Vrozen poruchy sluchu Vrozen poruchy sluchu MUDr Eva

  • Slides: 121
Download presentation
Vrozené poruchy sluchu

Vrozené poruchy sluchu

Vrozené poruchy sluchu MUDr. Eva Kantorová Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice a. s.

Vrozené poruchy sluchu MUDr. Eva Kantorová Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České Budějovice a. s.

Poruchy sluchu jsou nejčastější smyslovou vadou u lidí.

Poruchy sluchu jsou nejčastější smyslovou vadou u lidí.

Klasifikace dle typu

Klasifikace dle typu

Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální)

Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální)

Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální) ● převodní (konduktivní)

Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální) ● převodní (konduktivní)

Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální) ● převodní (konduktivní) ● smíšená

Klasifikace dle typu ● percepční (sensorineurální) ● převodní (konduktivní) ● smíšená

Klasifikace dle příčiny

Klasifikace dle příčiny

Klasifikace dle příčiny ● genetické

Klasifikace dle příčiny ● genetické

Klasifikace dle příčiny ● genetické - monogenní

Klasifikace dle příčiny ● genetické - monogenní

Klasifikace dle příčiny ● genetické - monogenní - multifaktoriální (kombinace vrozených změn genů a

Klasifikace dle příčiny ● genetické - monogenní - multifaktoriální (kombinace vrozených změn genů a zevních faktorů)

Klasifikace dle příčiny ● ● genetické - monogenní - multifaktoriální (kombinace vrozených změn genů

Klasifikace dle příčiny ● ● genetické - monogenní - multifaktoriální (kombinace vrozených změn genů a zevních faktorů) negenetické

Klasifikace dle nástupu

Klasifikace dle nástupu

Klasifikace dle nástupu ● prelingvální

Klasifikace dle nástupu ● prelingvální

Klasifikace dle nástupu ● prelingvální ● postlingvální

Klasifikace dle nástupu ● prelingvální ● postlingvální

Celosvětová frekvence vrozené prelingvální poruchy sluchu u dětí 1 : 1000 - 2000

Celosvětová frekvence vrozené prelingvální poruchy sluchu u dětí 1 : 1000 - 2000

Příčiny vrozené poruchy sluchu

Příčiny vrozené poruchy sluchu

Příčiny vrozené poruchy sluchu ● idiopatické 25 - 30 %

Příčiny vrozené poruchy sluchu ● idiopatické 25 - 30 %

Příčiny vrozené poruchy sluchu ● idiopatické 25 - 30 % ● zevní (získané) 20

Příčiny vrozené poruchy sluchu ● idiopatické 25 - 30 % ● zevní (získané) 20 - 25 %

Příčiny vrozené poruchy sluchu ● idiopatické 25 - 30 % ● zevní (získané) 20

Příčiny vrozené poruchy sluchu ● idiopatické 25 - 30 % ● zevní (získané) 20 - 25 % ● genetické 50 %

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu ● prenatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu ● prenatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu ● prenatální faktory ● postnatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu ● prenatální faktory ● postnatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika)

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě;

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika)

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě; - nitroděložní infekce - CMV, rubeola, toxoplazmóza, herpes simplex, HIV;

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika)

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě; - nitroděložní infekce - CMV, rubeola, toxoplazmóza, herpes simplex, HIV; - metabolické nemoci matky - diabetes mellitus, hypothyreóza;

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika)

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Prenatální faktory - ototoxické léky (např. aminoglykosidová antibiotika) a chemikálie v graviditě; - nitroděložní infekce - CMV, rubeola, toxoplazmóza, herpes simplex, HIV; - metabolické nemoci matky - diabetes mellitus, hypothyreóza; - kouření, alkohol, drogy u matky;

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory - asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory - asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku placentární nedostatečnosti nebo stlačení pupečníku (20 % novorozenců s chronickou hypoxií má percepční poruchu sluchu - 75 % mírnou až střední, 25 % těžkou);

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory - asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory - asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku placentární nedostatečnosti nebo stlačení pupečníku (20 % novorozenců s chronickou hypoxií má percepční poruchu sluchu - 75 % mírnou až střední, 25 % těžkou); - porodní trauma;

