VY32 INOVACE 10 ESK JAZYK 3 Zkladn kola

  • Slides: 9
Download presentation
VY_32_ INOVACE_ 10_ ČESKÝ JAZYK 3 Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov

VY_32_ INOVACE_ 10_ ČESKÝ JAZYK 3 Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou Autor: Mgr. Renata Viktorinová SLOVESA

SLOVESA • OVĚŘENÍ VE VÝUCE: 8. 11. 2011 PŘEDMĚT: Český jazyk ROČNÍK: 3. KLÍČOVÁ

SLOVESA • OVĚŘENÍ VE VÝUCE: 8. 11. 2011 PŘEDMĚT: Český jazyk ROČNÍK: 3. KLÍČOVÁ SLOVA: slovní druhy, slovesa MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: Prvouka – prohlubování znalostí o životě krtka. • ANOTACE: DUM opakuje vyjmenovávání slovních druhů. Procvičuje určování sloves. • •

Ahoj děti. Postavte schody ze slovních druhů. Podstatná Příslovce jména Předložky Slovesa Spojky Zájmena

Ahoj děti. Postavte schody ze slovních druhů. Podstatná Příslovce jména Předložky Slovesa Spojky Zájmena Číslovky Citoslovce Částice Přídavná jména

Podstatná jména Přiřadíš správně? Vyjadřují, co osoby, Označují názvy zvířata nebo věciosob, dělají. zvířat,

Podstatná jména Přiřadíš správně? Vyjadřují, co osoby, Označují názvy zvířata nebo věciosob, dělají. zvířat, věcí, dějů a vlastností. Slovesa

Co všechno umím dělat? Vymysli co nejvíce sloves.

Co všechno umím dělat? Vymysli co nejvíce sloves.

Vyhledej v textu slovesa a podtrhněte je. Krtek je savec. Jeho mláďata se rodí

Vyhledej v textu slovesa a podtrhněte je. Krtek je savec. Jeho mláďata se rodí živá a sají mateřské mléko. Žije pod zemí, kde si buduje dlouhé chodby. Má černou kůži s hustými kraťoučkými chlupy. Krtek moc dobře nevidí, orientuje se pomocí sluchu, čichu a vousů. Požírá žížaly, larvy a brouky.

Doplňte, co umí lidé. malíř stavitel učitel kuchařka lékař běžec střelec plavkyně pekař uklízečka

Doplňte, co umí lidé. malíř stavitel učitel kuchařka lékař běžec střelec plavkyně pekař uklízečka ředitel hráč fotograf kadeřnice zpěvák bruslařka trumpetista švadlena řidič podnikatel

SLOVESA • Slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají.

SLOVESA • Slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají.

Použité zdroje: • Obrazový materiál čerpaný z otevřené galerie na www - http: //office.

Použité zdroje: • Obrazový materiál čerpaný z otevřené galerie na www - http: //office. microsoft. com (Liška – MC 900192205. WMF)