Vrmte 2010 Foss grd 30 11 2020 Dan

  • Slides: 45
Download presentation
Vårmøte 2010 Foss gård 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 1

Vårmøte 2010 Foss gård 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 1

Diverse • • Medlemsoplysninger Skånetur for jordbærdyrkere(10 tilmeldte pt) Dyrkerbesøk i sesongen Markvandringer Hjemmesiden

Diverse • • Medlemsoplysninger Skånetur for jordbærdyrkere(10 tilmeldte pt) Dyrkerbesøk i sesongen Markvandringer Hjemmesiden vår! http: //fruktbaer. lr. no Brukernavn: fbo Passord: fbo 2010 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 2

Program Kl 14 -16 Plantevern i Bringebær og Jordbær Kl 16 -17. 30 Orientering

Program Kl 14 -16 Plantevern i Bringebær og Jordbær Kl 16 -17. 30 Orientering om noen av de prosjektene FBØ deltar i Servering Kl 17. 30 -19. 30 Plantevern i frukt 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 3

Plantevern • Plantevern handler ikke bare om vi skal bruke gift og i positivt

Plantevern • Plantevern handler ikke bare om vi skal bruke gift og i positivt fald hvilken vi skal velge! • Plantens almen helbredstilstand bestemmer om vi får bruk for kjemisk plantebeskyttelse. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 4

Plantens næringstilstand • Gjødselsplanen er grundlaget for plantens næringstilstand • FBØ lager for få

Plantens næringstilstand • Gjødselsplanen er grundlaget for plantens næringstilstand • FBØ lager for få gjødselsplaner i forhold til antall medlemmer! 2007: 14 2008: 10 2009: 6 2010: ca 15 • Dvs i et godt år lager vi gjødselsplaner for 10 % av medlemmene! • Hvorfor så få? 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 5

Diagnostisering av problemer i feltet • Når et vekstproblem viser seg er det viktigt

Diagnostisering av problemer i feltet • Når et vekstproblem viser seg er det viktigt å kunne bestemme årsaken til det • Eksempel Er rotutviklingen i en jordbærmark dårlig kan det skyldes vann, dårlig jordstruktur, sopp, insekter, nematoder. . . . 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 6

Feltlaboratorium • Sammen med LOFO prøver FBØ å få til et liten primitiv laboratorium

Feltlaboratorium • Sammen med LOFO prøver FBØ å få til et liten primitiv laboratorium på foss hvor vi kan tilbyde mere presise diagnostiseringer til våre medlemmer • Vi har adgang til p. H/ledetalsmeter Nitrattester Stereolupe Penetrometer 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 7

 • Vi håper at få Mikroskop Jordfuktighetsmåler • Det siste er en del

• Vi håper at få Mikroskop Jordfuktighetsmåler • Det siste er en del av to søkte prosjekter Herutover har vi jo diverse forskjelligt småutstyr Vi håper med dette at kunne give en enda bedre service til medlemmene våre! 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 8

Sprøyteteknikk • Mange av dere gjør et fint jobb med en god sprøyteteknikk, men

Sprøyteteknikk • Mange av dere gjør et fint jobb med en god sprøyteteknikk, men • Min påstand Noen av dere har for dårligt resultat av pesticidbruken pga. Dårlig sprøyteteknikk Og andre bruker for mye vann og pesticid, hvilket koster tid og penger. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 9

Sprøyteteknikkprosjekter • FBØ har sammen med andre ringe søkt og fått to sprøyteteknikkprosjekter. 1.

Sprøyteteknikkprosjekter • FBØ har sammen med andre ringe søkt og fått to sprøyteteknikkprosjekter. 1. Jordbær: Et liten prosjekt som skal gjøre den viten som finnes tilgjengelig i enkle råd. Forventes å være ferdig om 2 mdr! 2. Bringebær: Et stort 3 årigt prosjekt, som skal finne den optimale sprøyteteknikk i bringebær. Vi håper at dere vil være forsøksverter, da FBØ er en av tre sentre! 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 10

Bringebær • Off label • Endringer 30. 11. 2020 Nissuron mot spinnmidd i tunnel

Bringebær • Off label • Endringer 30. 11. 2020 Nissuron mot spinnmidd i tunnel Teldor mot gråskimmel i tunnel Ortus mot bladmidd/spinnmidd i tunnel Calypso mot biller, lus og gallmyg i tunnel karate 2, 5 WG. Nu max 30 g/daa Karate m gl. Etikette må brukes 2010. Finale er siste bruksår. Kobberkalk ER nu forbudt! Dan Haunstrup Christensen 11

