VY32INOVACEPelII11 Soustavy rovnic stac metoda Nzev projektu OP

  • Slides: 5
Download presentation
VY_32_INOVACE_Pel_II_11 Soustavy rovnic – sčítací metoda Název projektu: OP VK 1. 4. 72038519 Registrační

VY_32_INOVACE_Pel_II_11 Soustavy rovnic – sčítací metoda Název projektu: OP VK 1. 4. 72038519 Registrační číslo: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2952 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Autor materiálu: Michal Pelíšek

METODA SČÍTACÍ I. 7 x – 3 y = 12 II. 2 x +

METODA SČÍTACÍ I. 7 x – 3 y = 12 II. 2 x + 3 y = 6 9 x + 0 = 18 9 x = 18 x=2 II. 2. 2 + 3 y = 6 4 + 3 y = 6 3 y = 2 V obou rovnicích jsou stejné členy s opačnými znaménky Obě rovnice „pod sebou“ sečteme A dál už to známe Vypočítanou neznámou dosadíme do jedné ze zadaných rovnic a dopočítáme druhou neznámou

METODA SČÍTACÍ I. 3 x – 5 y = 21 II. 4 x +

METODA SČÍTACÍ I. 3 x – 5 y = 21 II. 4 x + y = 5 /. 5 I. 3 x – 5 y = 21 II. 20 x + 5 y = 25 23 x + 0 = 46 23 x = 46 x=2 V rovnicích nejsou stejné členy s opačnými znaménky, ale můžeme je upravit Vynásobíme některou rovnici vhodným číslem Rovnice sečteme II. 4. 2 + y = 5 8+y=5 y = -3 [x; y] = [2; -3] L 1: 3. 2 - 5. (-3) = 6 + 15 = 21 L 2: 4. 2 + (-3) = 8 + (-3) = 5 P 1: = 21 P 2: = 5 L=P

METODA SČÍTACÍ I. 5 x – 2 y = -9 /. 5 II. 4

METODA SČÍTACÍ I. 5 x – 2 y = -9 /. 5 II. 4 x + 5 y = 6 /. 2 I. 25 x – 10 y = -45 II. 8 x + 10 y = 12 33 x + 0 = -33 33 x = -33 x = -1 Vynásobíme obě rovnice vhodným číslem, každou rovnici jiným, abychom u jedné neznámé dostali opačná čísla Rovnice sečteme II. 4. (-1) + 5 y = 6 -4 + 5 y = 6 5 y = 10 y=2 [x; y] = [-1; 2] L 1: 5. (-1) - 2. 2 = -5 - 4 = -9 L 2: 4. (-1) + 5. 2 = -4 + 10 = 6 P 1: = -9 P 2: = 6 L=P

 • • Datum vytvoření: Ročník: Předmět: Anotace: 17. 01. 2012 devátý matematika prezentace

• • Datum vytvoření: Ročník: Předmět: Anotace: 17. 01. 2012 devátý matematika prezentace je zaměřená na vysvětlení postupu řešení soustavy rovnic sčítací metodou