VY12INOVACERI32 Podmt Nzev projektu OP VK 1 4

  • Slides: 8
Download presentation
VY_12_INOVACE_Rů_I_32 Podmět Název projektu: OP VK 1. 4. 72038519 Registrační číslo: CZ. 1. 07/1.

VY_12_INOVACE_Rů_I_32 Podmět Název projektu: OP VK 1. 4. 72038519 Registrační číslo: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2952 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Autor materiálu: Pavel Růžička

 latinsky subjekt Podmět je základním větným členem (s přísudkem). Podmět může být: a)

latinsky subjekt Podmět je základním větným členem (s přísudkem). Podmět může být: a) holý – Petr běží. b) rozvitý – Vysoký Petr běží. c) několikanásobný – Martin a Petr běží.

 1) 2) 3) 4) Podmět je nejčastěji vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem, ale

1) 2) 3) 4) Podmět je nejčastěji vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem, ale může být vyjádřen i jiným slovním druhem: PODSTATNÝM JMÉNEM – Karel hraje kopanou. PŘÍDAVNÝM JMÉNEM – Slavní mají těžký život. ZÁJMENEM – On vám to říkal. ČÍSLOVKOU – Šest už je moc.

5) INFINITIVEM SLOVESA – Slyšet ho mě povzbudilo. 6) PŘÍSLOVCEM – Dobře, to je

5) INFINITIVEM SLOVESA – Slyšet ho mě povzbudilo. 6) PŘÍSLOVCEM – Dobře, to je moje životní krédo. 7) PŘEDLOŽKOU – , , V“ je nejčastější předložka. 8) SPOJKOU - Nebo je spojka souřadicí. 9) ČÁSTICÍ – Jeho ne nás překvapilo. 10) CITOSLOVCEM – Venku bylo slyšet hlasité hú.

 Ve větě můžeme nevyjádřený podmět nahradit osobním zájmenem. Př. : Sedí (oni). Hrajeme

Ve větě můžeme nevyjádřený podmět nahradit osobním zájmenem. Př. : Sedí (oni). Hrajeme na slepou bábu (my). Zpívaly (ony). POZOR! Nevyjádřené zájmeno ono nemusí být vždy podmět, ale může jít o větu jednočlennou. Př. : Hraje si venku (ono – dítě). Bolelo mě v krku (ono).

 Vyhledej a podtrhni ve větách podměty: Naši hráli včera s Ruskem. Hlasité ano

Vyhledej a podtrhni ve větách podměty: Naši hráli včera s Ruskem. Hlasité ano se rozléhalo senátem. Špenát nejím. Potit se je zdravé. Nemyslel to zle. Zahřmělo a blýskalo se. Sytý hladovému nevěří. Devět je pohádková číslovka.

Naši hráli včera s Ruskem. Hlasité ano se rozléhalo senátem. Špenát nejím. (JÁ) Potit

Naši hráli včera s Ruskem. Hlasité ano se rozléhalo senátem. Špenát nejím. (JÁ) Potit se je zdravé. Nemyslel to zle. (ON) Zahřmělo a blýskalo se. (ONO – jednočlenná, bez podmětu) Sytý hladovému nevěří. Devět je pohádková číslovka.

 Datum vytvoření: 11. 2. 2012 Ročník, pro který je materiál určen: 7. Předmět:

Datum vytvoření: 11. 2. 2012 Ročník, pro který je materiál určen: 7. Předmět: český jazyk Anotace: po ověření tohoto učebního materiálu si žáci zopakují a ucelí učivo o základním větném členu – podmětu.