VY32INOVACE28 02 Antick filosofie ECK PRODN FILOSOFIE MILTSK

  • Slides: 13
Download presentation
VY_32_INOVACE_28 -02 Antická filosofie ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE – MILÉTSKÁ ŠKOLA

VY_32_INOVACE_28 -02 Antická filosofie ŘECKÁ PŘÍRODNÍ FILOSOFIE – MILÉTSKÁ ŠKOLA

Kdy a proč vzniká evropská filosofická tradice v antickém Řecku? antika zahrnuje období a

Kdy a proč vzniká evropská filosofická tradice v antickém Řecku? antika zahrnuje období a kulturu starověkého Řecka a Říma významná pobřežní města (přístavy) a obchodní centra (např. oblast Malé Asie, jižní Itálie a Sicílie, poté především Athény) díky mořeplavbě docházelo k četným stykům s cizími národy a s jejich myšlením příznivé zeměpisné a společenské podmínky vzniká přibližně v 6. století př. n. l.

Řecká přírodní filosofie ve svých počátcích se filosofie formovala ve formě tzv. KOSMOLOGIE (nauka

Řecká přírodní filosofie ve svých počátcích se filosofie formovala ve formě tzv. KOSMOLOGIE (nauka o řádu světa) přírodní filosofie = hledání základů světa, jeho řádu v základu světa filosofové předpokládají nějakou jednotnou a trvalou pralátku (arché) z tohoto období se dochovaly pouze zlomky filosofických děl

Milétská škola první filosofická škola filosofové této školy byli občané iónského přístavu Milét (východní

Milétská škola první filosofická škola filosofové této školy byli občané iónského přístavu Milét (východní pobřeží Středozemního moře) hledali základní substanci, pralátku (arché), ze které je vše vytvořeno (princip, ze kterého vše vzniká) názory na podobu arché se u prvních řeckých filosofů různily všichni 3 představitelé Milétské školy hledají jedno arché, tudíž je označujeme jako MONISTY

THALÉS Z MILÉTU (asi 620 př. K. - asi 546 př. K. ) považován

THALÉS Z MILÉTU (asi 620 př. K. - asi 546 př. K. ) považován za prvního filosofa, zakladatele Milétské školy zcestovalý kupec, obchodník zajímal se o matematiku, astronomii a mnohé další oblasti vědění pro svou moudrost byl považován ve starověkém Řecku za jednoho ze sedmi mudrců (třebaže pravděpodobně nenapsal žádnou knihu) předpověděl zatmění Slunce v roce 585 př. K. , vypočítal výšku pyramidy podle délky jejího stínu

Thalés Autor: Odysses, Název: Thales-06. jpg Zdroj: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Thales-06. jpg

Thalés Autor: Odysses, Název: Thales-06. jpg Zdroj: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Thales-06. jpg

 Thalétova pralátka za pralátku považoval vodu jediná hmotná substance, ze které všechno vzešlo

Thalétova pralátka za pralátku považoval vodu jediná hmotná substance, ze které všechno vzešlo Proč právě voda? s jistotou neznáme důvody, které ho k této myšlence vedly, možná vysvětlení jsou následující: 1. 2. 3. je důležitá pro život má schopnost měnit skupenství a tím přijímat různé podoby a tvary Thalétova představa Země (je plochá a pluje na vodě)

 Proč je Thalétova vodní teorie tak významná? není svou povahou mytologická neodkazuje k

Proč je Thalétova vodní teorie tak významná? není svou povahou mytologická neodkazuje k nadpřirozeným silám nebo bohům Thalés byl první muž známý tím, že svět viděl naturalisticky Podle antické tradice odpověděl Thalés na otázky: Co je nejobtížnější ze všech věcí? „Znát sebe sama. “ Co je nejsnadnější? „Poradit druhým. “ Co je Bůh? „To, co nemá počátek ani konec. “

ANAXIMANDROS (asi 610 př. K. - 546 př. K. ) byl Thaletovým žákem zajímal

ANAXIMANDROS (asi 610 př. K. - 546 př. K. ) byl Thaletovým žákem zajímal se rovněž o astronomii a pravděpodobně byl prvním, kdo nakreslil mapu světa první, kdo napsal filosofické pojednání O přírodě (De natura), tato kniha se však ztratila rovněž popsal vznik kosmu Zemi si představuje jako volně se vznášející v prostoru za pralátku považoval tzv. apeiron (nekonečné, neomezené, to, co nemá žádné hranice)

 Proč apeiron jako pralátka? prostorově a časově bez mezí to, co nemá žádné

Proč apeiron jako pralátka? prostorově a časově bez mezí to, co nemá žádné bližší určení (nic víc o něm říct nemůžeme) je protikladem všech ostatních věcí, které jsou pomíjivé (mají své hranice v čase a prostoru) základním atributem pomíjivých věcí je tzv. peras (hranice, omezení) arché jako původní princip světa se tedy musí lišit od všech věcí, které z této pralátky vznikají

ANAXIMENÉS (zemřel okolo 528 př. K. ) Anaximenés byl Anaximandrovým žákem, ale možná také

ANAXIMENÉS (zemřel okolo 528 př. K. ) Anaximenés byl Anaximandrovým žákem, ale možná také jen jeho společníkem věřil, že arché je vzduch Předložil zajímavé vysvětlení přírodních změn: „Vzduch se liší ve svých existujících podobách řídkostí a hustotou. Když se zřeďuje, stává se ohněm, a když se zhušťuje, stává se větrem, pak oblakem, když se zhušťuje ještě více, vodou, potom zemí, potom kameny. Všechno ostatní pochází z těchto. “ vzduch se mění na věci skrze procesy zhušťování a zřeďování

Anaximenés Autor: Neznámý, Název: Anaximenes. jpg Zdroj: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Anaximenes. jpg

Anaximenés Autor: Neznámý, Název: Anaximenes. jpg Zdroj: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Anaximenes. jpg

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