Vyhodnocen ankety Kde a jak hledte odborn informace

  • Slides: 15
Download presentation
Vyhodnocení ankety „Kde a jak hledáte odborné informace? “ http: //knihovna. upol. cz

Vyhodnocení ankety „Kde a jak hledáte odborné informace? “ http: //knihovna. upol. cz

Změny v hledání odborných informací od r. 2000 do současnosti Výsledky anket z let

Změny v hledání odborných informací od r. 2000 do současnosti Výsledky anket z let 2000, 2003, 2008

2000 „Poskytuje vám počítač knihovnické informace? “ (1131 respondentů) 2003 „Využíváte elektronické informační zdroje?

2000 „Poskytuje vám počítač knihovnické informace? “ (1131 respondentů) 2003 „Využíváte elektronické informační zdroje? “ (1712 respondentů) 2008 „Kde a jak hledáte odborné informace? “ (2056 respondentů)

Využívání tištěných dokumentů (monografie, sborníky, skripta, právní dokumenty, výzkumné zprávy atd. )

Využívání tištěných dokumentů (monografie, sborníky, skripta, právní dokumenty, výzkumné zprávy atd. )

Změny v oblastech: • využívání internetových vyhledávačů • vyhledávání v odborných databázích • vyhledávání

Změny v oblastech: • využívání internetových vyhledávačů • vyhledávání v odborných databázích • vyhledávání v elektronických katalozích knihoven • rozdíly mezi informačním chováním studentů a vyučujících (věd. pracovníků) a doktorandů)

Využívání internetových vyhledávačů na UP:

Využívání internetových vyhledávačů na UP:

Vyhledávání v odborných databázích

Vyhledávání v odborných databázích

Vyhledávání v elektronických katalozích knihoven

Vyhledávání v elektronických katalozích knihoven

Rozdíly mezi informačním chováním studentů, vyučujících (věd. pracovníků) a doktorandů Práce s odbornými databázemi

Rozdíly mezi informačním chováním studentů, vyučujících (věd. pracovníků) a doktorandů Práce s odbornými databázemi

Využívání Googlu jako prvního zdroje pro vyhledávání informací z hlediska kategorie respondentů

Využívání Googlu jako prvního zdroje pro vyhledávání informací z hlediska kategorie respondentů

Využívání Googlu Scholar jako prvního zdroje pro vyhledávání informací z hlediska katagorie respondentů

Využívání Googlu Scholar jako prvního zdroje pro vyhledávání informací z hlediska katagorie respondentů

Vyučující (doktorandi) - s odbornými databázemi pracují soustavněji, - prostřednictvím personalizace využívají nadstandardní služby,

Vyučující (doktorandi) - s odbornými databázemi pracují soustavněji, - prostřednictvím personalizace využívají nadstandardní služby, které databáze nabízejí, - problémy konzultují se specialisty v Česku i v zahraničí, - kontaktují autory odborných statí, - získávají přístupy na speciální webové stránky odborných společností, - sledují webové stránky institucí, výzkumných ústavů a škol, které se zabývají jejich specializací.

Studenti - upřednostňují české zdroje, - více pracují s tištěnými knihami než vyučující, -

Studenti - upřednostňují české zdroje, - více pracují s tištěnými knihami než vyučující, - mnohem méně čtou tištěné odborné časopisy než vyučující, - více vyhledávají v elektronických katalozích knihoven, - s odbornými databázemi pracují výrazně méně než vyučující, - nadstandardní služby databází využívají spíše nárazově, - inklinují k využívání prvků webu 2. 0 více než vyučující, - často hledají odborné informace nejen v KUP a VKOL, ale také v knihovnách v místě svého bydliště.

ZÁVĚR:

ZÁVĚR: