VY32INOVACEA 2 10 Konetiny hmyzu AUTOR Mgr Iveta

  • Slides: 13
Download presentation
VY_32_INOVACE_A 2 - 10 Končetiny hmyzu AUTOR: Mgr. Iveta Bartošová VYTVOŘENO: prosinec 2011 STRUČNÁ

VY_32_INOVACE_A 2 - 10 Končetiny hmyzu AUTOR: Mgr. Iveta Bartošová VYTVOŘENO: prosinec 2011 STRUČNÁ ANOTACE: Shrnutí tématu a jeho rozbor Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice FRAUS Přírodopis 6 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Končetiny hmyzu

Končetiny hmyzu

Obsah Končetiny hmyzu Kráčivá končetina Loupeživá končetina Sběrací končetina Záchytná končetina Plovací končetina Hrabavá

Obsah Končetiny hmyzu Kráčivá končetina Loupeživá končetina Sběrací končetina Záchytná končetina Plovací končetina Hrabavá končetina Skákavá končetina Zdroje

KONČETINY

KONČETINY

Končetiny hmyzu Segmentované tělo: hlava-hruď-zadeček 3 páry končetin (vyrůstají z hrudi, jsou článkované) Základní

Končetiny hmyzu Segmentované tělo: hlava-hruď-zadeček 3 páry končetin (vyrůstají z hrudi, jsou článkované) Základní typ = kráčivá noha Přizpůsobením prostředí vznikají různé modifikace (specializace na prostředí a způsob života)

Kráčivá končetina = základní typ Tzv. hrudní končetina Stavba: Kyčel Příkyčlí Stehno Holeň Článkované

Kráčivá končetina = základní typ Tzv. hrudní končetina Stavba: Kyčel Příkyčlí Stehno Holeň Článkované Drápek chodidlo

Loupeživá končetina Tzv. nohy uchopovací (první pár) Funkce: lovení potravy (hmyzu), uchopení samečka při

Loupeživá končetina Tzv. nohy uchopovací (první pár) Funkce: lovení potravy (hmyzu), uchopení samečka při manželském kanibalismu Zástupci: nábožná kudlanka

Sběrací končetina Vzhled: ohyb na zadních končetinách je vyplněn košíčkem a po celé noze

Sběrací končetina Vzhled: ohyb na zadních končetinách je vyplněn košíčkem a po celé noze jsou zvláštní kartáčky Funkce: sběr pylu Zástupci: včela medonosná

Záchytná končetina Vzhled: všechny končetiny jsou zakončeny mohutnými drápky, které se zavírají proti noze

Záchytná končetina Vzhled: všechny končetiny jsou zakončeny mohutnými drápky, které se zavírají proti noze Funkce: usnadňuje zachycení se na parazitovaném objektu Zástupci: muňka veš šatní, veš dětská, veš

Plovací končetina Vzhled: poslední pár končetin je rozšířen ve vějířovitý útvar Funkce: lepší pohyblivost,

Plovací končetina Vzhled: poslední pár končetin je rozšířen ve vějířovitý útvar Funkce: lepší pohyblivost, rychlejší plavání Důležité pro lov Zástupci: potápník vroubený

Hrabavá končetina Vzhled: lopatkovitě rozšířené přední končetiny Funkce: vyhrabávání dlouhých chodeb ve vlhké půdě

Hrabavá končetina Vzhled: lopatkovitě rozšířené přední končetiny Funkce: vyhrabávání dlouhých chodeb ve vlhké půdě Zástupci: krtonožka obecná

Skákavá končetina Vzhled: více či méně ztloustlá stehna a výrazně prodloužené holeně Funkce: zrychlení

Skákavá končetina Vzhled: více či méně ztloustlá stehna a výrazně prodloužené holeně Funkce: zrychlení pohybu, pružné skákání Zástupci: kobylka zelená, cvrček polní, saranče stěhovavá, blecha psí

Zdroje http: //www. google. cz/imgres? q=loupe%C 5%BEiv%C 3%A 1+kon%C 4%8 Detina&hl=cs&sa=X&rlz=1 C 1 DVCJ_en.