Bringebær • Stengelsjukdommer Bruk Nordox 1 -2 ganger før og etter høst. Det er

Bringebær • Stengelsjukdommer Bruk Nordox 1 -2 ganger før og etter høst. Det er et ok fungicid, men virker ikke mot gråskimmel! Rent forebyggende I gråskimmelsesongen bruk da Signum/amistar og Switch på HELE planten da disse er gode mot gråskimmel OG stengelsjukdommer. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 12

Bringebær • Bringebærbillen Calypso er ganske god mot biller og må være første valg

Bringebær • Bringebærbillen Calypso er ganske god mot biller og må være første valg nu da vi har måtte sette ned doseringen på Karate pga. Arealkravet. Vær oppmerksom på at Calypso virker i kortere tid, til gjengjeld er Calypso systemisk! 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 13

Bringebær • Gråskimmel Ingen endringer. Bruk en strategi med gjentatte sprøytinger med forskjellige midler

Bringebær • Gråskimmel Ingen endringer. Bruk en strategi med gjentatte sprøytinger med forskjellige midler (Signum, Amistar, Teldor, Switch) Husk Switch er kurativ(men ikke eradikativ!) Husk varslingen på VIPS kan gi et fingerpek om hvor stort smittetrykket er. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 14

Bringebær • Bringebærbladmidd (og spinnmidd) Siste års store utfordring! • Hovedproblemet synes å være

Bringebær • Bringebærbladmidd (og spinnmidd) Siste års store utfordring! • Hovedproblemet synes å være kombinasjonen av Glenn Ample og tunnel, dvs. Glenn Ample er problemet! Men nu er det Glenn ample vi kan selge så vi får løse problemet til en bedre sort dukker opp! 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 15

Bringebærbladmidd • Normal strategi hvor problemet er ringe Ortus før blomstring 1 -2 ganger

Bringebærbladmidd • Normal strategi hvor problemet er ringe Ortus før blomstring 1 -2 ganger Thiovit eller olje/såpe i høsten 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 16

Ortus • Kombinasjon av varmt vær og god sprøyteteknikk er utslagsgivende for effekten! Begge

Ortus • Kombinasjon av varmt vær og god sprøyteteknikk er utslagsgivende for effekten! Begge dele skal være oppfyldt. • Varmt vær= >15 o. C dag og helst natt også! • God sprøyteteknikk= dekking av bladundersiden! Avdrypping er ikke korrekt mål! Bruk veskefølsomt papir! 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 17

Bladmidd • Hva gjør vi ved alvorlige angrep? • Rune Vereide har gjennomført førsøk

Bladmidd • Hva gjør vi ved alvorlige angrep? • Rune Vereide har gjennomført førsøk siste høst med lovende resultater. På bærseminaret på Spidsbergseter fremlagde han resultatene. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 18

Bringebærbladmidd fortsatt. • To sprøytninger med 4 % olje + 4 % såpe med

Bringebærbladmidd fortsatt. • To sprøytninger med 4 % olje + 4 % såpe med 1 -2 ukers mellomrum etter bladfall men innen vinteren har stort set utryddet bladmidden som man kan finne! Resultatet er meget lovende. Forsøket bør dog gjentass, men vi har vovet det ene øye og skrevet det inn i plantevernsplanen! 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 19

Bringebær • Andet vi bør diskutere? 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 20

Bringebær • Andet vi bør diskutere? 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 20

Jordbær • Endringer • Karate 2, 5 WG. Max dose 30 g/daa. Preparat med

Jordbær • Endringer • Karate 2, 5 WG. Max dose 30 g/daa. Preparat med gl etikette kan brukes året ut. • Vertimec har fått utvidet bruk til plasttunnel og veksthus. Vær oppmerksom på skjerpet merking • Agil 100 EC. Kun etter høsting. • Candit: siste bruksår 2010. • Finale: Siste bruksår 2010 • Sumi Alpha: Siste bruksår 2011 • Judge: Siste bruksår 2011. Neppe noe å få kjøpt. • Mesurol: Siste bruksår 2011

Jordbær • • Off-lable Matrigon mot ugras i jordbær etter høsting Nissorun mot spinnmidd

Jordbær • • Off-lable Matrigon mot ugras i jordbær etter høsting Nissorun mot spinnmidd i tunnel Conserve mot trips i veksthusjordbær

Jordbær Ugras • Gallery er et fremragende middel om det anvendes rett! Halm reduserer

Jordbær Ugras • Gallery er et fremragende middel om det anvendes rett! Halm reduserer effekten. Det nytter ikke å bruke mye vann ved utsprøytingen. • Goltix og betanal: Vi vil kjøre et forsøk i år. Forhåpentlig med støtte fra FMLA Akershus. Plansprøyting med mange lave doser etter inspirasjon fra måten man sprøyter i løk og rødbeter.