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory - asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku

Zevní příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu Postnatální faktory - asfyxie, hypoxie, anoxie v důsledku placentární nedostatečnosti nebo stlačení pupečníku (20 % novorozenců s chronickou hypoxií má percepční poruchu sluchu - 75 % mírnou až střední, 25 % těžkou); - porodní trauma; - hyperbilirubinémie;

Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu

Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu

Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu - monogenní (mutace konkrétních genů)

Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu - monogenní (mutace konkrétních genů)

Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu - monogenní (mutace konkrétních genů) - různé typy

Genetické příčiny vrozené prelingvální poruchy sluchu - monogenní (mutace konkrétních genů) - různé typy dědičnosti

Monogenní formy poruchy sluchu

Monogenní formy poruchy sluchu

Monogenní formy poruchy sluchu ● nesyndromové (izolovaná porucha sluchu) 75 %

Monogenní formy poruchy sluchu ● nesyndromové (izolovaná porucha sluchu) 75 %

Monogenní formy poruchy sluchu ● nesyndromové (izolovaná porucha sluchu) 75 % ● syndromové (porucha

Monogenní formy poruchy sluchu ● nesyndromové (izolovaná porucha sluchu) 75 % ● syndromové (porucha sluchu v kombinaci s abnormalitami jiných orgánů) 25 %

Nesyndromové poruchy sluchu Geny pro nesyndromovou poruchu sluchu DFN (deafness) - dosud identifikováno 45

Nesyndromové poruchy sluchu Geny pro nesyndromovou poruchu sluchu DFN (deafness) - dosud identifikováno 45 genů -

Klasifikace dle typu dědičnosti

Klasifikace dle typu dědičnosti

Klasifikace dle typu dědičnosti ● autozomálně dominantní 18 - 20 % DFNA - 21

Klasifikace dle typu dědičnosti ● autozomálně dominantní 18 - 20 % DFNA - 21 genů

Klasifikace dle typu dědičnosti ● autozomálně dominantní 18 - 20 % DFNA - 21

Klasifikace dle typu dědičnosti ● autozomálně dominantní 18 - 20 % DFNA - 21 genů ● autozomálně recesivní DFNB - 23 genů 80 %

Klasifikace dle typu dědičnosti ● autozomálně dominantní 18 - 20 % DFNA - 21

Klasifikace dle typu dědičnosti ● autozomálně dominantní 18 - 20 % DFNA - 21 genů ● autozomálně recesivní 80 % DFNB - 23 genů 1 -2% ● X vázaná DFN - 1 gen

Nejčastější typ prelingvální percepční nesyndromové monogenní poruchy sluchu je typ autozomálně recesivně dědičný.

Nejčastější typ prelingvální percepční nesyndromové monogenní poruchy sluchu je typ autozomálně recesivně dědičný.

- 1997 - objev genu GJB 2 protein connexin 26 (Cx 26)

- 1997 - objev genu GJB 2 protein connexin 26 (Cx 26)

- 1997 - objev genu GJB 2 protein connexin 26 (Cx 26) - mutace

- 1997 - objev genu GJB 2 protein connexin 26 (Cx 26) - mutace genu GJB 2 = nejčastější příčina autozomálně recesivně dědičné prelingvální percepční nesyndromové poruchy sluchu

- 1997 - objev genu GJB 2 protein connexin 26 (Cx 26) - mutace

- 1997 - objev genu GJB 2 protein connexin 26 (Cx 26) - mutace genu GJB 2 = nejčastější příčina autozomálně recesivně dědičné prelingvální percepční nesyndromové poruchy sluchu - asi u 50 % postižených pacientů

Connexiny

Connexiny

Connexiny - membránové proteiny

Connexiny - membránové proteiny

Connexiny - membránové proteiny - tvoří mezibuněčná propojení charakteru kanálů

Connexiny - membránové proteiny - tvoří mezibuněčná propojení charakteru kanálů

Connexiny - membránové proteiny - tvoří mezibuněčná propojení charakteru kanálů - výměna malých molekul