Zdroje http: //www. google. cz/imgres? q=loupe%C 5%BEiv%C 3%A 1+kon%C 4%8 Detina&hl=cs&sa=X&rlz=1 C 1 DVCJ_en. CZ 420&biw=1366&bih= 677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xo. Blp 50 w 2 M_n 2 M: &imgrefurl=http: //biolozka. blog. cz/1103/podkmen-vzdusnicovci-trida-hmyz-podtridakridlati-radkudlanky&docid=0 l. ZTLJQhw. P 7 Up. M&imgurl=http: //kudlankanabozna. wz. cz/kudlanka. jpg&w=600&h=494&ei=x. Zfr. Tp. Ol. Fd. Hcsga. Uh. Pm. ZBw&zo om=1&iact=hc&vpx=870&vpy=152&dur=1794&hovh=204&hovw=247&tx=148&ty=134&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=150&tb nw=230&start=0&ndsp=18&ved=1 t: 429, r: 4, s: 0 http: //www. google. cz/imgres? q=v%C 4%8 Dela+sb%C 4%9 Brac%C 3%AD+ko%C 5%A 1%C 3%AD%C 4%8 Dek&hl=cs&rlz=1 C 1 DVCJ_en. CZ 420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=6 IOah. JNo. Whm 6 d. M: &imgrefurl=http: //www. n-vcelari. sk/sal/VCELY 4. html&docid=cr 6 PHCg. Oat. Gf. M&imgurl=http: //www. nvcelari. sk/sal/VCELY 4_soubory/image 013. jpg&w=521&h=391&ei=zpvr. Tvq. ZB 4 n. Mswbw 6 s. GDBw&zoom=1&iact=hc&vpx=189&vpy=160&dur= 6766&hovh=194&hovw=259&tx=198&ty=110&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=148&tbnw=197&start=0&ndsp=18&ved=1 t: 429, r : 0, s: 0 http: //www. google. cz/imgres? q=ve%C 5%A 1&hl=cs&sa=X&rlz=1 C 1 DVCJ_en. CZ 420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid =11 edhg. Chhuv. Nm. M: &imgrefurl=http: //www. guh. cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html 09/foto_024. html&docid=Oo. NT 2 Fe. Co 8 ec. HM&imgurl=http: // www. guh. cz/edu/bi/biologie_bezobratli/foto 09/foto_024. jpg&w=286&h=400&ei=_5 zr. Tp. LMI 9 mpsgbcks. C 9 Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=403&vpy =299&dur=2635&hovh=266&hovw=190&tx=130&ty=156&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=142&tbnw=109&start=0&ndsp=21&v ed=1 t: 429, r: 9, s: 0 http: //www. google. cz/imgres? q=pot%C 3%A 1 pn%C 3%ADk&hl=cs&sa=X&rlz=1 C 1 DVCJ_en. CZ 420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&prm d=imvns&tbnid=P 3 tah. BCwg. LG 1 M: &imgrefurl=http: //www. biolib. cz/cz/taxonimage/id 117075/&docid=19 m 4 SEt. X 2 c. X 8 AM&imgurl=http: //www. biolib. cz/IMG/GAL/ BIG/117075. jpg&w=1806&h=1351&ei=kq. Dr. Tua 0 L 8 r. Gswa. Nz. Pyo. Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=330&dur=1185&hovh=194&hovw=260 &tx=157&ty=127&sig=103205071779187665027&page=2&tbnh=138&tbnw=205&start=18&ndsp=18&ved=1 t: 429, r: 6, s: 18 http: //www. google. cz/imgres? q=krtono%C 5%BEka+obecn%C 3%A 1&hl=cs&rlz=1 C 1 DVCJ_en. CZ 420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&t bnid=-K_l 7 UZV-ESi. UM: &imgrefurl=http: //www. biolib. cz/cz/taxonimage/id 65240/&docid=897 qu 4 awc. Kmn. M&imgurl=http: //www. biolib. cz/IMG/GAL/65240. jpg&w=600&h=301&ei=e 6 Tr. Tuid. Fcr. Wsgb_7 Jmh. Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=85 8&vpy=177&dur=4068&hovh=159&hovw=317&tx=181&ty=119&sig=103205071779187665027&page=1&tbnh=90&tbnw=179&start=0&ndsp= 16&ved=1 t: 429, r: 4, s: 0 http: //www. google. cz/imgres? q=saran%C 4%8 De&hl=cs&rlz=1 C 1 DVCJ_en. CZ 420&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=k_x 8 Q 4 O 4 UM s 9 z. M: &imgrefurl=http: //www. photo-macro. cz/clanky/kobylka-nebo-sarance. html&docid=Y 9 d. OD 98 w 9 Ys. GYM&imgurl=http: //www. photomacro. cz/img/clanky//originals/IMG_1229_hdr. jpg&w=750&h=500&ei=Kafr. Toe. OMb. Aswb. Jy. IS 9 Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=194&dur=6211&hovh=183&hovw=275&tx=132&ty=94&sig=103205071779187665027 &page=1&tbnh=141&tbnw=184&start=0&ndsp=18&ved=1 t: 429, r: 1, s: 0 Zoologie 1 pro pedagogické fakulty, J. Lang, SPN, Praha 1974 Hmyz, Jurij Dmitrijev, Lidové nakladatelství, Praha 1987