Jordbær Ugras • Mekanisk ugrasbekjempning er også en mulighet! Ugrasmidlene virker nemlig også ganske

Jordbær Ugras • Mekanisk ugrasbekjempning er også en mulighet! Ugrasmidlene virker nemlig også ganske effektivt på jordbærene. Især Goltix og Betanal. Mekanisk ugrasbekjemping er især et alternativ hvor jorden er sandet.

Jordbær ugras • 2010 er siste år for Finale • Vi prøver å få

Jordbær ugras • 2010 er siste år for Finale • Vi prøver å få Reglone godkjendt • Reglone er ikke like bra som Finale på stort ugras eller gresser.

Jordbær sopp Før blomstring • Primært mjøldogg. Danskene sier at man bør sprøyte når

Jordbær sopp Før blomstring • Primært mjøldogg. Danskene sier at man bør sprøyte når knoppene kan ses over kronene. Signum kan være et godt valg meget bredspektret, men også Topas er særdeles relevant.

Jordbær skadedyr Før blomstring • Jordbærsnutebille Sprøytingen med pyretroid innen blomstring er den viktigste

Jordbær skadedyr Før blomstring • Jordbærsnutebille Sprøytingen med pyretroid innen blomstring er den viktigste sprøyting. Været er viktigt: Varme=syksess. Billen er delvis et vekstskifteproblem. Mindre problem i unge felter. • Hva gjør vi hvor det er mange snutebiller? En til flere sprøytinger med pyretroid Calypso en til flere ganger under blomstringen Vær obs på at virkningen er kortere enn for pyretroider • Feil i plantevernsplanen. Sumi alpha er ikke godkjent i tunnel!

Jordbær Skadedyr Før blomstring • Spinnmidd Bekjemp dem først når de kan treffes! Håpløst

Jordbær Skadedyr Før blomstring • Spinnmidd Bekjemp dem først når de kan treffes! Håpløst å treffe dem under de gamle blade nær jorden. Nissorun er et fint valg, men først når dvalehunnerne er vekk Floramite kan brukes mye senere, virker på flere stadier av midden. (dyrt)

Jordbær Skadedyr I blomstringen og kartdanningen • Trips Få en lupe. Kun nymfer gjør

Jordbær Skadedyr I blomstringen og kartdanningen • Trips Få en lupe. Kun nymfer gjør skade, ikke de voksne sorte! • Alvorlige angrep når de kommer, men ofte slipper man for skader. Angrep kan være veldig vanskelig å forutsi! • Finner du lett nymfer i blomst og kart: sprøyt!

Jordbær Sopp Blomstring og kartdanning • Gråskimmel 3 -6 ganger er normalt avhengig av

Jordbær Sopp Blomstring og kartdanning • Gråskimmel 3 -6 ganger er normalt avhengig av sort, planter, erfaring og temperament. Sprøyter du 6 ganger kan dosis/konsentrasjonen reduseres. • Har du ikke syksess tross 5 -6 sprøytinger, skal årsaken til råd og gråskimmel finnes andetsteds!

Jordbær Sopp Blomstring og kartdanning • I tørre varme perioder uten vand/dugg kan dosis

Jordbær Sopp Blomstring og kartdanning • I tørre varme perioder uten vand/dugg kan dosis reduseres temmelig mye eller opereres med lengre intervaller. • Midlene vi har er ganske effektive! Husk Switch er noe kurativ. • Lærråte Sørg for at jorden er dekket med halm eller plast. Signum er ganske bra.

Jordbær Sopp Blomstring og kartdanning • Mjøldogg • Med en god fordeling av en

Jordbær Sopp Blomstring og kartdanning • Mjøldogg • Med en god fordeling av en Topas sprøyting og et par sprøytinger med Signum eller Amistar gjennom sesongen bør vi kunne holde Mjøldogg under kontrol • Husk kulturtekniske forhold. Undlatt å tørkestresse plantene. Overvanning hemmer også mjøldogg.

Jordbær skadedyr Etter høst • Jordbærmidd/spinnmidd • Især ved jordbærmidd bør vi avtoppe, men

Jordbær skadedyr Etter høst • Jordbærmidd/spinnmidd • Især ved jordbærmidd bør vi avtoppe, men generelt gjør avtopping det enklere å bekjempe begge middarter. • Er jordbærmidd et generelt problem -Avtopp -Sprøyt 2 ganger med Mesurol -Er noe tvilende om 150 l/daa er nødvendigt om toppen er vekk!

Jordbær • Hva har jeg glemt/Spørsmål?

Jordbær • Hva har jeg glemt/Spørsmål?

