Vroba elektrick energie Jmno Dana Pjmen Velnsk Tda

  • Slides: 9
Download presentation
Výroba elektrické energie Jméno: Dana Příjmení: Velínská Třída: IX.

Výroba elektrické energie Jméno: Dana Příjmení: Velínská Třída: IX.

Ø Při výrobě elektřiny jde o přeměnu jiného druhu energie na elektrickou energii. Ø

Ø Při výrobě elektřiny jde o přeměnu jiného druhu energie na elektrickou energii. Ø Podle druhu primárního zdroje vnější energie rozlišujeme několik druhů výroben elektrické energie - tedy elektráren (vodní, tepelná, jaderná, větrná, atd. ). Z elektráren je elektrická energie dále rozváděna prostřednictvím veřejné elektrorozvodné sítě, pro tento účel musí být primární napětí vhodně transformována transformátory na různě vysoká provozní napětí.

Typy Elektráren… Jaderná á Větrn Vodní Tepelná

Typy Elektráren… Jaderná á Větrn Vodní Tepelná

Tepelná elektrárna v Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie, tj. elektrárna. Jedná se o

Tepelná elektrárna v Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie, tj. elektrárna. Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu (či jiného vhodného zdroje energie) prostřednictvím tepelné energie. Paliva tepelné el. => v uhlí v topné plyny v ropa v biomasa (odpad) v rašelina Dvůr Králové

Vodní elektrárna v Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek,

Vodní elektrárna v Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii. Jedná se také o vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů. Rozdělení vodních elektráren: v vodní elektrárny v malé vodní elektrárny v přečerpávací vodní elektrárny v přílivové elektrárny Vrané n. Vltavou Lipno Slapy Mohelno Solenice Kamík

J A D E L E K T R Á R N A v

J A D E L E K T R Á R N A v Jaderná elektrárna je velice ekologická. Do ovzduší nevypouští žádné chemické ani neekologické látky. Naše dvě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín produkují ročně 40 % el. energie v České Republice, což je velká část vyprodukované el. energie. E VÝHODY R -Ekologická - Nevypouští šk. látky N NEVÝHODY -Velká rozloha -Radioaktivní odpad Palivové články: Uran => kontrolovaný rozpad atomového jádra Á Temelín => <= Dukovany

v Největší větrná el. : v Větrné elektrárny využívají energii větru k pohonu větrného

v Největší větrná el. : v Větrné elektrárny využívají energii větru k pohonu větrného motoru, který otáčí elektrickým generátorem a vyrábí elektrickou energii. Bohužel se u nás těchto elektráren moc nenachází, protože u nás není tolik povětrnostních vlivů na to, aby se tu tyto druhy uživili. Jestliže se u nás někde najdou, je to spíš pro okrasu. Jednou z mála je experimentální elektrárna na Dlouhých Stráních v Jeseníkách. VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA Zatím největší větrnou farmu na světě mají v Texasu (USA). Byla spuštěna 1. října 2009. Větrná farma Roscoe má výkon 781, 5 MW a je tvořena 627 větrnými turbínami. Roscoe je schopna pokrýt spotřebu 230 000 domácností.

1. Jak se vyrábí elektřina? 2. Jaké věci/spotřebiče bychom nemohli bez elektriky používat? Zkus

1. Jak se vyrábí elektřina? 2. Jaké věci/spotřebiče bychom nemohli bez elektriky používat? Zkus jich vymyslet 10. 3. Jaké máme elektrárny? 4. Jaké elektrárny jsou ekologické? 5. Která elektrárna využívá jako palivo: URAN? 6. Jak se nazývá největší větrná elektrárna a ke jí můžeme najít? Úk oly 1. => Z elektráren 2. => Mikrovlnná trouba, konvice na vodu, televize, počítač, nabíječka k mobilu, rádio, vysavač, trouba, myčka, žehlička… 3. => Vodní, tepelná, větrná, jaderná… 4. => Jaderná, Větrná 5. => Roscoe v Texasu pro Vá s:

Z D R www. seznam. cz www. wikipedia. cz www. google. cz www. gify.

Z D R www. seznam. cz www. wikipedia. cz www. google. cz www. gify. nou. cz O J E