VY32INOVACE81 20 Jmno autora Iva Vondrov Datum obdob

  • Slides: 34
Download presentation
 VY_32_INOVACE_81. 20 Jméno autora: Iva Vondrová Datum (období) tvorby: září 2013 Ročník, pro

VY_32_INOVACE_81. 20 Jméno autora: Iva Vondrová Datum (období) tvorby: září 2013 Ročník, pro který je materiál určen: osmý Vzdělávací oblast (obor, tematický okruh): Dějepis Opakování učiva – Nástup Habsburků na český trůn Anotace: Materiál je určen k opakování učiva osmého ročníku – Nástup Habsburků na český trůn. Žáci se na základě svých dosavadních znalostí aktivně zapojují do opakování učiva. Konkrétní návod k práci s daným materiálem je uveden v jeho poznámkách. V materiálu je použito obrázků z Microsoft Office Cliparts.

Piškvorky x O x O x O x O x O x O x

Piškvorky x O x O x O x O x O x O x O x O

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 1 Otázka: Jméno českého a

Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 1 Otázka: Jméno českého a uherského krále, který zahynul v bitvě u Moháče. Odpověď: Obr. 6 Ludvík Jagellonský

Otázka: Kdy nastupuje na trůn Ferdinand I. Habsburský? . Odpověď: 1526

Otázka: Kdy nastupuje na trůn Ferdinand I. Habsburský? . Odpověď: 1526

Otázka: Který panovnický rod vládl v našich zemích od 16. do 20. století? Odpověď:

Otázka: Který panovnický rod vládl v našich zemích od 16. do 20. století? Odpověď: Habsburkové

Otázka: Způsob vlády, kdy jeden panovník vládne více samostatným územím, kde se hovoří více

Otázka: Způsob vlády, kdy jeden panovník vládne více samostatným územím, kde se hovoří více jazyky. Odpověď: personální unie

Otázka: Panovník se snaží propojit země a vládnout z jednoho místa. . Odpověď: centralizace

Otázka: Panovník se snaží propojit země a vládnout z jednoho místa. . Odpověď: centralizace

Otázka: Snaha převést obyvatele země na katolickou víru. Odpověď: rekatolizace

Otázka: Snaha převést obyvatele země na katolickou víru. Odpověď: rekatolizace

Otázka: Stříbrné mince ražené v Jáchymově. Odpověď: tolary

Otázka: Stříbrné mince ražené v Jáchymově. Odpověď: tolary

Otázka: Shromáždění volených zástupců privilegovaných vrstev obyvatel = stavů. Odpověď: zemský sněm

Otázka: Shromáždění volených zástupců privilegovaných vrstev obyvatel = stavů. Odpověď: zemský sněm

Obr. 7 ŽOLÍK

Obr. 7 ŽOLÍK

Otázka: Soubor nejdůležitějších dokumentů českého státu. . Odpověď: zemské desky

Otázka: Soubor nejdůležitějších dokumentů českého státu. . Odpověď: zemské desky

Otázka: S kým bojovala habsburská říše za vlády prvních Habsburků? Odpověď: S Turky.

Otázka: S kým bojovala habsburská říše za vlády prvních Habsburků? Odpověď: S Turky.

Otázka: Kde bylo centrum říše za vlády Rudolfa II. ? Odpověď: Praha

Otázka: Kde bylo centrum říše za vlády Rudolfa II. ? Odpověď: Praha

Otázka: Jak se nazýval zákon, kterým císař Rudolf stvrzoval náboženskou svobodu? Odpověď: Majestát

Otázka: Jak se nazýval zákon, kterým císař Rudolf stvrzoval náboženskou svobodu? Odpověď: Majestát

Otázka: Kdy byl vydán Rudolfův Majestát? Odpověď: 1609

Otázka: Kdy byl vydán Rudolfův Majestát? Odpověď: 1609

Otázka: Jmenuj některé zájmy císaře Rudolfa. Odpověď: Umění, věda, sběratelství, alchymie, astrologie

Otázka: Jmenuj některé zájmy císaře Rudolfa. Odpověď: Umění, věda, sběratelství, alchymie, astrologie

Otázka: Uveď jména významných astronomů, kteří pracovali v Praze pro Rudolfa II. Odpověď: Tycho

Otázka: Uveď jména významných astronomů, kteří pracovali v Praze pro Rudolfa II. Odpověď: Tycho de Brahe, Jan Kepler

Otázka: Kdo se pokoušel získat kámen mudrců a elixír mládí? Odpověď: alchymisté

Otázka: Kdo se pokoušel získat kámen mudrců a elixír mládí? Odpověď: alchymisté

Otázka: Kdo podle pověsti vytvořil Golema? Odpověď: Pražský rabín Rabi Löw

Otázka: Kdo podle pověsti vytvořil Golema? Odpověď: Pražský rabín Rabi Löw

ŽOLÍK

ŽOLÍK

Otázka: S kým musel Rudolf soupeřit o moc v říši? Odpověď: S bratrem Matyášem

Otázka: S kým musel Rudolf soupeřit o moc v říši? Odpověď: S bratrem Matyášem

Otázka: Které země patřily k Zemím Koruny české v době nástupu Habsburků na trůn?

