VY32INOVACE204 Nzev materilu TLAK vklad uiva Nzev dle

  • Slides: 7
Download presentation
VY_32_INOVACE_204 Název materiálu: TLAK – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_204. Autor materiálu:

VY_32_INOVACE_204 Název materiálu: TLAK – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_204. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: o Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. o Vzdělávací obor : Fyzika. o Tematický okruh: Síla – (tlaková síla, tlak). o Ročník: 7. Metodické pokyny: Jsou uvedeny na jednotlivých listech, u každého cvičení. Datum vytvoření: 7. 1. 2012

Tlak TLAK – výsledek působení tlakové síly TLAKOVÁ SÍLA – síla působící směrem do

Tlak TLAK – výsledek působení tlakové síly TLAKOVÁ SÍLA – síla působící směrem do tělesa. p = 1 Pa p Jednotka: Pa (Pascal – „Paskal“) Značka:

Násobky jednotky tlaku 1 h. Pa (hektopascal) = 100 Pa 1 k. Pa (kilopascal)

Násobky jednotky tlaku 1 h. Pa (hektopascal) = 100 Pa 1 k. Pa (kilopascal) = 1000 Pa 1 MPa (megapascal) = 1000000 Pa

Výpočty tlaku F=1 N p=1 Pa S=1 m 2 …tlaková síla F p. S

Výpočty tlaku F=1 N p=1 Pa S=1 m 2 …tlaková síla F p. S F = p. S F p= S …tlak …plocha na kterou působí síla (Francií protéká Seina) S= F p

Tlak je: přímo úměrný velikosti tlakové síly (čím větší síla, tím větší tlak) nepřímo

Tlak je: přímo úměrný velikosti tlakové síly (čím větší síla, tím větší tlak) nepřímo úměrný velikosti plochy na kterou působí (čím větší plocha, tím menší tlak a naopak) větší plocha – lyže na sněhu, pásové vozidlo, více kol na nápravě. . . menší plocha – ostrý nůž, jehla, boty na podpatku, chůdy. . . větší tlak menší tlak

Výpočty tlaku a tlakové síly Vypočítej jaký tlak vyvolá síla o velikosti 50 k.

Výpočty tlaku a tlakové síly Vypočítej jaký tlak vyvolá síla o velikosti 50 k. N působící kolmo na plochu 200 cm 2. F =50 k. N =50. 1000 N =50 000 N (1 k = 1 kilo = 1000) S =200 cm 2 200. 0, 01 m 2=0, 02 m 2 (1 c = 1 centi = 0, 01 u plošné jednotky poč. 2 x) p =? Pa p = F/S = 50 000 N : 0, 02 m 2 = 2500 000 Pa p = 2500 k. Pa = 2, 5 MPa(Mega. Pascalů) Síla vyvolá tlak 2, 5 MPa. (2, 5 milionů Pascalů)

Výpočty tlaku a tlakové síly Vypočítej jaká síla vyvolala na plochu 1 mm 2

Výpočty tlaku a tlakové síly Vypočítej jaká síla vyvolala na plochu 1 mm 2 tlak 1000 k. Pa. p =1000 k. Pa =1000 Pa =1000 000 Pa (1 k = 1 kilo = 1000) S =1 mm 2 =1. 0, 001 m 2=0, 000 001 m 2 (1 m = 1 mili = 0, 001 u plošné jednotky 2 x) F =? N F = p. S = 1000 000 Pa. 0, 000 001 m 2 = 1 N Tlak vyvolala síla 1 N. ( jednoho Newtonu)