Connexiny - membránové proteiny - tvoří mezibuněčná propojení charakteru kanálů - výměna malých molekul a iontů

Chromozomální lokalizace genu GJB 2 13 q 12 v lokusu DFNB 1

Chromozomální lokalizace genu GJB 2 13 q 12 v lokusu DFNB 1

- nejčastější vrozenou změnou v genu GJB 2 = delece guaninu v pozici 35

- nejčastější vrozenou změnou v genu GJB 2 = delece guaninu v pozici 35 (35 del. G)

- nejčastější vrozenou změnou v genu GJB 2 = delece guaninu v pozici 35

- nejčastější vrozenou změnou v genu GJB 2 = delece guaninu v pozici 35 (35 del. G) - výskyt mutace u 1 - 3 % bílé populace

- nejčastější vrozenou změnou v genu GJB 2 = delece guaninu v pozici 35

- nejčastější vrozenou změnou v genu GJB 2 = delece guaninu v pozici 35 (35 del. G) - výskyt mutace u 1 - 3 % bílé populace - frekvence zdravých přenašečů této mutace v ČR = 3, 4 %

Další často nalezené mutace v české populaci: - Trp 24 stop (převážně v romské

Další často nalezené mutace v české populaci: - Trp 24 stop (převážně v romské populaci) - 313 del 14

Mutace 35 del. G, Trp 24 stop, 313 del 14 = 96 % všech

Mutace 35 del. G, Trp 24 stop, 313 del 14 = 96 % všech kauzálních mutací u českých pacientů s vrozenou prelingvální percepční nesyndromovou poruchou sluchu

2. nejčastější genetická příčina vrozené prelingvální percepční nesyndromové poruchy sluchu = mutace v genu

2. nejčastější genetická příčina vrozené prelingvální percepční nesyndromové poruchy sluchu = mutace v genu GJB 6 kódujícím connexin 30 (autozomálně dominantně dědičná forma)

Postlingvální poruchy sluchu

Postlingvální poruchy sluchu

Postlingvální poruchy sluchu ● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace

Postlingvální poruchy sluchu ● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace nad 80 let věku

Postlingvální poruchy sluchu ● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace

Postlingvální poruchy sluchu ● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace nad 80 let věku ● většinou - multifaktoriální původ

Postlingvální poruchy sluchu ● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace

Postlingvální poruchy sluchu ● 10 % populace nad 60 let věku 50 % populace nad 80 let věku ● většinou - multifaktoriální původ ● popsány i monogenní formy (nejčastěji autozomálně dominantně dědičné)

Vyšetřovací postup u pacientů s vrozenou prelingvální percepční nesyndromovou poruchou sluchu při podezření na

Vyšetřovací postup u pacientů s vrozenou prelingvální percepční nesyndromovou poruchou sluchu při podezření na geneticky podmíněnou poruchu (oba rodiče slyšící)

1. Podrobné ORL vyšetření

1. Podrobné ORL vyšetření

1. Podrobné ORL vyšetření - stanovení typu a stupně poruchy

1. Podrobné ORL vyšetření - stanovení typu a stupně poruchy

1. Podrobné ORL vyšetření - stanovení typu a stupně poruchy - vyloučení zevní etiologie

1. Podrobné ORL vyšetření - stanovení typu a stupně poruchy - vyloučení zevní etiologie postižení

1. Podrobné ORL vyšetření - stanovení typu a stupně poruchy - vyloučení zevní etiologie

1. Podrobné ORL vyšetření - stanovení typu a stupně poruchy - vyloučení zevní etiologie postižení - rodinná anamnéza

2. Genetická konzultace klinickým genetikem

2. Genetická konzultace klinickým genetikem

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu - podrobná rodinná anamnéza

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu - podrobná rodinná anamnéza

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu - podrobná rodinná anamnéza - indikace

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu - podrobná rodinná anamnéza - indikace k molekulárně genetickému vyšetření (DNA analýze) Nutný podepsaný informovaný souhlas !!