Otázka: Které země patřily k Zemím Koruny české v době nástupu Habsburků na trůn? Odpověď: . Čechy, Morava, Lužice, Slezsko

Otázka: Co to byla Česká konfese? Odpověď: Společný program českých evangelíků /luteráni, čeští bratři/

Otázka: Co to byla Česká konfese? Odpověď: Společný program českých evangelíků /luteráni, čeští bratři/

Otázka: Co slíbil dodržovat Ferdinand I. Habsburský při svém nástupu na trůn? Odpověď: politické

Otázka: Co slíbil dodržovat Ferdinand I. Habsburský při svém nástupu na trůn? Odpověď: politické svobody českých stavů, uznávat náboženské poměry v českých zemích

Otázka: Kdo je vyobrazen na tomto díle? A kdo je autor? Odpověď: Rudolf II.

Otázka: Kdo je vyobrazen na tomto díle? A kdo je autor? Odpověď: Rudolf II. , italský malíř Giuseppe Arcimboldo

Otázka: Jak se nazýval nový ústřední úřad, který zavedl Ferdinand I. Habsburský? Odpověď: dvorská

Otázka: Jak se nazýval nový ústřední úřad, který zavedl Ferdinand I. Habsburský? Odpověď: dvorská rada

Otázka: Jaký titul nosili zástupci císaře Matyáše sídlící v Praze? Odpověď: královský místodržící

Otázka: Jaký titul nosili zástupci císaře Matyáše sídlící v Praze? Odpověď: královský místodržící

Otázka: Co to byla Jednota bratrská? Odpověď: protestantská církev vzniklá v době husitských válek,

Otázka: Co to byla Jednota bratrská? Odpověď: protestantská církev vzniklá v době husitských válek, bratři a sestry se snažili žít skromným životem prvních křesťanů, přispěli k rozvoji české kultury a jazyka

Otázka: Jak přispěli členové Jednoty bratrské k rozvoji českého jazyka? Odpověď: Přeložili Bibli do

Otázka: Jak přispěli členové Jednoty bratrské k rozvoji českého jazyka? Odpověď: Přeložili Bibli do češtiny – Bible kralick.

Otázka: Kdo byl Johannes Jessenius? Odpověď: Lékař, rektor univerzity v Praze, provedl první veřejnou

Otázka: Kdo byl Johannes Jessenius? Odpověď: Lékař, rektor univerzity v Praze, provedl první veřejnou pitvu

Otázka: Uveď název stavby na obrázku. Kdo ji dal vystavět a v jakém slohu?

Otázka: Uveď název stavby na obrázku. Kdo ji dal vystavět a v jakém slohu? Odpověď: Belvedér, Letohrádek královny Anny, Ferdinand I. Habsburský, v renesančním slohu

Citace Obr. 1 Giuseppe Arcimboldo: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 2/Arcimboldovertemnus. jpeg Obr. 2 Hans

Citace Obr. 1 Giuseppe Arcimboldo: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 2/Arcimboldovertemnus. jpeg Obr. 2 Hans von Aachen: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 f/Hans_von_Aachen_003. jpg Obr. 3 Karen Blaha: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/2/2 d/Pra%C 5%BEsk%C 3%BD_hrad%2 C_ Letohr%C 3%A 1 dek_kr%C 3%A 1 lovny_Anny_02. jpg Obr. 4 Hans Bocksberger starší http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/d/d 0/Hans_Bocksberger_der_A eltere_001. jpg/303 px-Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001. jpg Obr. 5 http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/e 3/Kralice. jpg Obr. 6 http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/89/Desky_zemske_kniha. jpg Obr. 7 - žolík – Microsoft Cliparts

Zdroje AUGUSTA, Pavel, Zdeněk BENEŠ a Ilona PAŘÍZKOVÁ. Dějiny středověku a raného novověku: učebnice

Zdroje AUGUSTA, Pavel, Zdeněk BENEŠ a Ilona PAŘÍZKOVÁ. Dějiny středověku a raného novověku: učebnice pro základní školy. 1. vyd. Ilustrace Jan Tichý. Praha: Práce, 1996, 47 s. Učebnice pro základní školy (Práce). ISBN 80 -208 -0382 -3. TRAPL, Miloš, Jaroslava TRAPLOVÁ a Ondřej HÝSEK. Dějepis 8: novověk. Olomouc: Prodos, c 2009, 3 sv. ISBN 978 -80 -7230 -232 -1. MANDELOVÁ, Helena, Eliška KUNSTOVÁ a Ilona PAŘÍZKOVÁ. Dějiny středověku a počátků novověku, Vyd. 1. Ilustrace Jan Tichý. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80 -862 -1882 -1.