VY32INOVACE51Seradspravneslova Jazyk a jazykov komunikace anglick jazyk Sea

  • Slides: 6
Download presentation
VY_32_INOVACE_51_Serad_spravne_slova Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, Seřaď správně slova 4. , 5. ročník

VY_32_INOVACE_51_Serad_spravne_slova Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, Seřaď správně slova 4. , 5. ročník Autor: Vladimír Hataš, Základní škola a Mateřská škola Jivina Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Seřaď slova do správného pořadí • is friend my He. …. ……………………………………. . •

Seřaď slova do správného pořadí • is friend my He. …. ……………………………………. . • good is tennis Kate at. Kate is good at tennis. ……………………………………… • lion strong is this? Is this lion strong? ……………………………………… • is table colour what that? Wat colour is that table? ……………………………………… He is my friend.

boy who the tennis? Who is the boy? ……………………………………. . on is the dog

boy who the tennis? Who is the boy? ……………………………………. . on is the dog the table. The dog is on the table. ……………………………………. . from you where are? Where are you from? ……………………………………. . got any you Czech have stam? Heve you got any Czech stam? ……………………………………. .

cat has a got he. He has got a cat. …………………………………… Italy are from

cat has a got he. He has got a cat. …………………………………… Italy are from they. They are from Italy. ……………………………………

 Základní údaje o DUM • • • Autor DUM: Vladimír Hataš, Základní škola

Základní údaje o DUM • • • Autor DUM: Vladimír Hataš, Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14 Období vytvoření DUM: 1. a 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Ročník: čtvrtý a pátý Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: anglický jazyk Tematický okruh : Řečové dovednosti Téma: Porozumění, procvičování DUM byl vytvořen jako doprovodný materiál procvičování v předmětu anglický jazyk ve čtvrtém a pátém ročníku ZŠ. Je určen k prezentaci pomocí datového projektoru nebo předvedení na monitorech žáků. Lze ho využít i procvičování do žákovských sešitů, stejně tak ho lze zaslat mailem žákům, kteří v době procvičování učiva chyběli.

Zdroje: text vlastní

Zdroje: text vlastní