VYEHRAD vznikl jako pemyslovsk hradit v 2 polovin

  • Slides: 5
Download presentation
VYŠEHRAD - vznikl jako přemyslovské hradiště v 2. polovině 10. století na skalním ostrohu

VYŠEHRAD - vznikl jako přemyslovské hradiště v 2. polovině 10. století na skalním ostrohu nad Vltavou - r. 1070 založena kapitula s kostelem sv. Petra a Pavla knížetem Vratislavem II. (prvním českým králem Vratislavem I. ) - byl samostatným městem, r. 1883 připojen k Praze - ve 12. stol. zaznamenán rozkvět, v 15. stol. přerušen husitským hnutím, v 17. stol. je budována pevnost

VYŠEHRAD - rotunda sv. Martina – románská stavba z Vratislavovy doby z 2. pol.

VYŠEHRAD - rotunda sv. Martina – románská stavba z Vratislavovy doby z 2. pol. 11. stol. - za Karla IV. r. 1369 přestavěn kapitulní chrám sv. Petra a Pavla z románské stavby na gotickou, následovaly úpravy, v letech 1885 -87 novogotická úprava J. Mockerem - zachovány brány pevnosti (areál přestavoval r. 1654 C. Lurago) - v 19. stol. zřízeno národní pohřebiště

VYŠEHRAD - vyšehradský hřbitov byl v 19. století zřízen jako národní pohřebiště - architektonicky

VYŠEHRAD - vyšehradský hřbitov byl v 19. století zřízen jako národní pohřebiště - architektonicky ho upravil A. Wiehl v letech 1889 -93 - jsou zde pohřbeny nejvýznamnější osobnosti české kultury od 19. století po současnost - na východní straně je společná hrobka – Slavín (na průčelí je nápis - Ač zemřeli, ještě mluví) - pochováni zde např. jsou: J. Zeyer, J. Vrchlický, K. H. Mácha, J. Hora, F. Křižík, R. Kubelík, Z. Štěpánek, J. Marvan, V. Hynais, A. Mucha, J. Štursa, B. Kafka, E. Destinová, J. Kubelík, K. Hilbert, J. Gočár, K. Honzík, J. Fragner, …. .

VYŠEHRAD - ve vyšehradských sadech jsou umístěna sousoší J. V. Myslbeka z let 1889

VYŠEHRAD - ve vyšehradských sadech jsou umístěna sousoší J. V. Myslbeka z let 1889 -97 (Lumír a Píseň, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, Přemysl a Libuše) přenesena z Palackého mostu - umístěna je zde kopie barokní jezdecké sochy sv. Václava od J. J. Bendla z r. 1678 (původní socha stála uprostřed dnešního Václavského náměstí)

Použitá literatura a zdroje: Muk, Jan; Šamánková, Eva: ABC kulturních památek Československa, Panorama, Praha,

Použitá literatura a zdroje: Muk, Jan; Šamánková, Eva: ABC kulturních památek Československa, Panorama, Praha, 1985, vydání první http: //cs. wikipedia. org/wiki/Vy%C 5%A 1 ehrad http: //cs. wikipedia. org/wiki/Rotunda_svat%C 3%A 9 ho_Martina_(Vy%C 5%A 1 e hrad) http: //cs. wikipedia. org/wiki/Kostel_svat%C 3%A 9 ho_Petra_a_Pavla_(Praha) http: //cs. wikipedia. org/wiki/Vy%C 5%A 1 ehradsk%C 3%BD_h%C 5%99 bitov http: //cs. wikipedia. org/wiki/Slav%C 3%ADn_(hrobka) http: //cs. wikipedia. org/wiki/Josef_V%C 3%A 1 clav_Myslbek