VY32INOVACE26 12 Zklady mineralogie a petrologie Horniny a

  • Slides: 22
Download presentation
VY_32_INOVACE_26 -12 Základy mineralogie a petrologie Horniny a minerály Typy minerálů a hornin

VY_32_INOVACE_26 -12 Základy mineralogie a petrologie Horniny a minerály Typy minerálů a hornin

Geologie § Věda, která se zabývá horninovým složením zemského těles a pochody, které v

Geologie § Věda, která se zabývá horninovým složením zemského těles a pochody, které v něm probíhají Mineralogie (fyzikální a chemické vlastnosti minerálů) Petrologie (fyzikální a chemické vlastnosti hornin) Ložisková geologie (studium nerosných ložisek) Vulkanologie – (zemětřesení a sopečná činnost) Strukturní geologie (horniny z hlediska jejich uložení a struktury) Geomorfologie (studium georeliéfu – povrchu země, tvary povrchu a jejich vznik)

Minerály a horniny § Základní stavební jednotky zemského tělesa § Klíčové pro nás je

Minerály a horniny § Základní stavební jednotky zemského tělesa § Klíčové pro nás je horninové složení zemské kůry Základem vyvřelé horniny – utuhnutí zemské kůry před 3 mld. Let – vznik prvních hornin Přes 90% tvoří žula a čedič 10% minerály a sedimenty Sedimenty pokrývají téměř celý povrch litosféry – ve sníženinách souvrství až několik km mocná Minerály na povrchu vzácné, k povrchu se dostávají díky praskání a vyzdvihování zemské kůry – nejčastěji v horách

Mineralogie § Minerál (nerost) prvek nebo sloučenina, které se vyskytují v krystalickém stavu –

Mineralogie § Minerál (nerost) prvek nebo sloučenina, které se vyskytují v krystalickém stavu – dosti vzácné Fyzikálně i chemicky homogenní (všechny jeho části mají stejné chemické složení a strukturu) Známo přes 3000 přírodních minerálů (v horninách jen několik desítek z nich) • Autor: Neznámý Název: Dolomit_Rumunia. jpg, Magnesite. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/bd/Dolomit_Rumunia. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 0/Magnesite. jpg

Systematizace minerálů § Třídit lze podle tvrdosti, chemického složení, využitelnosti pro těžbu Prvky (zejména

Systematizace minerálů § Třídit lze podle tvrdosti, chemického složení, využitelnosti pro těžbu Prvky (zejména kovy a vzácné nekovy) – zlato, měď, diamant Sulfidy (sloučeniny kovů a síry) - sfaleryt Halogenidy – kamenná sůl Oxidy – korund, magnetit, smolinec, opál Karbonáty – aragonit, kalcit Sulfáty – sádrovec Fosfáty – kakoxen, triploid Křemičitany – granát, živec, slída, mastek Organolity - jantar

Prvky (zlato Au) Autor: Neznámý Název: Gold-crystals. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 7/Gold-crystals.

Prvky (zlato Au) Autor: Neznámý Název: Gold-crystals. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 7/Gold-crystals. jpg

Sulfidy (sfaleryt Zn. S) Autor: Neznámý Název: Sfaleryt%2 C_Rumunia. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia.

Sulfidy (sfaleryt Zn. S) Autor: Neznámý Název: Sfaleryt%2 C_Rumunia. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/6/68/Sfaleryt%2 C_Rumunia. jpg

Halogenidy (kamenná sůl Na. Cl) Autor: Neznámý Název: Selpologne. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia.

Halogenidy (kamenná sůl Na. Cl) Autor: Neznámý Název: Selpologne. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/7 c/Selpologne. jpg

Oxidy (korund Al 2 O 3) Autor: Neznámý Název: Several_corundum_crystals. jpg Zdroj: http: //upload.

Oxidy (korund Al 2 O 3) Autor: Neznámý Název: Several_corundum_crystals. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/9 a/Several_corundum_crystals. jpg

Karbonáty (aragonit Ca. CO 3) Autor: Neznámý Název: Aragonit_1. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia.

Karbonáty (aragonit Ca. CO 3) Autor: Neznámý Název: Aragonit_1. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/50/Aragonit_1. jpg

Sulfáty (sádrovec Ca. So 4 * 2 H 2 O) Autor: Neznámý Název: Aragonit_1.

Sulfáty (sádrovec Ca. So 4 * 2 H 2 O) Autor: Neznámý Název: Aragonit_1. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/50/Aragonit_1. jpg

Křemičitany (granát X 3 Z 2[Si. O 4]3) Autor: Neznámý Název: Granat%2 C_Madagaskar. JPG

Křemičitany (granát X 3 Z 2[Si. O 4]3) Autor: Neznámý Název: Granat%2 C_Madagaskar. JPG Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/01/Granat%2 C_Madagaskar. JPG

Organolity (jantar C 10 H 16 O) Autor: Neznámý Název: Amber. pendants. 800 pix.

