VY32INOVACE36Slovnidruhyopakovani Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk Slovn

  • Slides: 6
Download presentation
VY_32_INOVACE_36_Slovni_druhy_opakovani Jazyk a jazyková komunikace- Český jazyk , Slovní druhy - opakování 3. ročník

VY_32_INOVACE_36_Slovni_druhy_opakovani Jazyk a jazyková komunikace- Český jazyk , Slovní druhy - opakování 3. ročník Autor: Veronika Biskupová, Základní škola a Mateřská škola Jivina Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Slovní druhy - opakování 1. Zopakuj si všechny slovní druhy tak, jak jdou za

Slovní druhy - opakování 1. Zopakuj si všechny slovní druhy tak, jak jdou za sebou: Podstatná jména – 1 Příslovce - 6 Přídavná jména – 2 Předložky - 7 Zájmena – 3 Spojky - 8 Číslovky – 4 Částice - 9 Slovesa – 5 Citoslovce - 10

2. Přiřaď správně, co k sobě patří: Podstatná jména • • Vyjadřují počet Přídavná

2. Přiřaď správně, co k sobě patří: Podstatná jména • • Vyjadřují počet Přídavná jména Názvy osob, zvířat a věcí Zájmena Spojují slova nebo věty Číslovky Říkají, jaké osoby, zvířata a věci jsou Slovesa Zastupují jména Příslovce Mění tvar slova Předložky Vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje Spojky • Vyjadřují zvuky • Uvozují věty Částice • Odpovídají na otázky kdy, kde, odkud, … Citoslovce

Napiš nad slova číslem, o jaký slovní druh se jedná 5 2 10 1

Napiš nad slova číslem, o jaký slovní druh se jedná 5 2 10 1 • Dvacet, hloupý, cink, skříň, oni, 7 5 8 3 1 velbloud, neběhej, ale, s, 5 4 9 1 třináctý, ať, sbírat, okno, 2 7 1 6 3 nahoru, Janin, my, za, lékař, 1 hloupost

Základní údaje o DUM • • • Autor DUM: Veronika Biskupová, Základní škola a

Základní údaje o DUM • • • Autor DUM: Veronika Biskupová, Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9 294 14 Období vytvoření DUM: 1. a 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Ročník: třetí Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: český jazyk Tematický okruh : Tvarosloví Téma: Slovní druhy DUM byl vytvořen jako doprovodný materiál procvičování v předmětu český jazyk ve třetím ročníku ZŠ. Je určen k prezentaci pomocí datového projektoru nebo předvedení na monitorech žáků. Lze ho využít i procvičování do žákovských sešitů , stejně tak ho lze zaslat mailem žákům, kteří v době procvičování učiva chyběli.

Zdroje: • Text vlastní Využití: Prezentace na úvod učiva

Zdroje: • Text vlastní Využití: Prezentace na úvod učiva