Vrstvy slovn zsoby Slovn zsoba Spisovn Nespisovn My

  • Slides: 13
Download presentation
Vrstvy slovní zásoby

Vrstvy slovní zásoby

Slovní zásoba Spisovná Nespisovná My se v této prezentaci zaměříme pouze na vrstvy spisovné

Slovní zásoba Spisovná Nespisovná My se v této prezentaci zaměříme pouze na vrstvy spisovné zásoby.

Archaismy Slova zastaralá. Jsou to slova, která dnes nepoužíváme, máme pro stejnou skutečnost modernější

Archaismy Slova zastaralá. Jsou to slova, která dnes nepoužíváme, máme pro stejnou skutečnost modernější označení nebo tvar. lučba = chemie silozpyt = fyzika praviti = říkat

Historismy Mají blízko k archaismům, označují dnes nepoužívané skutečnosti, pro které však nemáme nový

Historismy Mají blízko k archaismům, označují dnes nepoužívané skutečnosti, pro které však nemáme nový výraz. Halapartna, cimbuří, šišák. S historismy a archaismy se setkáváme v umělecké literatuře, zejména historické, s historismy pak i v odborné historické literatuře.

Neologismy Nově vytvořená slova. Označují novou skutečnost, pro kterou jsme zatím neměli pojmenování. Některé

Neologismy Nově vytvořená slova. Označují novou skutečnost, pro kterou jsme zatím neměli pojmenování. Některé z těchto neologismů se ujmou a zakotví stabilně v jazyce, některé se neujmou a po určité době se ztratí. Jungmannovy názvy měsíců, rozhlas, kapesník. x Rozvid, nosočistoplena, těžká atletika.

Poetismy Slova básnická. Jsou to slova používaná v uměleckém stylu, jinak nepoužívaná. Např. stříbropěnná,

Poetismy Slova básnická. Jsou to slova používaná v uměleckém stylu, jinak nepoužívaná. Např. stříbropěnná, luna. Používá se pouze v umělecké literatuře, zejména starší.

Publicismy • Slova používaná pouze v publicistickém stylu. Většinou automatizovaná slova, která se v

Publicismy • Slova používaná pouze v publicistickém stylu. Většinou automatizovaná slova, která se v médiích stále opakují. • Např. hlava státu.

Odborné termíny Užívají se v odborném stylu. Měly by být jednoznačné a přesné. V

Odborné termíny Užívají se v odborném stylu. Měly by být jednoznačné a přesné. V češtině např. dialog, epika, podstatná jména.

Expresivní slova • Slova citově zabarvená. Patří sem: • familiární slova • Zdrobněliny •

Expresivní slova • Slova citově zabarvená. Patří sem: • familiární slova • Zdrobněliny • Eufemismy • Pejorativní slova • vulgarismy

Zdrobněliny a slova zveličelá Zdrobněliny jsou obvykle užívána v pozitivním slova smyslu – ty

Zdrobněliny a slova zveličelá Zdrobněliny jsou obvykle užívána v pozitivním slova smyslu – ty jsi moje zlatíčko. Slova zveličelá mohou být záporná i pozitivní. Např. chlapisko.

Slova familierní Mají uvést blízký vztah k jinému, často např. domácí používání jmen. Třeba

Slova familierní Mají uvést blízký vztah k jinému, často např. domácí používání jmen. Třeba místo Jaroslav Standa.

Eufemismy Snaží se zjemnit nepříjemná vyjádření. Např. místo zemřel zesnul, spí věčným spánkem.

Eufemismy Snaží se zjemnit nepříjemná vyjádření. Např. místo zemřel zesnul, spí věčným spánkem.

Obrazná pojmenování • Metafory • Metonymie • Synekdochy

Obrazná pojmenování • Metafory • Metonymie • Synekdochy