VY32INOVACE28 17 Antick filosofie SKEPTICISMUS Skeptikov slovo skeptik

  • Slides: 11
Download presentation
VY_32_INOVACE_28 -17 Antická filosofie SKEPTICISMUS

VY_32_INOVACE_28 -17 Antická filosofie SKEPTICISMUS

Skeptikové slovo skeptik dnes → člověk, který o něčem pochybuje, zdráhá se uznat něco

Skeptikové slovo skeptik dnes → člověk, který o něčem pochybuje, zdráhá se uznat něco za pravdivé z řeckého skepsis → uvažování, zkoumání skeptikové radikálně odmítají všechny filosofické směry, které tvrdily, že o skutečnosti je možno podat nějakou pozitivní výpověď takové směry skeptikové označovali za dogmatické jako stoupenci skepticismu se zabývají hlavně otázkou jistoty a věrohodnosti

 skeptikové se vyskytovali za všech dob → v posledních stoletích před Kristem →

skeptikové se vyskytovali za všech dob → v posledních stoletích před Kristem → skepticismus velmi rozšířený Proč? panovala všeobecná kulturní únava existoval velký počet různých filosofických systémů → některé z nich svou filosofii neumějí kriticky zdůvodnit → to vyvolává pochybnosti o všem rozlišujeme 3 periody skeptické antické filosofie období Pyrrhónovy skepse akademickou skepsi období tzv. probabilismu

Pyrrhónova skepse Pyrrhón z Élidy (asi 365 – 275 př. K. ) → zakladatel

Pyrrhónova skepse Pyrrhón z Élidy (asi 365 – 275 př. K. ) → zakladatel skepticismu v letech 333 – 323 př. K. se zúčastnil východního tažení Alexandra Makedonského → setkání s indickými askety, kněžími a mágy na něj mělo velký vliv podobně jako Sokrates nic nenapsal → jeho myšlenky se nám zachovaly díky jeho žákům

 člověk by se měl zdržet jakéhokoliv úsudku o skutečnosti Proč? nejsme schopni o

člověk by se měl zdržet jakéhokoliv úsudku o skutečnosti Proč? nejsme schopni o žádné věci říct, jaká doopravdy je (pouze jak se nám jeví) to, jak se nám věci jeví je ryze subjektivní → nejisté a nespolehlivé člověk tedy zakouší pouze to, jak se mu jednotlivé věci představují, nikoli věci samotné „To, že je med sladký, netvrdím, připouštím však, že se takovým jeví. “

 na vše můžeme mít protikladné názory neexistuje pevné kritérium, podle kterého bychom hodnotili

na vše můžeme mít protikladné názory neexistuje pevné kritérium, podle kterého bychom hodnotili a poznávali věci člověk by se měl vymanit z vlivů okolního světa a zaujmout k němu takový duševní postoj, který by mu umožnil zakoušet vnitřní štěstí, klid (ataraxie) kdo chce tohoto stavu dosáhnout → musí mít na paměti 3 předchozí Pyrrhónova tvrzení o vnímání okolního světa

Akademická skepse druhá perioda skepticismus se přesunul na půdu platónské Akademie v tomto období

Akademická skepse druhá perioda skepticismus se přesunul na půdu platónské Akademie v tomto období se stává radikální kritikou veškerého lidského poznání mezi významné představitele → Karneadés z Kyrény

Probabilismus mírnější forma skepticismu kritérium pravdy sice neexistuje, ale v praxi postačí, že je

Probabilismus mírnější forma skepticismu kritérium pravdy sice neexistuje, ale v praxi postačí, že je to pravděpodobné člověk se tedy musí smířit s poznáním pravděpodobným Ainesidémos (asi 1. století př. K. )→ zformuloval 10 tropů (10 hledisek, která dokazují nepoznatelnost pravdy)

Praktiky skeptiků nejčastější výtka na adresu skeptiků → značný rozdíl mezi teorií, kterou hlásali

Praktiky skeptiků nejčastější výtka na adresu skeptiků → značný rozdíl mezi teorií, kterou hlásali a praxí, kterou uskutečňovali důsledně skeptický postoj=naprosté mlčení → radikální skeptik by se nikdy neměl pro nic rozhodnout, musel by rezignovat na veškerou aktivitu

 Pyrrhón se ve svém životě snažil zachovávat neutrální postoj → např. ničemu neustupoval,

Pyrrhón se ve svém životě snažil zachovávat neutrální postoj → např. ničemu neustupoval, nedbal na vozy na cestě, padal do výmolů, býval napaden psy apod. (když ale někdo urazil jeho sestru, rozhněval se → omlouval to tím, že pokud jde o čest ženy, nemusí skeptik dokazovat svou lhostejnost) skeptikové se ale většinou soustřeďovali na potírání názorů druhých → povzbudili kritické myšlení a zdůraznili zásadu, že vědecká tvrzení je třeba dokazovat

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