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu - podrobná rodinná anamnéza - indikace

2. Genetická konzultace klinickým genetikem - sestavení rodokmenu - podrobná rodinná anamnéza - indikace k molekulárně genetickému vyšetření (DNA analýze) Nutný podepsaný informovaný souhlas !! - odběr krve na izolaci DNA (10 ml do fialové vakuety)

3. Molekulárně genetické vyšetření (DNA analýza) genu pro connexin 26 zaměřené k potvrzení nebo

3. Molekulárně genetické vyšetření (DNA analýza) genu pro connexin 26 zaměřené k potvrzení nebo vyloučení mutace 35 del. G: - fragmentační analýza sekvenování genu V případě negativního nálezu mutace: - dovyšetření dalších mutací pomocí sekvenování celého kódujícího úseku

V případě pozitivního nálezu mutace: - molekulárně genetické vyšetření rodičů a sourozenců ke zjištění

V případě pozitivního nálezu mutace: - molekulárně genetické vyšetření rodičů a sourozenců ke zjištění původu mutace Výsledek DNA analýzy zpřesní klinickou a genetickou prognózu rodiny!

4. Genetické poradenství klinickým genetikem

4. Genetické poradenství klinickým genetikem

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů - stanovení genetické prognózy

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů - stanovení genetické prognózy pacienta a jeho rodiny (25% riziko pro postižení dalšího dítěte v rodině - rodiče jsou slyšící nosiči mutace)

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů - stanovení genetické prognózy

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů - stanovení genetické prognózy pacienta a jeho rodiny (25% riziko pro postižení dalšího dítěte v rodině - rodiče jsou slyšící nosiči mutace) - nabídka prenatální diagnostiky

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů - stanovení genetické prognózy

4. Genetické poradenství klinickým genetikem - sdělení a vysvětlení nálezů - stanovení genetické prognózy pacienta a jeho rodiny (25% riziko pro postižení dalšího dítěte v rodině - rodiče jsou slyšící nosiči mutace) - nabídka prenatální diagnostiky - nabídka vyšetření příbuzným v riziku

5. Zařazení pacienta do programu kochleárních implantátů

5. Zařazení pacienta do programu kochleárních implantátů

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● izolované

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● izolované

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● ● izolované součást

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● ● izolované součást syndromů (vrozená vada ucha v kombinaci s postižením jiných orgánů)

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● ● izolované součást

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● ● izolované součást syndromů (vrozená vada ucha v kombinaci s postižením jiných orgánů) A. Chromozomální aberace

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● ● izolované součást

Vrozené vady sluchového aparátu způsobující většinou převodní typ poruchy sluchu ● ● izolované součást syndromů (vrozená vada ucha v kombinaci s postižením jiných orgánů) A. Chromozomální aberace B. Monogenní formy

Izolované vrozené vady

Izolované vrozené vady

Syndromy

Syndromy

A. Chromozomální aberace

A. Chromozomální aberace

Turnerův syndrom incidence 1 : 5 000

Turnerův syndrom incidence 1 : 5 000

B. Monogenní formy

B. Monogenní formy

Goldenharův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence 1 : 2 000 - 5 000

Goldenharův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence 1 : 2 000 - 5 000

Treacher - Collinsův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence není známá

Treacher - Collinsův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence není známá

Crouzonův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence 1 : 25 000

Crouzonův syndrom autozomálně dominantně dědičný incidence 1 : 25 000

Syndrom Alportův - 85 % X váz. , AD, AR (porucha sluchu + renální

Syndrom Alportův - 85 % X váz. , AD, AR (porucha sluchu + renální postižení)

Syndrom Alportův - 85 % X váz. , AD, AR (porucha sluchu + renální

Syndrom Alportův - 85 % X váz. , AD, AR (porucha sluchu + renální postižení) Syndrom Pendredův - AR (porucha sluchu + struma)

Syndrom Alportův - 85 % X váz. , AD, AR (porucha sluchu + renální

Syndrom Alportův - 85 % X váz. , AD, AR (porucha sluchu + renální postižení) Syndrom Pendredův - AR (porucha sluchu + struma) Syndrom Usherův - AR (porucha sluchu + retinitis pigmentosa)

Děkuji za pozornost

Děkuji za pozornost