Organolity (jantar C 10 H 16 O) Autor: Neznámý Název: Amber. pendants. 800 pix. 050203. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/41/Amber. pendants. 800 pix. 050203. jpg

Petrologie § Hornina je heterogenní směs minerálů (výjimečně je tvořena jedním minerálem) Fyzikálně i

Petrologie § Hornina je heterogenní směs minerálů (výjimečně je tvořena jedním minerálem) Fyzikálně i chemicky heterogenní (komplikovaná struktura a nestejné chemické složení) Tvoří téměř veškerou hmotu zemského tělesa) • Autor: Neznámý Název: Helgoland_Felswand_22017. JPG, Aegirine-phonolite 22005. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 a/Helgoland_Felswand_22017. J PG, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/92/Aegirine-phonolite 22005. jpg

Systematizace hornin § Podle způsobu jejich vzniku do 3 skupin § Vyvřelé (magmatické) horniny

Systematizace hornin § Podle způsobu jejich vzniku do 3 skupin § Vyvřelé (magmatické) horniny – vytuhlá láva Hlubinné – granit (žula), gabro, syenit Žilné – pegmatit Výlevné – bazalt (čedič), trachyt, znělec, andezit § Usazené (sedimentární) horniny – produkt eroze Úlomkovité – pískovec, štěrk Jílovité – opuka, jílovec, hlína, spraš Organogenní – vápenec, uhlí, ropa § Přeměněné (metamorfované) horniny – díky velkým tlakům a teplotám v hlubinách mramor, rula, svor, fylit

Vyvřelé hlubinné (granit - žula) Autor: Neznámý Název: Yosemite_20_bg_090404. jpg , Rapakivigranite_ss. jpg Zdroj:

Vyvřelé hlubinné (granit - žula) Autor: Neznámý Název: Yosemite_20_bg_090404. jpg , Rapakivigranite_ss. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/87/Yosemite_20_bg_090404. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/f 0/Rapakivigranite_ss. jpg

Vyvřelé výlevné (čedič - bazalt) Autor: Neznámý Název: Sheepeater_Cliff%2 C_Yellowstone%2 C_June_21%2 C_2010. jpg, Basalt.

Vyvřelé výlevné (čedič - bazalt) Autor: Neznámý Název: Sheepeater_Cliff%2 C_Yellowstone%2 C_June_21%2 C_2010. jpg, Basalt. USGOV. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/1/18/Sheepeater_Cliff%2 C_Yellowstone%2 C_June_21%2 C_2010. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/08/Basalt. USGOV. jpg

Usazené úlomkovité (pískovec) Autor: Neznámý Název: Lion. Head. Sandstone. jpg , Sandstone(quartz)USGOV. jpg Zdroj:

Usazené úlomkovité (pískovec) Autor: Neznámý Název: Lion. Head. Sandstone. jpg , Sandstone(quartz)USGOV. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/99/Lion. Head. Sandstone. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/bc/Sandstone%28 quartz%29 USGOV. jpg

Usazené jílovité (opuka) Autor: Neznámý Název: PP_Opukovy_lom_u_Predni_Kopaniny_Praha_867. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/04/PP_Opukovy_lom_u_Predni_Kopaniny_Praha_867. jpg

Usazené jílovité (opuka) Autor: Neznámý Název: PP_Opukovy_lom_u_Predni_Kopaniny_Praha_867. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/04/PP_Opukovy_lom_u_Predni_Kopaniny_Praha_867. jpg

Usazené organogenní (vápenec) Autor: Neznámý Název: The_Needles. jpg, , Pálava%2 C_Děvín%2 C_západní_skály. jpg Zdroj:

Usazené organogenní (vápenec) Autor: Neznámý Název: The_Needles. jpg, , Pálava%2 C_Děvín%2 C_západní_skály. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/83/The_Needles. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/eb/P%C 3%A 1 lava% 2 C_D%C 4%9 Bv%C 3%ADn%2 C_z%C 3%A 1 padn%C 3%AD_sk%C 3%A 1 ly. jpg

Přeměněné (mramor) Autor: Neznámý Název: Imgp 7544. jpg , Marble. USGOV. jpg Zdroj: http:

Přeměněné (mramor) Autor: Neznámý Název: Imgp 7544. jpg , Marble. USGOV. jpg Zdroj: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/2/20/Imgp 7544. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/8 d/Marble. USGOV. jpg

Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska

Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska