Vy32INOVACEZB 040164 TVR Vukov materil v rmci projektu

  • Slides: 15
Download presentation
Vy_32_INOVACE_ZB 04_0164 TVR Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1, 5 Peníze středním školám

Vy_32_INOVACE_ZB 04_0164 TVR Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1, 5 Peníze středním školám Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0883 Číslo projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Autor: Mgr. Marcela Tvrdá Určeno pro předmět: Zbožíznalství Tematická oblast: Klenoty Obor vzdělání: Obchodník (66 -41 -L/01) 4. ročník Název výukového materiálu: Power. Point: 1. Vývoj šperkařství n Materiál byl vytvořen v souladu se ŠVP příslušného oboru vzdělání. Popis využití: Název výukového materiálu byl vytvořen s pomocí programu Power. Point, na závěr shrnutí a procvičování kontrolních otázek. n Výkladová hodina s procvičováním - diskuze n

KLENOTY Drahé kovy Drahé kameny Prezentace

KLENOTY Drahé kovy Drahé kameny Prezentace

Obsah – drahé kovy n n n n n Historie a vývoj zlatnictví Vliv

Obsah – drahé kovy n n n n n Historie a vývoj zlatnictví Vliv kultury na tvorbu řemesel Románské období Gotika Renesance Baroko, rokoko Empír, Biedemeier Secese Kontrolní otázky

Historie a vývoj zlatnictví v ČR n n n Rozvoj zlatnictví s nástupem křesťanství

Historie a vývoj zlatnictví v ČR n n n Rozvoj zlatnictví s nástupem křesťanství Výrobky: bohoslužebné náčiní mince, šperky v roce 1884 - první šperkařská škola v Trutnově v roce 1896 - pražská odborná škola zlatnická první využití českých granátů a jihočeských vltavínů (40. – 80. léta 19. století)

Vliv kultury na tvorbu řemesel n n n n 7. – 11. století -

Vliv kultury na tvorbu řemesel n n n n 7. – 11. století - předrománské období 11. – 12. století – románské období 13. – 15. století – gotika 15. – 16. století – renesance 17. – 18. století – baroko, rokoko 18. – 19. století – historizující slohy (konec 18. st. ) 19. – 20. století – secese (přelom)

Románské období využití zlata, mědi, mosazi n dekorační prvky – lidská postava a rostlinný

Románské období využití zlata, mědi, mosazi n dekorační prvky – lidská postava a rostlinný ornament n výrobní techniky – osazování drahými kameny, filigrán Výrobky: n plášťové spony, prsteny, sloužily jako pečetidla n relikviáře n mešní náčiní, liturgické předměty n

Filigrán velmi jemný drátek z drahého kovu n zlato, nebo stříbro, popř. umělecký předmět

Filigrán velmi jemný drátek z drahého kovu n zlato, nebo stříbro, popř. umělecký předmět nebo ozdoba, šperk, vyrobený z velmi jemného drátku. n technika filigránu byla známa již kolem roku 2000 př. n. l. n

Gotika vývoj byl poznamenán nástupem nové společenské, třídy, měšťanstvo) n stříbro zavedené jako platidlo,

Gotika vývoj byl poznamenán nástupem nové společenské, třídy, měšťanstvo) n stříbro zavedené jako platidlo, pražské groše n výroba zaměřená na církev a šlechtu, později měšťanstvo Výrobky: n stolní náčiní (mísy, poháry, konvice) n svatováclavská koruna (1346) n šperky s figurálními motivy a prsteny s drahokamy ve vysokém lůžku n

Renesance období svobody člověka, otevírá nové prostory n ze zámoří velký příliv zlata a

Renesance období svobody člověka, otevírá nové prostory n ze zámoří velký příliv zlata a stříbra n složité kombinace materiálů, zlato, stříbro, perly, n kameny, mince, korály, mušle Výrobky: n kloboukové a šatové spony s mytologickým n námětem n dekorativní řetězy a masivní prsteny, figurální přívěsky, kameje n

Kameje n Kamej (z ital. cammeo) je drobná reliéfní skulptura, vybroušená nebo vyrytá obvykle

Kameje n Kamej (z ital. cammeo) je drobná reliéfní skulptura, vybroušená nebo vyrytá obvykle z polodrahokamu, mušle nebo skla a užívaná jako ozdoba nebo šperk

Baroko, Rokoko Baroko jako symbol bohatství a moci n základní znaky baroka – figurální

Baroko, Rokoko Baroko jako symbol bohatství a moci n základní znaky baroka – figurální reliéfnost, barevné emaily, drahokamy, slonovina, korál, měď Výrobky: okázalé, reprezentativní, plošný tvar mašle, stuhy n n n Rokoko zdrobnilo detaily šperků hlavním motivem rokoka byla mušle, francouzská rocaille

Empír, Biedermeier základní rysy klasicismu n dekory orlů, sirén, sfing, labutí n použití: diamant,

Empír, Biedermeier základní rysy klasicismu n dekory orlů, sirén, sfing, labutí n použití: diamant, kameje, mozaiky a portrétní miniatura n Biedermeier – měšťanský interiérový sloh Materiály: achát, jantar, slonovina n v oblibě prsteny ve tvaru hada n

Secese n n projevil se převážně ve šperkařství výrazným dekorativním prvkem rostlinný motiv svlačec,

Secese n n projevil se převážně ve šperkařství výrazným dekorativním prvkem rostlinný motiv svlačec, leknín, dlouhé táhlé listí, labutě, pávi, motýli ženské postavy s rozpuštěnými vlasy

Kontrolní otázky 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uveďte přehled výtvarných slohů na našem

Kontrolní otázky 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uveďte přehled výtvarných slohů na našem území. Popište základní znaky jednotlivých slohů. Který je náš nejvzácnější historický klenot? Který sloh vyjadřuje období svobody člověka? Který sloh vyjadřuje období bohatství a moci? Ve kterém slohu je vyjádřen rostlinný motiv a ženská postava s rozpuštěnými vlasy?

Zdroje n n n Dlouhá, J. , Šála, V. , Zbožíznalství hodin a klenotů.

Zdroje n n n Dlouhá, J. , Šála, V. , Zbožíznalství hodin a klenotů. Praha: Merkur, 1987 č. j. 11 997/87 -220 Leišová, J. , Kouřimský, J. , Přírodní a syntetické drahé kameny. Praha: Merkur, Hochleitner, R. , Drahokamy a šperkové kameny. Praha: nakladatelství Slovart. , 2002