Vrste poslovne komunikacije II deo PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA

  • Slides: 13
Download presentation
Vrste poslovne komunikacije II deo

Vrste poslovne komunikacije II deo

PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA • Pisane poslovne komunikacije odvijaju se unutar preduzeća ili između preduzeća

PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA • Pisane poslovne komunikacije odvijaju se unutar preduzeća ili između preduzeća i fizičkih lica, radi ostvarivanja uspešnog poslovanja. Pisane poslovne komunikacije mogu se izvoditi u papirnom ili elektronskom obliku • Prednost pisane poslovne komunikacije ogleda se u tome što ostavlja dokument koji se može čuvati, i koji služi kao dokaz u ostvarivanju prava ili u regulisanju odnosa između poslovnih partnera

PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA • Pisana poslovna komunikacija omogućava: • • • neposredno stvaranje poslovnih

PISANA POSLOVNA KOMUNIKACIJA • Pisana poslovna komunikacija omogućava: • • • neposredno stvaranje poslovnih veza, bolju selekciju i jasniju formulaciju poslovnih poruka, obezbeđuju kontinuirano informisanje, unapređuje saradnju i obezbeđuje racionalno poslovanje.

U pisane poslovne komunikacije spadaju: Poslovna pisma Web aplikacije Biografije I memorandumi email Telefaks

U pisane poslovne komunikacije spadaju: Poslovna pisma Web aplikacije Biografije I memorandumi email Telefaks komunikacije

Nedostaci pisane poslovne komunikacije • Osnovni nedostatak pisane poslovne komunikacije je nedostatak ličnog i

Nedostaci pisane poslovne komunikacije • Osnovni nedostatak pisane poslovne komunikacije je nedostatak ličnog i interakcijskog kontakta, u kome nije moguće praćenje reagovanja poslovnih partnera • To dovodi do nemogućnosti ispravljanja nesporazuma ili nejasnoća

Osnovna pravila pisane poslovne komunikacije • ekspeditivnost – podrazumeva da se svaki poslovni iskaz

Osnovna pravila pisane poslovne komunikacije • ekspeditivnost – podrazumeva da se svaki poslovni iskaz vrlo brzo prosledi • čuvanje poslovne i službene tajne – ono što se smatra službenom tajnom propisuje se zakonom, službena tajna u okviru firme je regulisana internim aktima; • tačnost i preciznost izražavanja – poštovanje jezičke i komunikacijske kompetentnosti; • administrativno-tehnička obrada – podrazumeva pripremu, ekspediciju, čuvanje i odlaganje svih vrsta pisane poslovne komunikacije; • urednost i estetski izgled poslovnog iskaza – poslovni iskazi su ogledalo preduzeća ili onoga ko ga šalje

Prednosti pisane poslovne komunikacije • efikasna i jeftina – komunikacija na daljinu se ostvaruje

Prednosti pisane poslovne komunikacije • efikasna i jeftina – komunikacija na daljinu se ostvaruje brzo i uz male finansijske izdatke; • povoljna za pošiljaoca poruke – ostaje dovoljno vremena da se o pojavama i stvarima dobro razmisli i osmisli šta je najpovoljnije (živa reč zahteva brzo usklađivanje jezika i mišljenja, pa ostavlja prostora greškama); • pogodna za primaoca poruke – mogućnost čuvanja i podsećanja na sadržaj ili pozivanje na dokaz i slično; • pisani materijali mogu se istovremeno podeliti mnogim osobama; • pisani materijali daju trajan zapis

Nedostaci pisane poslovne komunikacije • spora razmena informacija – za pisanje je potrebno više

Nedostaci pisane poslovne komunikacije • spora razmena informacija – za pisanje je potrebno više vremena nego za usmenu komunikaciju • opasnost od nesporazuma (trenutna dvosmislenost ili nejasnoća se ne može brzo otkloniti); • nepovoljnost za pošiljaoca poruke (povećana je odgovornost prema pisanom sadržaju i formi, pisanje stvara trajan zapis koji ponekad nije poželjan); • nepovoljnost za primaoca poruke (onemogućena su naknadna objašnjenja, postavljanje podpitanja i razrešenje nedoumica, povratne informacije i reakcije stižu sporije).

Poslovno pismo • Poslovno pismo je dopis kojim poslovni sistemi (organizacije, ustanove, pojedinci. .

Poslovno pismo • Poslovno pismo je dopis kojim poslovni sistemi (organizacije, ustanove, pojedinci. . . ) međusobno komuniciraju u okviru poslovne komunikacije, radi ostvarivanja poslovnih interesa • Poslovno pismo je najčešći oblik poslovne komunikacije • Poslovno pismo sadrži sledeće delove: • glavne ili obavezne delove: zaglavlje, mesto, datum pisanja, adresa primaoca, predmet (sažetak), sadržaj, pozdrav i potpis; • sporedne delove: oslovljavanje, priloge, način otpreme, raspored kopija i post skriptum ili dodatak.

Delovi poslovnog pisma Glavni delovi poslovnog pisma: Sporedni delovi poslovnog pisma: Zaglavlje Oslovljavanje Mesto

Delovi poslovnog pisma Glavni delovi poslovnog pisma: Sporedni delovi poslovnog pisma: Zaglavlje Oslovljavanje Mesto i datum Prilozi Adresa primaoca Način otpreme Pozdravni znaci Raspored kopija Pregled ili sažetak Dodatak ili post skriptum Sadržaj Potpis Pozdrav

Oblici poslovnog pisma • Evropski ili francuski je najstariji oblik poslovnog pisma. Često se

Oblici poslovnog pisma • Evropski ili francuski je najstariji oblik poslovnog pisma. Često se naziva zupčasti ili stepenasti oblik pisma. Dobre strane su u preglednosti sadržaja i adrese primaoca. • Američki oblik poslovnog pisma, naziva se još pravougaoni oblik ili blok forma. Pisanje je pojednostavljeno time što nema velikih odstojanja. • Kombinovani oblici predstavljaju kombinaciju evropskih i američkih oblika i sve više su u upotrebi. Njihova glavna odlika je preglednost nastala kombinacijom oblika.

Poslovno pismo zahteva povratnu poruku (povratno pismo) • Ako pravila nisu određena posebnim aktima,

Poslovno pismo zahteva povratnu poruku (povratno pismo) • Ako pravila nisu određena posebnim aktima, uobičajeno je da se povratna poruka pošalje najkasnije u roku od pet dana od dana prijema poslovnog pisma • U povratnoj poruci treba odgovarati na pitanja onim redom kako su postavljana u prvom pismu • Najčešće greške koje se javljaju u poslovnom pisanju, odnose se na pogrešno naslovljavanje, tehnički previše složena pisma i neprilagođen stil pisanja o temi o kojoj se piše

Pitanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Šta je pisana poslovna komunikacija? Koje

Pitanja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Šta je pisana poslovna komunikacija? Koje su odlike pisane poslovne komunikacije? Šta su prednosti, a šta nedostaci pisane poslovne komunikacije? Šta je i čemu služi poslovno pismo? Navedite delove poslovnog pisma. Navedite oblike poslovnog pisma. ž Da li poslovno pismo zahteva povratnu informaciju?