Gråskimmelvarsling VIPS • På Vips har vi adgang til gråskimmelvarsling • Gjennom flere år

Gråskimmelvarsling VIPS • På Vips har vi adgang til gråskimmelvarsling • Gjennom flere år har vi samarbeidet med Bioforsk om å teste ut varslingssystemer. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 35

Gråskimmel jordbær Forsøksplan a. Usprøytet b. Fire sprøytinger skiftevis Switch, Teldor. c. Sprøyting etter

Gråskimmel jordbær Forsøksplan a. Usprøytet b. Fire sprøytinger skiftevis Switch, Teldor. c. Sprøyting etter Botem varsel med Switch d. Sprøyting etter Bulger varsel med Switch Ingen varsel etter Botem i 2009 men en varsling etter Bulger d. 13. juni. Ledd c sprøytet 10. og 24. juni óg ledd d 14. juni. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 36

Gråskimmelvarsling % gråskimmel 60 50 40 30 20 10 0 1. Usprøyta 30. 11.

Gråskimmelvarsling % gråskimmel 60 50 40 30 20 10 0 1. Usprøyta 30. 11. 2020 2. Ordinær førebyggjande sprøyting 3. Sprøyting etter BOTEM-varsel Dan Haunstrup Christensen 4. Sprøyting etter Bulger-varsel 37

Gråskimmel Jordbær Kilo friske bær 6. 00 5. 00 4. 00 3. 00 2.

Gråskimmel Jordbær Kilo friske bær 6. 00 5. 00 4. 00 3. 00 2. 00 1. 00 0. 00 1. Usprøyta 30. 11. 2020 2. Ordinær førebyggjande sprøyting 3. Sprøyting etter BOTEM-varsel Dan Haunstrup Christensen 4. Sprøyting etter Bulger-varsel 38

Bringebær i tunnel Foreløbige resultater fra det 4 årige prosjektet Se rapporter på http:

Bringebær i tunnel Foreløbige resultater fra det 4 årige prosjektet Se rapporter på http: //fruktbaer. lr. no 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 39

Forsøksplan • Forsøk hos fire dyrkere i Vestfold og Buskerud • 3 Skuddtettheter: 06

Forsøksplan • Forsøk hos fire dyrkere i Vestfold og Buskerud • 3 Skuddtettheter: 06 6, 10, 14 skudd/m 08 - 8, 10, 12 skudd/m • 2 Skuddlengder 06 180 cm, nedbøyde skudd 08 - 180 cm, 200 cm 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 40

Bakgrunn • Gamle anbefalinger(1995) anbefalte Skuddtetthet: 8 skudd/m Skuddhøyde 160 cm • Men disse

Bakgrunn • Gamle anbefalinger(1995) anbefalte Skuddtetthet: 8 skudd/m Skuddhøyde 160 cm • Men disse anbefalinger var vel generelt gjellende for Veten på friland! Men anbefalingene er ikke nødvendigvis forkjerte fordi de er gamle! 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 41

Bærutbytte 2009 7 6 5 4 I alt med Sylling I alt uten Sylling

Bærutbytte 2009 7 6 5 4 I alt med Sylling I alt uten Sylling 3 2 1 0 180/8 180/10 180/12 200/8 200/10 200/12 Gjennomsnitligkg bæravling/m for de 6 forsøksledd. Ingen statistisk sikre effekter av å øke skuddtettheten eller høyden. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 42

Bærstørrelse 09 g/bær 6 5 4. 32 4. 37 4 5. 68 5. 35

Bærstørrelse 09 g/bær 6 5 4. 32 4. 37 4 5. 68 5. 35 4. 11 5. 20 4. 37 5. 32 4. 36 5. 06 4. 29 4. 97 1. plukning 2. plukning 3 2 1 180/8 180/10 180/12 200/8 200/10 200/12 Bærvekt ved hhv tidlig og sen plukking. Gr/bær. Det er en statistisk sikker effekt av skuddtettheten i 2009. Bærvekten blir mindre i 2009 når stenglene står tettere. Til gjengjeld ikke effekt av skuddlengden(vær oppmerksom på at forsøket ikke er likt 2006!) 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 43

35 30 levende knopper 25 20 180 cm 15 Linear(180 cm) 10 5 0

35 30 levende knopper 25 20 180 cm 15 Linear(180 cm) 10 5 0 0 2 4 6 8 stengeldiameter 10 12 14 Sammenheng mellom stengeltykkelse og antall levende knopper. (180 cm, Larvik) Det var en ringe korrelasjon mellom stengeltykkelsen og levende knopper i 2009. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 44

Hva ved vi nu etter 3 år? • Tendens til økt avling med stigende

Hva ved vi nu etter 3 år? • Tendens til økt avling med stigende skuddtetthet, men ikke entydigt! • Det ser ikke ut til at det er mye å hente ved å øke stengelhøyden. • I et av årene gav høy skuddtetthet lavere bærvekt og i et annet blev bærvekten påvirket av å nedbøye toppen. 30. 11. 2020 Dan Haunstrup Christensen 45