Vukov materil EK 01 26 Tvrce Mgr Alena

  • Slides: 11
Download presentation
Výukový materiál EK 01 - 26 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem

Výukový materiál EK 01 - 26 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ. 1. 07/1. 1. 36/03. 0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA • • • Přírodní katastrofy: Zemětřesení Vulkanická činnost Sucha Povodně Bouře,

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA • • • Přírodní katastrofy: Zemětřesení Vulkanická činnost Sucha Povodně Bouře, hurikány, tornáda

ZEMĚTŘESENÍ • Příčiny: ▫ Srážky litosférických desek ▫ Podsouvání litosférických desek ▫ Tření litosférických

ZEMĚTŘESENÍ • Příčiny: ▫ Srážky litosférických desek ▫ Podsouvání litosférických desek ▫ Tření litosférických desek • Následky: ▫ Zranění a smrt obyvatel ▫ Zničení obydlí ▫ Nedostatek vody a potravin Otřesy zemské kůry

VULKANICKÁ ČINNOST • Člověk nemůže sopečnou činnost usměrňovat, pouze předvídat • Aktivní vulkány nejčastěji

VULKANICKÁ ČINNOST • Člověk nemůže sopečnou činnost usměrňovat, pouze předvídat • Aktivní vulkány nejčastěji sledují hranice desek • Následky: ▫ ▫ Zničení obydlí Zranění a smrt obyvatel Změny klimatu Zdravotní problémy

SUCHA • Jedna z největších katastrof lidstva • V monzunové oblasti postihuje milióny lidí

SUCHA • Jedna z největších katastrof lidstva • V monzunové oblasti postihuje milióny lidí • Následky: ▫ Nemoci ▫ Hladomor ▫ Úmrtí obyvatel

POVODNĚ • V Evropě dochází k povodním hlavně na jaře ▫ Jarních táních ▫

POVODNĚ • V Evropě dochází k povodním hlavně na jaře ▫ Jarních táních ▫ Velké deště • Následky: ▫ Zničení obydlí ▫ Nemoci ▫ Úmrtí obyvatel

BOUŘE, HURIKÁNY, TORNÁDA • Střední Evropu postihují vichřice a krupobití • Hurikány a tornáda

BOUŘE, HURIKÁNY, TORNÁDA • Střední Evropu postihují vichřice a krupobití • Hurikány a tornáda jsou běžné v karibské oblasti • Hurikán • Tornádo Obrovský, pomalu rotující oblačný vír, který vzniká nad oceánem Malý, rychlý rotující vír Velké ničivé účinky

BOUŘE, HURIKÁNY, TORNÁDA • Následky: ▫ Zranění a smrt obyvatel ▫ Zničení obydlí

BOUŘE, HURIKÁNY, TORNÁDA • Následky: ▫ Zranění a smrt obyvatel ▫ Zničení obydlí

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA • • • Způsobené zvyšováním počtu lidí: Nedostatek místa Nedostatek pitné

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA • • • Způsobené zvyšováním počtu lidí: Nedostatek místa Nedostatek pitné vody Znečištění atmosféry Odpady Nemoci

Opakování: • 1. Co je příčinou zemětřesení? • 2. Vyjmenuj 2 přírodní katastrofy, které

Opakování: • 1. Co je příčinou zemětřesení? • 2. Vyjmenuj 2 přírodní katastrofy, které postihují ČR. • 3. Co je to tornádo? • 4. Zvyšování počtu lidí přináší: ▫ A) ▫ B) ▫ C) • 5. V………. . sucha způsobují úmrtí miliónů lidí.

Zdroj: • MATĚJKA, Dobroslav, Radek MIKULÁŠ, Václav ZIEGLER a Václav CÍLEK. Přírodopis. 1. vyd.

Zdroj: • MATĚJKA, Dobroslav, Radek MIKULÁŠ, Václav ZIEGLER a Václav CÍLEK. Přírodopis. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80 -718 -3204 -9