Vvoj dosavadnch snah o novou pravu kamerovch systm

  • Slides: 13
Download presentation
Vývoj dosavadních snah o novou úpravu kamerových systémů Mgr. Filip Pospíšil, Ph. D. Iuridicum

Vývoj dosavadních snah o novou úpravu kamerových systémů Mgr. Filip Pospíšil, Ph. D. Iuridicum Remedium, o. s. www. iure. org www. slidilove. cz Pro konferenci „Ochrana soukromí – kamerové a sledovací systémy“, Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí, 11/5/2010

Rozvoj kamerových systémů (příklad - hl. m. Praha) Big Brother Awards 2005 - Největší

Rozvoj kamerových systémů (příklad - hl. m. Praha) Big Brother Awards 2005 - Největší úřední slídil Hlavní město Praha za masivní podporu kamerových systému (budování od roku 1998, investice skoro 400 milionů korun), aniž by existovala jasná zákonem daná pravidla pro archivaci a využívání záznamu z nich – cca 300 kamer Rok 2010 – cíl integrace cca 2000 kamer do MKS

Aktivity ÚOOÚ Stanoviska úřadu - leden 2006 č. 1/2006 Provozování kamerového systému z hlediska

Aktivity ÚOOÚ Stanoviska úřadu - leden 2006 č. 1/2006 Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů (obsahuje i hlavní zásady provozování kamerového systému) - květen 2008 č. 1/2008 Umístění kamerových systémů v bytových domech - červen 2008 č. 2/2008 K možnosti obcí provozovat kamerový systém se záznamem na veřejných prostranstvích - říjen 2008 č. 3/2008 K problematice provozu webových kamer přenášejících obraz na veřejně přístupné webové stránky z hlediska zákona o ochraně osobních údajů - konzultace - komentáře - účast ve skupině k přípravě nové leg. úpravy (2008/2009)

Aktivity Rady vlády pro lidská práva 2005 – Iuridicum Remedium zpracovalo návrh usnesení Výboru

Aktivity Rady vlády pro lidská práva 2005 – Iuridicum Remedium zpracovalo návrh usnesení Výboru pro občanská a politická práva k potřebě úpravy využívání kamerových systémů na veřejně přístupných místech 5. prosince 2005 – podnět projednávala Rada vlády pro lidská práva Stanovisko MV: Miloslav Koudelný - stávající právní úprava ochrany osobních údajů při používání kamerových systémů na veřejně přístupných místech je dostatečná. Nesouhlas zejména s návrhem na omezení povolené doby uchovávání záznamů z kamerových systémů po dobu maximálně sedmi dnů. 6. února 2006 – Rada vlády pro lidská práva podnět neschválila Stanovisko MV: Radim Bureš - ministerstvo vnitra se v budoucnu zaměří na kontrolu naplňování požadavku na informování veřejnosti o instalaci kamer obecní policie.

Aktivity Rady vlády pro lidská práva 2008 – Iuridicum Remedium se podílelo na zpracování

Aktivity Rady vlády pro lidská práva 2008 – Iuridicum Remedium se podílelo na zpracování Podnětu Výboru pro občanská a politická práva k využívání kamerových systémů 28. listopadu 2008 – podnět projednala Rada vlády pro lidská práva a schválila jej s pozměňovacími návrhy A. Kučerové a O. Kužílka Stanovisko MV: Karel Bačkovský - přijetí nové regulace nenapraví stávající stav. Nová právní úprava by měla vycházet z analýzy. Ministerstvo vnitra se necítí věcně příslušné k vypracování navrhovaného zákona. MV zdaleka není největším provozovatelem kamerových systémů. Návrh by měly připravovat resorty financí (Celní správa), spravedlnosti (Vězeňská služba), průmyslu a obchodu (banky atd. ). Nová úprava by neměla snížit účinnost bezpečnostních složek při potírání zločinu.

Vládní návrh zákona o Policii České republiky rok 2008 V červnu 2008 Iuridicum Remedium

Vládní návrh zákona o Policii České republiky rok 2008 V červnu 2008 Iuridicum Remedium připravilo pozměňovací návrh, který mimo jiné upravoval využití policejních kamerových systémů na veřejných místech, včetně úpravy délky uchovávání záznamu, možnosti zaznamenané osoby získat k datům přístup a možnosti dalšího předávání či využívání údajů z kamer. Návrh načetla poslankyně Kateřina Jacques. .

Vládní návrh zákona o Policii České republiky (2008) Středa 25. června 2008, 18. 20

Vládní návrh zákona o Policii České republiky (2008) Středa 25. června 2008, 18. 20 hodin stenoprotokol ze 34. schůze Poslanecké sněmovny, ministr vnitra Ivan Langer: Paní kolegyně Jacques také načetla pozměňovací návrh, který se týká problematiky pořizování záznamu automatickými kamerovými systémy. Osobně považuji tento návrh za věcně správný, který reaguje na problém, který v této oblasti existuje, nicméně na základě jednání, které jsme měli s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů, jsme se shodli, že ve spolupráci ÚOOÚ a poslanců Poslanecké sněmovny za podpory Ministerstva vnitra bude vypracována ucelená novela zákona o ochraně osobních údajů, tedy zákona č. 101/2000 Sb.

Vládní návrh zákona o Policii České republiky (2008) Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí

Vládní návrh zákona o Policii České republiky (2008) Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí 19. usnesení z 12. schůze, konané dne 15. července 2008 k Návrhu zákona o Policii České republiky (senátní tisk č. 301) Stanovisko Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí k Návrhu zákona o Policii ČR Stálá komise 1. bere na vědomí předkládaný Návrh zákona o Policii České republiky 2. diskutovala uvedenou problematiku ve vztahu k náplni komise a konstatuje, že bude vhodné využít očekávaných novelizací tohoto a doprovodných zákonů ke zpřesnění a dopracování některých ustanovení tak, aby zákon ctil zásady ochrany osobních údajů a ochrany soukromí občanů preciznějším způsobem.

Jednání na základě slibu ministra vnitra Ivana Langera Jednání organizované Odborem bezpečnostní politiky MV

Jednání na základě slibu ministra vnitra Ivana Langera Jednání organizované Odborem bezpečnostní politiky MV se účastnili v období září 2008 – leden 2009 zástupci MV, Kateřina Jacques, Oldřich Kužílek, Iuridicum Remedium, Úřadu na ochranu osobních údajů. Bez výsledku. (Úvodní slovo předsedy ÚOOÚ RNDr. Igora Němce z výroční zprávy za rok 2008): K mnoha důležitým poznatkům jsme se také dobrali při využívání kamerových systémů. Lituji ovšem, že z nich plynoucí návrhy legislativy, které by mohly zlepšit stav využívání kamerových systémů Policií ČR, se zatím zadrhly v procesu vyjednávání.

Současný stav a perspektivy - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 1454/ 2009 Ministr

Současný stav a perspektivy - úkol vyplývající z usnesení vlády č. 1454/ 2009 Ministr pro lidská práva ve spolupráci s ministrem vnitra a dalšímí dotčenými členy vlády má předložit do o 30. června 2010 návrh novely zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně dalších příslušných právních předpisů

Děkuji za pozornost www. slidilove. cz Prezentace vznikla v rámci projektu "Reclaim Your Rights

Děkuji za pozornost www. slidilove. cz Prezentace vznikla v rámci projektu "Reclaim Your Rights in the Digital Age", který je realizován díky finanční podpoře nadace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Twitter: @iure_cz