VY32INOVACE2301 Zkladn vzdlvn Jazyk a jazykov komunikace Anglick

  • Slides: 16
Download presentation
VY_32_INOVACE_23_01 Základní vzdělávání – Jazyk a jazyková komunikace – Anglický jazyk • • •

VY_32_INOVACE_23_01 Základní vzdělávání – Jazyk a jazyková komunikace – Anglický jazyk • • • • Název materiálu – Animals Anotace – Žáci za pomoci programu budou schopni vytvořit jednoduchou otázku a zároveň odpovědět Autor – Mgr. Radek Hulva Jazyk - čeština Očekávaný výstup – 6áka se vyjadřuje ústně a rozumí vyjádřenému sděleni Speciální vzdělávací potřeby - žádné Klíčová slova – What is it ? Druh učebního materiálu – prezentace Druh interaktivity - aktivita Cílová skupina - žák Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – první stupeň Typická věková skupina – 10 -11 let Celková velikost - k. B • • •

Animals What´s it?

Animals What´s it?

What´s it ? It ´s a lion.

What´s it ? It ´s a lion.

What ´s it ? It ´s a penguin.

What ´s it ? It ´s a penguin.

What ´s it ? . It ´s a monkey.

What ´s it ? . It ´s a monkey.

What ´s it ? It ´s a dog.

What ´s it ? It ´s a dog.

What ´s it ? It ´s a cat.

What ´s it ? It ´s a cat.

What ´s it ? It ´s a frog.

What ´s it ? It ´s a frog.

What ´s it ? It ´s an elephant.

What ´s it ? It ´s an elephant.

What ´s it ? It ´s a cow.

What ´s it ? It ´s a cow.

What ´s it ? It ´s a turkey.

What ´s it ? It ´s a turkey.

What ´s it ? It ´s a duck.

What ´s it ? It ´s a duck.

And now repeat!!!!!!

And now repeat!!!!!!

What ´s it ?

What ´s it ?

We are missing one animal!! • What animal ? • Yes, it is …….

We are missing one animal!! • What animal ? • Yes, it is ……. . a dog

 • Zdroje obrázků: • [cit. 2012 -10 -01]. Dostupné pod licencí Public domain

• Zdroje obrázků: • [cit. 2012 -10 -01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: • • • <http: //www. clker. com/clipart-162861. html> <http: //www. clker. com/clipart-6977. html> <http: //www. clker. com/clipart-6967. html> <http: //www. clker. com/clipart-49336. html< <http: //www. clker. com/clipart-164070. html> <http: //www. clker. com/clipart-177598. html> <http: //www. clker. com/clipart-152734. html> <http: //www. clker. com/clipart-155695. html> <http: //www. clker. com/clipart-187453. htm