Vrsmarty Mihly Csongor s Tnde W A Mozart

  • Slides: 8
Download presentation
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde W. A. Mozart: A varázsfuvola Készítette: A „Nightingale” csapat

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde W. A. Mozart: A varázsfuvola Készítette: A „Nightingale” csapat (Al-Farman Petra, Nagy Titusz, Tikász Ábel, Végh Dóra)

Csongor és Tünde A varázsfuvola (Die Zauberflöte) • • • Keletkezés éve: 1830 •

Csongor és Tünde A varázsfuvola (Die Zauberflöte) • • • Keletkezés éve: 1830 • Keletkezés éve: 1791 Ősbemutató: 1879, • Nemzeti Színház, Paulay Ede rendezésében • Drámai költemény, • „színjáték öt felvonásban” • Romantika Forrás: Gyergyai Albert Ősbemutató: 1791, Bécs, Freihaustheater Nagyopera, vígopera, daljáték Nyitány + két felvonás (színekre bontva) Szabadkőművesség szelleme, a felvilágosodás eszméi • Csokonai Vitéz Mihály: A boszorkánysíp

Az Éj „bús asszonya” • Monológ – kozmogónikus mítosz, modern filozófiai elemeket tartalmazó betétköltemény,

Az Éj „bús asszonya” • Monológ – kozmogónikus mítosz, modern filozófiai elemeket tartalmazó betétköltemény, a Föld mulandósága, körforgásszerű történelemkép • Kozmikus erő, a világ ura Az Éj Királynője • Ária – bosszú, személyes kapcsolat • Kísérőivel lép fel • „Éjfekete” lelke miatt a néptől kapta megnevezését • Átlényegülés (a Jó és a Bölcsesség ellentéte)

Csongor és Tünde A SZERELMESEK Tamino és Pamina Eszmények- valóság szembeállítása, sorspárhuzam Balga és

Csongor és Tünde A SZERELMESEK Tamino és Pamina Eszmények- valóság szembeállítása, sorspárhuzam Balga és Ilma • „A természet gyermekei” Papageno és Papagena • Papageno: „hogy lehettem ilyen balga…. ”

SZIMBOLIKUS SZEREPLŐK • Mirígy – a gonoszság ősi hatalma, ártó erő, „vén idő”, alakváltásra

SZIMBOLIKUS SZEREPLŐK • Mirígy – a gonoszság ősi hatalma, ártó erő, „vén idő”, alakváltásra képes, Tünde méltó ellenfele, áldozat árán legyőzi • 3 ördögfi, • Kalmár, fejedelem, tudós: allegorikus epizódszereplők, a követhetetlen élettörekvéseket (gazdagság, hatalom, öncélú tudóskodás) jelképezik • Női archetípusok (Ledér, Ilma, Tünde) • „nemtők” • Sarastro – negatív figura, majd kiderül, hogy valójában jóságos, bölcs humanista pap • 3 démonikus nőalak – az Éj Királynőjének kísérői • 3 gyerek - Tamino vezetői

HELYSZÍNEK, IDŐ • Tündérhon, „üdlak”/földi valóság • „a pogány kúnok idejéből” • Egy nap

HELYSZÍNEK, IDŐ • Tündérhon, „üdlak”/földi valóság • „a pogány kúnok idejéből” • Egy nap • Egyiptom, meseidő • Néhány nap 1. Kert. TündérfaÉjfél 2. Kert - Dél Sarastro birodalma (Tűzhegyen túl) Ledér szobája Hármas út Mirígy Udvara 1. Hajnal országa 2. Éj országa Az Éj királynőjének birodalma

SZIMBOLIKUS ELEMEK • Ostor, palást, csizma (tér-idő korlátok közüli kilépés lehetősége) • Kút csodája

SZIMBOLIKUS ELEMEK • Ostor, palást, csizma (tér-idő korlátok közüli kilépés lehetősége) • Kút csodája – álmok, jövendőmondás • Háromszor egy napon virágzó fa (életfa/világfa), almafa: szerelmi boldogság szimbóluma • Hármas út: döntések, választások • • Varázsfuvola (ezeresztendős tölgyfából faragott), hangjára „a menny a földre száll”, védelmet ad • Bűvös csengettyű • A halál kapuja • Bölcsesség, értelem, természet temploma Közös: Fátyol sejtelmesség, elérhetetlenség Kert - ősi toposz

Mese, jelképek, bölcsesség, tiszta szépség, megtisztulás, vándorlás, próbák, emberség, boldogságkeresés Tanítás: embernek kell lenni!

Mese, jelképek, bölcsesség, tiszta szépség, megtisztulás, vándorlás, próbák, emberség, boldogságkeresés Tanítás: embernek kell lenni! Csak az állhatatos, hűséges szeretők nyerhetik el a boldogságot! • Realisztikusabb eszme, csillagkeresés • Csongor keresi az „dicsőt, az égi szép”-et, próbatételek során talál rá (legyőzi a távolságot, az időt, hűség próbája, virrasztás) • Tünde: hallgatás próbája • Földi hívságok hiábavalósága • Magasztos eszme, próbatételek emelkedettsége (hallgatás, tűzhenger, megáradt víz) - hősi próbák temploma • Szentély napköre – bölcsesség, értelem; természet temploma, halál kapuja • Szeretet, békesség, bölcsesség – legfőbb értékek • Tamino férfivá válása, Papageno egyszerű igazságai • Az emberi lélek állandóságának és megváltoztathatóságának dialektikája • Megtisztulás a humanitás hite felé „két ember igaz szerelme a bölcsesség forrása”