VY32INOVACEG 1 06 Exotermick a endotermick reakce TERMOCHEMIE

  • Slides: 9
Download presentation
VY_32_INOVACE_G 1 - 06 Exotermické a endotermické reakce TERMOCHEMIE Tento materiál byl vytvořen jako

VY_32_INOVACE_G 1 - 06 Exotermické a endotermické reakce TERMOCHEMIE Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

PRAKTICKÉ ČINNOSTI • Zjisti, zda se mění teplota při následujících dějích. • Teplotu měř

PRAKTICKÉ ČINNOSTI • Zjisti, zda se mění teplota při následujících dějích. • Teplotu měř laboratorním teploměrem a svá zjištění zapisuj. 1) Rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě 2) Neutralizace 3) Rezivění železa 4) Rozklad vápence 5) Reakce rhodanidu amonného s hydroxidem barnatým

TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE TERMOCHEMIE Děje, při kterých se teplo uvolňuje ( ohřívá látky

TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE TERMOCHEMIE Děje, při kterých se teplo uvolňuje ( ohřívá látky i předměty) jsou děje EXOTERMICKÉ. Děje, při kterých se teplo spotřebovává ( klesá teplota okolí nebo musíme zahřívat, dodávat teplo, aby reakce proběhla ) jsou děje ENDOTERMICKÉ.

Která reakce je exotermická a endotermická ? A B

Která reakce je exotermická a endotermická ? A B

Je hoření látek reakce exo- nebo endotermická ?

Je hoření látek reakce exo- nebo endotermická ?

Porovnej energetickou hodnotu reaktantů a produktů. • Exotermická reakce ( teplo se uvolňuje do

Porovnej energetickou hodnotu reaktantů a produktů. • Exotermická reakce ( teplo se uvolňuje do okolí ) REAKTANTY PRODUKTY

Využití exotermické reakce získávání energie např. : hořením paliv: uhlí, benzínu, zemního plynu ….

Využití exotermické reakce získávání energie např. : hořením paliv: uhlí, benzínu, zemního plynu …. . chemické ohřívače 1) nevratné, jednorázové, dosahují vyšší teplotu ( ohřívání nápojů a jídel )

Využití exotermické reakce 2) vratné, lze používat opakovaně ohřívací polštářek používaný v zimě do

Využití exotermické reakce 2) vratné, lze používat opakovaně ohřívací polštářek používaný v zimě do kapes, vydává teplo 20 minut, po vyvaření ve vodě lze opět používat, vydrží asi 500 použití

Použité obrázky: • • http: //www. google. cz/imgres? q=exotermická+reakce&num=10&hl=cs&client=firefoxa&rls=org. mozilla: cs: official&biw=1680&bih=918&tbm=isch&tbnid=xy. RLc. D

Použité obrázky: • • http: //www. google. cz/imgres? q=exotermická+reakce&num=10&hl=cs&client=firefoxa&rls=org. mozilla: cs: official&biw=1680&bih=918&tbm=isch&tbnid=xy. RLc. D 1 ys. IAAp. M: &imgrefurl=h ttp: //ohnostroje-servis. cz/vybusniny. html&docid=ku. TY 9 q 8 Mt. LZQq. M&imgurl=http: //ohnostrojeservis. cz/domains/ohnostrojeservis. cz/images/technologie/vybusniny/3. jpg&w=298&h=200&ei=Ox 3 h. Tum. JIMnc 4 QTow. Yjz. Bg&zo om=1&iact=hc&vpx=946&vpy=604&dur=487&hovh=160&hovw=238&tx=124&ty=87&sig=1008916 37399255149939&sqi=2&page=1&tbnh=130&tbnw=166&start=0&ndsp=44&ve www. google. cz/imgres? q=samozahřívání&hl=cs&client=firefoxa&hs=gz. Q&sa=X&rls=org. mozilla: cs: official&biw=1680&bih=918&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5 1 OQg. YB 0 ZG 6 Sy. M: &imgrefurl=http: //www. heureka. cz/%3 Fh%255 Bfraze%255 D%3 Dzah%25 C 5%25 99%25 C 3%25 ADvac%25 C 3%25 AD%2520 pol%25 C 5%25 A 1 t%25 C 3%25 A 1%25 C 5%2599 ek%26 m%3 Df %26 f%3 D 3&docid=Rz. A 2 Zf. Xw 8692 CM&imgurl=http: //img. srovnanicen. cz/samozahrivaci-termosacek-obdelnik 2 C-11 x 8 cm/729436086/&w=82&h=100&ei=WR 7 h. Toa 7 FOX 54 QS 04 om. XCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1343&v py=598&dur=52&hovh=86&hovw=71&tx=73&ty=43&sig=100891637399255149939