VY32INOVACE26Slovnidruhyuvod Jazyk a jazykov komunikace Slovn druhy vod

  • Slides: 6
Download presentation
VY_32_INOVACE_26_Slovni_druhy_uvod Jazyk a jazyková komunikace – Slovní druhy – úvod - 2. ročník Autor:

VY_32_INOVACE_26_Slovni_druhy_uvod Jazyk a jazyková komunikace – Slovní druhy – úvod - 2. ročník Autor: Veronika Biskupova, Základní škola a Mateřská škola Jivina Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Slovní druhy - úvod Naše projevy se skládají z vět. Abychom větám rozuměli, musí

Slovní druhy - úvod Naše projevy se skládají z vět. Abychom větám rozuměli, musí v nich mít každé slovo svůj význam. Některá slova označují osoby, zvířata nebo věci, jiná říkají, co kdo dělá nebo jaký je. Jiná zase slova spojují nebo mění jejich tvar. Proto slova třídíme na slovní druhy:

 • • • • • • 1. podstatná jména názvy osob zvířat a

• • • • • • 1. podstatná jména názvy osob zvířat a věcí - pes 2. přídavná jména říkají, jaké osoby, zvířata a věci jsou - malý 3. zájmena zastupují podstatná jména - ten 4. číslovky určují počet - jeden 5. slovesa vyjadřují, co osoby zvířata a věci dělají- štěká 6. příslovce odpovídají na otázky kdy, odkud, jakým způsobem, … hlasitě 7. předložky mění tvar slova – se psem 8. spojky spojují slova nebo věty - a 9. částice Např. uvozují věty - kéž 10. citoslovce označují hlasy a zvuky – haf VYMÝŠLEJTE SPOLEČNĚ DALŠÍ SLOVA

Vyzkoušej si: • • • Devět – určuje počet – číslovka Sněhulák – název

Vyzkoušej si: • • • Devět – určuje počet – číslovka Sněhulák – název věci – podstatné jméno Chytrá – říká jaká je…- přídavné jméno Běhal – něco dělá – sloveso Ten – ukazujeme jím na něco – zájmeno U /stromu/ - před slovem, mění jeho tvar – předložka • Hurá – vyjadřuje zvuk – citoslovce • Dole – ptáme se kde? – příslovce • Který slovní druh zde není?

 Základní údaje o DUM • • • Autor DUM: Veronika Biskupová, Základní škola

Základní údaje o DUM • • • Autor DUM: Veronika Biskupová, Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9 294 14 Období vytvoření DUM: 1. a 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Ročník: druhá Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: český jazyk Tematický okruh : Tvarosloví Téma: Slovní druhy DUM byl vytvořen jako doprovodný materiál procvičování v předmětu český jazyk ve druhém ročníku ZŠ. Je určen k prezentaci pomocí datového projektoru nebo předvedení na monitorech žáků. Lze ho využít i procvičování do žákovských sešitů , stejně tak ho lze zaslat mailem žákům, kteří v době procvičování učiva chyběli.

Použité zdroje: • Texty vlastní Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP

Použité zdroje: • Texty vlastní Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách