VY32INOVACE512LOVK A PRODA Pedmt Prodopis Ronk 9 Poznmka

  • Slides: 15
Download presentation
VY_32_INOVACE_5/12_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Přírodopis Ročník: 9. Poznámka: Lesy – vegetační pásma Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_5/12_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Přírodopis Ročník: 9. Poznámka: Lesy – vegetační pásma Vypracoval: Mgr. Zdeňka Buchtová

LESY Porost, v němž je vyvinuto stromové patro. • Je to složitý ekosystém tvořený

LESY Porost, v němž je vyvinuto stromové patro. • Je to složitý ekosystém tvořený společenstvem a neživou přírodou. • Lesy jsou plíce planety Země. •

Význam lesa zdroj dříví – využití ve stavebnictví, papírenství, výroba nábytku, atd… místo pro

Význam lesa zdroj dříví – využití ve stavebnictví, papírenství, výroba nábytku, atd… místo pro rekreaci – působí blahodárně na lidskou psychiku protierozní funkce klade odpor proti náporu větru vytváří se zde specifické mikroklima – snižuje teplotní extrémy, udržuje vlhčí ovzduší protipovodňová ochrana

Hranice lesa Definuje ji nadmořská výška a zeměpisná šířka, je ovlivněna podložím, tvarem terénu,

Hranice lesa Definuje ji nadmořská výška a zeměpisná šířka, je ovlivněna podložím, tvarem terénu, orientací ke světovým stranám, množstvím srážek… Nad touto hranicí již nejsou podmínky pro lesní porost.

Typy přirozených lesních porostů ČR se nachází v oblasti formace smíšených lesů mírného pásma.

Typy přirozených lesních porostů ČR se nachází v oblasti formace smíšených lesů mírného pásma. Hlavní dřeviny: duby a buky. lužní les doubravy dubohabřiny bučiny smrčiny reliktní bory

Les - houby hřib pravý bedla vysoká hřib žlutomasý (babka) muchomůrka červená holubinka nazelenalá

Les - houby hřib pravý bedla vysoká hřib žlutomasý (babka) muchomůrka červená holubinka nazelenalá

Les - rostlinstvo náprstník blatouch bahenní bledule jarní klikva vraní oko čtyřlisté

Les - rostlinstvo náprstník blatouch bahenní bledule jarní klikva vraní oko čtyřlisté

Les - keře maliník lesní jahody borůvky ostružiník

Les - keře maliník lesní jahody borůvky ostružiník

Les - mechy, lišejníky, kapradiny a přesličky ploník obecný bělomech sivý dutohlávka sobí terčovka

Les - mechy, lišejníky, kapradiny a přesličky ploník obecný bělomech sivý dutohlávka sobí terčovka bublinatá provazovka kapraď samec přeslička bahenní přeslička rolní

Les - dřeviny smrk ztepilý modřín evropský buk lesní dub letní, zimní javor babyka

Les - dřeviny smrk ztepilý modřín evropský buk lesní dub letní, zimní javor babyka jasan ztepilý tis obecný lípa srdčitá

Ohrožení lesů těžba (kácení) imise a kyselé deště – následek imisního zatížení, půda je

Ohrožení lesů těžba (kácení) imise a kyselé deště – následek imisního zatížení, půda je kyselá => snížila se dostupnost hořčíku (význ. stavební látka pro zelené barvivo) => jehličí žloutne => životnost zkrácena. Prevence: bodové vápnění ke kořenům v prvních letech růstu stromů lesní škůdci – bekyně mniška, lýkožrout, obaleči

Ochrana lesů v ČR Lesní hospodaření se řídí lesním zákonem. Základní princip: nesnižovat procentuální

Ochrana lesů v ČR Lesní hospodaření se řídí lesním zákonem. Základní princip: nesnižovat procentuální podíl lesů v zemi určitý podíl melioračních dřevin nutnost nově zalesnit do 2 let od vytěžení předchozího porostu Každý les je chráněn jako významný krajinný prvek. Přirozených lesů je v ČR málo.

KONEC

KONEC

Použité zdroje (obrázky a text) URL: <http: //www. kocelovice. eu/sites/default/files/urad/leshez. jpg>[cit. 2013 -19 -05]

Použité zdroje (obrázky a text) URL: <http: //www. kocelovice. eu/sites/default/files/urad/leshez. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //empepa. net/wpcontent/foto/2012/05/dylen_title. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //www. jablonnevp. cz/files/pics/buciny. jpg>[cit. 2 013 -19 -05] URL: <http: //media 0. webgarden. name/images/media 0: 4 df b 6 a 6 c 737 cf. jpg/Kolebky_03 -09 -02_2. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //nd 03. jxs. cz/864/941/dd 38 a 5 a 8 dd_61645956_ o 2. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //i. idnes. cz/08/051/gal/TYN 22 e 70 c_bedla_vyso ka. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //nd 04. jxs. cz/803/653/8343091 e 4 f_75193962_ o 2. jpg>[cit. 2013 -19 -05]

Použité zdroje (obrázky a text) URL: <http: //www. eherbar. net/main. php? g 2_view=core. Download.

Použité zdroje (obrázky a text) URL: <http: //www. eherbar. net/main. php? g 2_view=core. Download. Item&g 2_ite m. Id=21872&g 2_serial. Number=2>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //www. ekozahrady. com/jahodycerven. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //botany. cz/foto/polytrichumherb 6. jpg>[cit. 201319 -05] URL: <http: //www. nabla. cz/obsah/biologie/rostliny/mechy/i mg/belomech-sivy 1. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //botany. cz/foto/taxusherb 1. jpg>[cit. 2013 -1905] URL: <http: //www. mezistromy. cz/userdata/soutez/sm_zby nek_elingr. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thu mb/3/31/Lymantria_monacha 02. jpg/250 px. Lymantria_monacha 02. jpg>[cit. 2013 -19 -05] URL: <http: //1. bp. blogspot. com/Lx. F 8 mhy. Oo 5 U/TZZD 1 YU 1 e 6 I/AAAAAEs/g 7 Lk. Hv. Fb