VTRUSNICOV KLAS A VTRUSY PESLIKY ROLN Vukov prezentace

  • Slides: 20
Download presentation
VÝTRUSNICOVÝ KLAS A VÝTRUSY PŘESLIČKY ROLNÍ Výuková prezentace pro Seminář z přírodopisu dokončeno 12.

VÝTRUSNICOVÝ KLAS A VÝTRUSY PŘESLIČKY ROLNÍ Výuková prezentace pro Seminář z přírodopisu dokončeno 12. 1. 2013

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Eva Khorelová Název: VY_32_INOVACE_21_SPř Číslo projektu:

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Eva Khorelová Název: VY_32_INOVACE_21_SPř Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2313 Téma: Výtrusnicový klas a výtrusy přesličky rolní Anotace: Výuková prezentace, sloužící k vysvětlení významu hapter na výtrusech přesliček při procesu rozmnožování, obsahuje náměty pro samostatnou práci žáků. Datum dokončení: 12. 1. 2013

Vysvětlivky k pomocným symbolům: Určeno k zápisu do protokolů. Přemýšlejte, řešte problém.

Vysvětlivky k pomocným symbolům: Určeno k zápisu do protokolů. Přemýšlejte, řešte problém.

Teoretický úvod § Z hodin přírodopisu už víte, že přeslička rolní vytváří na jaře

Teoretický úvod § Z hodin přírodopisu už víte, že přeslička rolní vytváří na jaře lodyhu s výtrusnicovým klasem. § Tato jarní lodyha je 10 – 20 cm vysoká, hnědá, na vrcholu má 1– 4 cm dlouhý elipsovitý výtrusnicový klas.

§ Výtrusnicový klas je tvořen jednotlivými výtrusnými listy – sporofyly. § Na obrázku zralého

§ Výtrusnicový klas je tvořen jednotlivými výtrusnými listy – sporofyly. § Na obrázku zralého výtrusnicového klasu je dobře vidět, že sporofyly mají tvar deštníčků. § Každý sporofyl nese několik výtrusnic v nichž se tvoří výtrusy.

§ Po odumření jarní lodyhy vyrůstá sterilní letní zelená lodyha. § Tato lodyha se

§ Po odumření jarní lodyhy vyrůstá sterilní letní zelená lodyha. § Tato lodyha se přeslenitě větví. Foto Lenka Němcová

V každé uzlině vyrůstá pochva, což jsou bočně srostlé přeslenitě uspořádané listy. Eric Guinther,

V každé uzlině vyrůstá pochva, což jsou bočně srostlé přeslenitě uspořádané listy. Eric Guinther, [cit. 2013 -02 -12], dostupné pod licencí Creative Commons na www. : http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Equisetum_telmateia_stem. jpg

Výtrusy s hapterami § Výtrusy – spory mají na povrchu vláhojevné pentlice zvané haptery.

Výtrusy s hapterami § Výtrusy – spory mají na povrchu vláhojevné pentlice zvané haptery. § Pentlice se v suchu roztáhnou, ve vlhku se zamotají, vzájemně se proplétají ve shluky roznášené větrem. § Tím že různorodé výtrusy vyklíčí vedle sebe, je zajištěna další možnost rozmnožování. 4

Výtrusy s vláhojevnými pentlicemi tvoří shluky

Výtrusy s vláhojevnými pentlicemi tvoří shluky

Pentlice se při větší vlhkosti zamotávají výtrus se 4 pentlicemi samostaná pentlice

Pentlice se při větší vlhkosti zamotávají výtrus se 4 pentlicemi samostaná pentlice

Haptery jsou na koncích ploše rozšířené, proto se do sebe snadno zaklesnou - sucho

Haptery jsou na koncích ploše rozšířené, proto se do sebe snadno zaklesnou - sucho

Pohyb hapter je poměrně rychlý o čemž se za chvíli sami přesvědčíte 1. 2.

Pohyb hapter je poměrně rychlý o čemž se za chvíli sami přesvědčíte 1. 2. 3.

Nyní si všechno sami ověřte!

Nyní si všechno sami ověřte!

Úkol č. 1: Pozorujte stavbu výtrusného klasu a deštníčkovité sporofyly přesličky rolní

Úkol č. 1: Pozorujte stavbu výtrusného klasu a deštníčkovité sporofyly přesličky rolní

Potřeby: mikroskop, binokulární lupa, Petriho miska, podložní sklíčko, čistý hadřík, preparační jehla, pinzeta, jarní

Potřeby: mikroskop, binokulární lupa, Petriho miska, podložní sklíčko, čistý hadřík, preparační jehla, pinzeta, jarní výtrusné klasy přesličky rolní

Postup: 1. Prohlédněte si celý výtrusný klas binokulární lupou. 2. Z klasu odlomte jeden

Postup: 1. Prohlédněte si celý výtrusný klas binokulární lupou. 2. Z klasu odlomte jeden sporofyl a prohlédněte jej binokulární lupou ze všech stran. 3. Zakreslete jej.

Úkol č. 2: Pozorujte výtrusy přesličky rolní a jejich pohyby

Úkol č. 2: Pozorujte výtrusy přesličky rolní a jejich pohyby

Postup: 1. Na vyčištěné podložní sklíčko s pomocí preparační jehly vyklepej z výtrusného klasu

Postup: 1. Na vyčištěné podložní sklíčko s pomocí preparační jehly vyklepej z výtrusného klasu několik výtrusů. 2. Toto podložní sklo vlož na stolek mikroskopu a najdi v okuláru výtrusy. 3. Zvětši je tak, aby byly dobře vidět haptery. 4. Požádej svého spolužáka, aby na sklíčko lehce dýchnul a přitom preparát pozoruj. 5. Do zjištění zapiš, co se s výtrusy dělo a zakresli je s rozmotanými i zamotanými pentlicemi.

Závěr: 1. V jakém ročním období tvoří přesličky výtrusy? 2. Jak se nazývají výtrusné

Závěr: 1. V jakém ročním období tvoří přesličky výtrusy? 2. Jak se nazývají výtrusné listy v klasu přesliček, jaký mají tvar? 3. Proč jsou výtrusy přesliček opatřeny pentlicovitými výrůstky? 4. Jak se tyto výrůstky nazývají? 5. Co se s pentlicemi dělo poté, co jste na ně dýchli? 6. Co bylo obsaženo ve vašem dechu?

Zdroje informací § http: //cs. wikipedia. org/wiki/P%C 5%99 esli%C 4%8 Dky § http: //cs.

Zdroje informací § http: //cs. wikipedia. org/wiki/P%C 5%99 esli%C 4%8 Dky § http: //cs. wikipedia. org/wiki/P%C 5%99 esli%C 4%8 Dka_r oln%C 3%AD § neoznačené fotografie jsou autorky vlastní