VY32INOVACE02Nejstar osdlen na vlasti NEJSTAR OSDLEN NA VLASTI

  • Slides: 15
Download presentation
VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : Ph. Dr. Harna

VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : Ph. Dr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http: //pravek. boiohaemum. cz/index. php http: //www. filaso. cz/katalog-znamky/30/1994 -praveci-velejesteri http: //www. hora-rip. cz/praotec-cech. php http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Slavic_distribution_origin. png http: //p-numismatika. cz/index. php? get=kapitola 6 http: //www. lovecpokladu. cz/archeologie http: //www. muzeumprahy. cz/expozice/praha-v-praveku/ http: //zdenekburian. websnadno. cz/Knihy-a-casopisy. html http: //www. ceskatelevize. cz/porady/1050623152 -putovani-s-pravekymi-zviraty/202382521310006 -cesta-mamutu/354 fakta-o-pravekych-zviratech/ http: //www. muzeumprahy. cz/expozice/praha-v-praveku/ http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Sipka_Cave_Stramberk_CZ_01. JPG CD-ROM Kronika Českých zemí Marcela Ryšavá Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Vlastivěda 4. ročník

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Vlastivěda 4. ročník

Archeologické nálezy v ČR jeskyně Šipka • svědčí o tom archeologické nálezy na našem

Archeologické nálezy v ČR jeskyně Šipka • svědčí o tom archeologické nálezy na našem území • archeologie věda zabývající se dávnou minulostí • přináší nám poznatky o životě dávných obyvatel naší vlasti

PRAVĚK - nejstarší období lidských dějin • naši zemi osídlili pravěcí lidé před 500

PRAVĚK - nejstarší období lidských dějin • naši zemi osídlili pravěcí lidé před 500 000 lety • podle materiálu, ze kterého si pravěcí lidí vytvářeli nástroje, pravěk rozdělujeme na doby:

DOBA KAMENNÁ • žili v tlupách • živili se sběrem lesních plodů • lovili

DOBA KAMENNÁ • žili v tlupách • živili se sběrem lesních plodů • lovili divokou zvěř • zbraně zhotovovali ze dřeva, kostí, kamene • první obydlí - jeskyně • později si stavěli chatrče • uměli udržovat oheň

DOBA BRONZOVÁ • pásli již dobytek • obdělávali půdu • vyráběli nádoby z hlíny

DOBA BRONZOVÁ • pásli již dobytek • obdělávali půdu • vyráběli nádoby z hlíny • vyrobili první pevný kov - bronz • nástroje a zbraně z bronzu • vyráběli šperky • věřili v mnoho bohů

DOBA ŽELEZNÁ • objev výroby železa • dokonalejší železné nástroje a zbraně • na

DOBA ŽELEZNÁ • objev výroby železa • dokonalejší železné nástroje a zbraně • na naše území přišli (př. n. l. ) Keltové • podle keltského kmene Bójů vznikl nejstarší název Čech Bohemia • výborní řemeslníci • byli to obchodníci • platidlo - mince

DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ • někdy v 5. století v době hromadného stěhování obyvatelstva přicházejí

DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ • někdy v 5. století v době hromadného stěhování obyvatelstva přicházejí na naše území první Slované • počátkem našeho letopočtu přišli na naše území Germáni výborní válečníci

ZAJÍMAVOSTI: • Dolní Věstonice nalezena soška - Věstonická Venuše • Lovci mamutů - knihu

ZAJÍMAVOSTI: • Dolní Věstonice nalezena soška - Věstonická Venuše • Lovci mamutů - knihu napsal Eduard Štorch • Zdeněk Burian - malíř video

video DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI: • ukázky z filmu Cesta do pravěku video

video DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI: • ukázky z filmu Cesta do pravěku video

JEŠTĚ PRO ZVÍDAVÉ: • internetový Dětský Antropark • Radegast - socha pohanského boha úrody

JEŠTĚ PRO ZVÍDAVÉ: • internetový Dětský Antropark • Radegast - socha pohanského boha úrody na hoře Radhošť v Beskydech • můžete navštívit Dino. Park Ostrava nachází se vlastně v obci Doubrava • prvních 7 dílů Dějiny udatného. . . video

archeologie ? jeskyně ? z kamene ? lovem? zvěře

archeologie ? jeskyně ? z kamene ? lovem? zvěře

Nejstarší osídlení naší vlasti - _____ - nejstarší období lidských dějin - _______ -

Nejstarší osídlení naší vlasti - _____ - nejstarší období lidských dějin - _______ - věda, zabývající se dávnou minulostí - pravěcí lidé žili nejprve v _____, udržovali již ____ - bydleli v ______, později stavěli _____ z kůže zvířat - živili se _____ lesních plodů a _____ zvěře - nástroje vyráběli nejprve ze d___, k____ či z k____ - později začali ____ dobytek a ______ půdu - vyráběli kovy b____ a ž___ - kovové zbraně a nástroje - zhotovovali nádoby z ____, vyráběli na ozdobu ____ - věřili v mnoho ____ - první obyvatelé - K____, pak G_____, potom S_____ DÚ: doplňovačka

Nejstarší osídlení naší vlasti - pravěk - nejstarší období lidských dějin - archeologie -

Nejstarší osídlení naší vlasti - pravěk - nejstarší období lidských dějin - archeologie - věda, zabývající se dávnou minulostí - pravěcí lidé žili nejprve v tlupách, udržovali již oheň - bydleli v jeskyních, později stavěli chatrče z kůže zvířat - živili se sběrem lesních plodů a lovem zvěře - nástroje vyráběli nejprve ze dřeva, kostí či z kamene - později začali pást dobytek a obdělávat půdu - vyráběli kovy bronz a železo - kovové zbraně a nástroje - zhotovovali nádoby z hlíny, vyráběli na ozdobu šperky - věřili v mnoho bohů - první obyvatelé - Keltové, pak Germáni, potom Slované DÚ: doplňovačka

DÚ: Jak se nazývá kniha, kde každý den má svůj název? Je to __________.

DÚ: Jak se nazývá kniha, kde každý den má svůj název? Je to __________. 1. Nejstarší období lidského vývoje … 2. Lidé věřící v mnoho bohů. 3. První obyvatelé českých zemí př. n. l. 4. Opatřoval si potravu lovem. 5. První známý kov… 6. Živil se obděláváním pole. 7. Kmen válečníků, přišli po Keltech. 8. Ten, co se živil výrobou nádob z hlíny. ٭ Zpět na poslední zobrazenou stranu