Vurdering av program for rusforebyggende arbeid i skolen

  • Slides: 7
Download presentation
Vurdering av program for rusforebyggende arbeid i skolen Leder, Thomas Nordahl Oslo 12. 10.

Vurdering av program for rusforebyggende arbeid i skolen Leder, Thomas Nordahl Oslo 12. 10. 06

Utvalg av program l l l Gjennom Sosial- og helsedirektoratet tok utvalget kontakt med

Utvalg av program l l l Gjennom Sosial- og helsedirektoratet tok utvalget kontakt med nordnorsk kompetansesenter om aktuelle rusforebyggende program til bruk i skolen. En viktig database var her forebygging. no Det ble sendt brev til alle fylkesmenn om eventuelle program som ikke var registrert i forebygging. no Fra Nordnorsk kompetansesenter ble det sendt en forespørsel til programeiere om å sende inn programbeskrivelser, manualer og veiledninger Forskergruppa fikk inn 17 program som hadde en dokumentasjon som gjorde det mulig å foreta en vurdering

Vurdering av program l l Hele forskergruppa står samlet bak de vurderinger og anbefalinger

Vurdering av program l l Hele forskergruppa står samlet bak de vurderinger og anbefalinger som er gitt i rapporten. Vurderingskriteriene er brukt på en konsekvent og systematisk måte Enkelte av programmene kunne også ha blitt vurdert innenfor andre forebyggingsområder. Forskergruppa har videre foretatt et omfattende søk på aktuelle internasjonale rusforebyggende program. Etter en gjennomgang av flere program har vi beskrevet og anbefalt et utenlandsk program.

Program med dokumenterte resultater l l Unge og rus VÆRrøyk. FRI

Program med dokumenterte resultater l l Unge og rus VÆRrøyk. FRI

Program med god sannsynlighet for resultater l l l Fristil Kjærlighet og grenser To

Program med god sannsynlighet for resultater l l l Fristil Kjærlighet og grenser To do or not to do

Program med lav sannsynlighet for resultater l l l Ditt Liv Fryspunkt Full kontroll

Program med lav sannsynlighet for resultater l l l Ditt Liv Fryspunkt Full kontroll Hvem blir Norgesmester ? Kast Masken Kolon Teater MOT Rusfri Diil Rusprat Slå tilbake Sterk & klar

Avsluttende vurdering l l l Rusfeltet skiller seg klart ut i forhold til andre

Avsluttende vurdering l l l Rusfeltet skiller seg klart ut i forhold til andre forebyggingsområder ved at det eksister få program dokumenterte resultater Mange program har lite tydelige implementeringsstrategier i skolen og er basert på kortsiktige innsatser Det er behov for utvikling og evaluering av program som er basert på teoretisk og empirisk kunnskap om som gjerne kan være bygd på internasjonalt anerkjente program