VY32INOVACE28 07 Antick filosofie ECK ATOMISMUS Atomist atomist

  • Slides: 10
Download presentation
VY_32_INOVACE_28 -07 Antická filosofie ŘECKÝ ATOMISMUS

VY_32_INOVACE_28 -07 Antická filosofie ŘECKÝ ATOMISMUS

Atomisté atomisté se odvolávali na učení Anaxagora a Empedokla, ale také na myšlenky eleatské

Atomisté atomisté se odvolávali na učení Anaxagora a Empedokla, ale také na myšlenky eleatské školy název odvozen od řeckého slova ATOMOS (to, co je dále nedělitelné) atomismus=přesvědčení, že základem světa jsou atomy (nevzniklé a nezaniknutelné částice), ze kterých druhotně vznikají věci, bytosti a jiné celky hlavní představitelé antického atomismu – Leukippos a Démokritos

LEUKIPPOS (asi 500 – 440 př. K. ) život tohoto filosofa není moc známý

LEUKIPPOS (asi 500 – 440 př. K. ) život tohoto filosofa není moc známý žádné jeho dílo se nedochovalo Leukippovo učení o atomech známe pouze díky dílu jeho žáka Démokrita je obtížné odlišit, co v atomistické filosofii pochází už od Leukippa a co až od Démokrita

DÉMOKRITOS Z ABDÉRY (asi 460 – 370 př. K. ) všestranně vzdělaný myslitel s

DÉMOKRITOS Z ABDÉRY (asi 460 – 370 př. K. ) všestranně vzdělaný myslitel s encyklopedistickými znalostmi své nemalé dědictví použil na studijní cesty (Egypt, Persie, Indie) vrátil se zpět do Abdéry, kde se až do konce života věnoval studiu a přemýšlení z nauky Leukippovy vybudoval uzavřený systém

Démokritova teorie atomů základní teze: existují pouze atomy a prázdno (X eleaté popřeli prázdný

Démokritova teorie atomů základní teze: existují pouze atomy a prázdno (X eleaté popřeli prázdný prostor) jsoucno=atomy, které jsou neměnné a nezničitelné kvalitativně totožné (látkově stejné) liší se pouze tvarem, velikostí a místem jejich základní vlastností je pohyb (X Empedoklés → 4 živly do pohybu uvádí Láska a Svár; Anaxagoras → příčinou hybnosti „semen“ je nús)

Démokritova teorie atomů Démokritos rozlišoval 2 druhy pohybu atomů primární pohyb je původní (existoval

Démokritova teorie atomů Démokritos rozlišoval 2 druhy pohybu atomů primární pohyb je původní (existoval ještě před vznikem kosmu) je spontánní (atomy nahodile víří, narážejí do sebe a navzájem se do sebe zaplétají, podobně jako chaoticky víří zrnka prachu v pruhu slunečního světla) není ničím podmíněný

Démokritova teorie atomů sekundární pohyb je vynucený (dochází k němu po srážce atomů) po

Démokritova teorie atomů sekundární pohyb je vynucený (dochází k němu po srážce atomů) po srážce se atomy shlukují do víru a třídí se (podobné směřují k podobným) dočasně se shlukují (zachycují se háčky, ale nikdy vzájemně nesplynou) → tím vznikají věci druhotný pohyb je tedy nutný, protože kosmický vír je příčinou vzniku všech věcí

„Některé světy rostou, jiné jsou v rozkvětu a jiné chřadnou a někde vznikají a

„Některé světy rostou, jiné jsou v rozkvětu a jiné chřadnou a někde vznikají a jinde zase mizí. “ podle Démokrita vzniká ze srážek nekonečného počtu atomů pohybujících se v prázdném prostoru nesčíslné množství světů

 podle atomistů se vše děje nutně, vše má nějakou příčinu → nic není

podle atomistů se vše děje nutně, vše má nějakou příčinu → nic není náhoda Démokritos při své filosofii vycházel z pozorování přírodních jevů (např. růst těla rostlin → neviditelné částice se spojují; postupné obrušování kamenů → oddělování částic) Démokritos tvrdil, že jsou 2 druhy poznání rozumové (pravé poznání, díky němu poznáváme atomy a prázdnotu) smyslové (temné poznání, na základě kterého poznáváme změny)

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