VY32INOVACE06Literatura 19 stolet Romantismus Alexandre Dumas star Datum

  • Slides: 27
Download presentation
VY_32_INOVACE_06_Literatura 19. století Romantismus Alexandre Dumas starší

VY_32_INOVACE_06_Literatura 19. století Romantismus Alexandre Dumas starší

Datum vytvoření projektu listopad 2011 Ročník 8. Popis prezentace Výklad učiva

Datum vytvoření projektu listopad 2011 Ročník 8. Popis prezentace Výklad učiva

Alexandre Dumas starší 1802 - 1870

Alexandre Dumas starší 1802 - 1870

Byl kreolského původu a měl mírné černošské rysy. Jeho otec, divizní generál a hrdina

Byl kreolského původu a měl mírné černošské rysy. Jeho otec, divizní generál a hrdina Velké francouzské revoluce, se narodil ze smíšeného manželství markýze de La Pailleterie a černošky Cossette Dumasové.

Dumasovo dílo čítá na tři sta svazků a zahrnuje: dramata komedie romány novely a

Dumasovo dílo čítá na tři sta svazků a zahrnuje: dramata komedie romány novely a také paměti, knihy cestovních dojmů, obrazy mravů, ale i historická pojednání.

Dumas netvořil svá díla sám. Spolu s profesorem historie Augustem Maquetem a jinými spolupracovníky

Dumas netvořil svá díla sám. Spolu s profesorem historie Augustem Maquetem a jinými spolupracovníky vytvořili jakousi „továrnu na romány“

Tak vznikly nejslavnější romány: Tři mušketýři Hrabě Monte Christo

Tak vznikly nejslavnější romány: Tři mušketýři Hrabě Monte Christo

Tři mušketýři Děj románu se odehrává za vlády Ludvíka XIII. Hlavními hrdiny jsou: Athos

Tři mušketýři Děj románu se odehrává za vlády Ludvíka XIII. Hlavními hrdiny jsou: Athos Aramis Porthos d'Artagnan Úspěch románu byl obrovský, proto vytvořili ještě dvě pokračování: Tři mušketýři po dvaceti letech Tři mušketýři po deseti letech

„Všichni sem!“ zvolal poté hromovým hlasem d'Artagnan a postavil se na třetí schod velkého

„Všichni sem!“ zvolal poté hromovým hlasem d'Artagnan a postavil se na třetí schod velkého schodiště…

Athos, Porthos, Aramis se tedy rozjeli na náměstí de Gréve, kde pohodlně vyčkali přítelova

Athos, Porthos, Aramis se tedy rozjeli na náměstí de Gréve, kde pohodlně vyčkali přítelova návratu u několika lahví jeho anjouského. A nečekali dlouho.

„Dej to sem, ty prevíte, nezdržuj, “chytil Athos zbraň a vytrhl ji hostinskému z

„Dej to sem, ty prevíte, nezdržuj, “chytil Athos zbraň a vytrhl ji hostinskému z třesoucí se ruky. Potom ho odstrčil a rozrazil dveře sklepa.

Jakmile se sklonil nad lůžkem, opravdu shledal, že raněný vypadá lépe.

Jakmile se sklonil nad lůžkem, opravdu shledal, že raněný vypadá lépe.

„Já nevím, co na tom lovu ti lidé mají!“ naklonil se Aramis k Athosovi,

„Já nevím, co na tom lovu ti lidé mají!“ naklonil se Aramis k Athosovi, který jel na svém koni vedle něho…

d'Artagnan neklidně přecházel před průčelím zámku a co chvíli zkontroloval, jestli se po cestě

d'Artagnan neklidně přecházel před průčelím zámku a co chvíli zkontroloval, jestli se po cestě neblíží králův posel…

„Je po něm, “ konstatoval d'Artagnan a rozhlédl se.

„Je po něm, “ konstatoval d'Artagnan a rozhlédl se.

Blanche jen se zaujetím pozorovala snědou, větrem ošlehanou tvář muže, jenž jedním trhnutím zastavil

Blanche jen se zaujetím pozorovala snědou, větrem ošlehanou tvář muže, jenž jedním trhnutím zastavil koně z trysku…

„Jezme tedy, a vy Aramisi vyprávějte!“ přisunul si d'Artagnan židli blíže ke stolu.

„Jezme tedy, a vy Aramisi vyprávějte!“ přisunul si d'Artagnan židli blíže ke stolu.

„D'Artagnane? “ zašeptala do tmy. „Kdo mne volá? “zvedl hlavu překvapený muž

„D'Artagnane? “ zašeptala do tmy. „Kdo mne volá? “zvedl hlavu překvapený muž

Další ilustrace:

Další ilustrace:

Filmové zpracování díla:

Filmové zpracování díla:

Hrabě Monte Christo

Hrabě Monte Christo

Hrabě Monte Christo

Hrabě Monte Christo

Hrabě Monte Christo

Hrabě Monte Christo

Hrabě Monte Christo

Hrabě Monte Christo

Ačkoliv si Dumas vydělal psaním za svůj život obrovské jmění, jeho nevydařené investice, neúspěšné

Ačkoliv si Dumas vydělal psaním za svůj život obrovské jmění, jeho nevydařené investice, neúspěšné vydávání časopisů Mousquetaire (Mušketýr) a D'Artagnan, nevyřešené majetkové záležitosti s herečkou Idou Ferrierovou po rozvodu jejich osmiletého manželství roku 1840, rozchod se spolupracovníkem Maquetem a některé další prohrané soudní spory vedly k tomu, že byl neustále na pokraji bankrotu. Na sklonku života se tak musel v podstatě bez peněz uchýlit ke svému synovi, rovněž spisovateli Alexandre Dumasovi mladšímu do Puys, kde také zemřel.

 • Sváthttp: //www. sms. cz/film/hrabe-monte-christo/fotogalerie/144674 ky http: //athos. xf. cz/ilustrace. php http: //www.

• Sváthttp: //www. sms. cz/film/hrabe-monte-christo/fotogalerie/144674 ky http: //athos. xf. cz/ilustrace. php http: //www. cbdb. cz/autor-47 -alexandre-dumas http: //cs. wikipedia. org/wiki/Alexandre_Dumas_starší