VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA l Kemijske reakcije su kemijske

  • Slides: 12
Download presentation
VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA

VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA

l Kemijske reakcije su kemijske promjene koje dovode do stvaranja novih tvari. Kemijske reakcije

l Kemijske reakcije su kemijske promjene koje dovode do stvaranja novih tvari. Kemijske reakcije mogu biti izazvane: • djelovanjem jedne tvari na drugu • izlaganjem tvari utjecaju svjetlosti • zagrijavanjem tvari • gorenjem tvari • djelovanjem električne energije. . .

l Reaktanti i produkti

l Reaktanti i produkti

l Vrste kemijskih reakcija KEMIJSKA SINTEZA ILI SPAJANJE vodik(g) + kisik(g) voda(l) KEMIJSKA ANALIZA

l Vrste kemijskih reakcija KEMIJSKA SINTEZA ILI SPAJANJE vodik(g) + kisik(g) voda(l) KEMIJSKA ANALIZA ILI RASTAVLJANJE voda(l) vodik(g) + kisik(g)

l Sinteza bakrova(I) sulfida Zagrijavanjem elementarnih tvari bakra i sumpora nastaje nova tvar, bakrov(I)

l Sinteza bakrova(I) sulfida Zagrijavanjem elementarnih tvari bakra i sumpora nastaje nova tvar, bakrov(I) sulfid. S(s) Cu(s) bakar(s) + sumpor(s) bakrov(I) sulfid

l Kemijska analiza Rastavljanje ili raspadanje nekog kemijskog spoja možemo izazvati različitim djelovanjima: •

l Kemijska analiza Rastavljanje ili raspadanje nekog kemijskog spoja možemo izazvati različitim djelovanjima: • elektroliza – rastavljanje tvari djelovanjem električne energije • termoliza – rastavljanje tvari zagrijavanjem, tj. djelovanjem topline • fotoliza – rastavljanje tvari djelovanjem svjetlosti • hidroliza – rastavljanje tvari u reakciji s vodom.

l Termoliza modre galice voda modra galica bakrov(II) sulfat zagrijavanje bakrov(II) sulfat + voda

l Termoliza modre galice voda modra galica bakrov(II) sulfat zagrijavanje bakrov(II) sulfat + voda

l Elektroliza vode voda(l) Elektrolizom vode nastaju vodik i kisik. vodik(g) kisik(g) Elektroliza vode

l Elektroliza vode voda(l) Elektrolizom vode nastaju vodik i kisik. vodik(g) kisik(g) Elektroliza vode je kemijska analiza. voda(l) električna energija vodik(g) + kisik(g)

l Fotoliza srebrova klorida svjetlost srebrov klorid svjetlost Ako srebrov klorid izložimo djelovanju svjetlosti,

l Fotoliza srebrova klorida svjetlost srebrov klorid svjetlost Ako srebrov klorid izložimo djelovanju svjetlosti, on potamni zbog izlučenog srebra. srebro + klor

l Povratne i nepovratne reakcije Kemijske reakcije mogu biti povratne (reverzibilne) i nepovratne (ireverzibilne).

l Povratne i nepovratne reakcije Kemijske reakcije mogu biti povratne (reverzibilne) i nepovratne (ireverzibilne). Reakcija šećera sa sumpornom kiselinom primjer je nepovratne kemijske reakcije

l Brzina kemijskih reakcija Kemijske se reakcije zbivaju različitim brzinama. Što je veći broj

l Brzina kemijskih reakcija Kemijske se reakcije zbivaju različitim brzinama. Što je veći broj uspješnih sudara, to je kemijska reakcija brža. Primjeri brzih kemijskih reakcija: a) eksplozija dinamita i b) gorenje magnezija

l Brzina kemijskih reakcija Kemijske se reakcije zbivaju različitim brzinama. Što je veći broj

l Brzina kemijskih reakcija Kemijske se reakcije zbivaju različitim brzinama. Što je veći broj uspješnih sudara, to je kemijska reakcija brža. Primjeri sporih kemijskih reakcija: a) hrđanje željeza i b) nastajanje spiljskih ukrasa