej nádobe. Preto aj potraviny, ktoré sa varia v tlakovom hrnci sa uvaria skôr, ako v hrnci bez pokrievky. Veľké tlakové nádoby sa používajú pri výrobe papiera a gleja. Obväzový materiál sa sterilizuje v tlakových nádobách pri teplote 130°C. Prevarenie a následné ochladenie vody sa používa ako účinný prostriedok dezinfekcie vody. Vriaca voda v priebehu niekoľkých minút usmrtí väčšinu baktérií. Tiež rôzne lekárske nástroje sa sterilizujú vo

Tlakový hrniec

Tlakový hrniec

Varenie pri nižšom tlaku vákuových nádobách, z ktorých sa odsáva para, vrie kvapalina pri

Varenie pri nižšom tlaku vákuových nádobách, z ktorých sa odsáva para, vrie kvapalina pri nižšej teplote ako pri normálnom tlaku. Vákuové nádoby sa používajú napríklad pri výrobe kryštálového cukru, sirupov, kondenzovaného alebo práškového mlieka.

Sublimácia Sublimácia je zmena skupenstva látky z pevného skupenstva priamo na plynné skupenstvo bez

Sublimácia Sublimácia je zmena skupenstva látky z pevného skupenstva priamo na plynné skupenstvo bez prechodu cez kvapalné skupenstvo. Rýchlosť sublimácie je tým vyššia, čím je nižší tlak. Za normálneho tlaku sublimujú: jód, ľad, naftalín, salmiak oxid uhličitý (suchý ľad). Sneh a vodný ľad tiež sublimuje, ale podstatne pomalšie (pri teplotách pod bodom mrazu).

Suchý ľad, jód.

Suchý ľad, jód.

Desublimácia. Opačný proces sa nazýva desublimácia. Pri desublimácii sa plyn mení priamo na pevnú

Desublimácia. Opačný proces sa nazýva desublimácia. Pri desublimácii sa plyn mení priamo na pevnú látku bez kondenzácie. Desublimáciou vzniká: sneh krúpy námraza

Námraza

Námraza

Otázky a úlohy 1. Nad hrncom sa vznáša bielučký oblak vodnej pary. Je to

Otázky a úlohy 1. Nad hrncom sa vznáša bielučký oblak vodnej pary. Je to pravda? . 2. Prečo uschne vypraté prádlo aj v mraze? 3. Prečo sa potíme? 4. Prečo je nám v lete zima, keď vylezieme z vody? 5. Môže voda vrieť pri 80 C ? 6. Prečo uschne umytá podlaha rýchlejšie pri otvorených dverách?

Odpovede 1. Nie je. Para je "neviditeľná", to čo pozorujeme je už voda skondenzovaná

Odpovede 1. Nie je. Para je "neviditeľná", to čo pozorujeme je už voda skondenzovaná do malých kvapôčok. 2. Pretože ľad sublimuje. 3. Odparovaním potu sa telo ochladzuje. 4. Z povrchu tela sa odparuje voda, pri odparovaní sa spotrebuje energia (teplo). 5. Môže, pri nižšom tlaku. (vo vysokých nadmorských výškach). 6. Prievan odnáša vyparené častice, vyparovanie sa urýchli.