Vrednovanje lokalne zajedniceekonomije TEHNIKA AFIRMATIVNOG ISTRAIVANJA Afirmativno istraivanje

  • Slides: 12
Download presentation
Vrednovanje lokalne zajednice/ekonomije TEHNIKA AFIRMATIVNOG ISTRAŽIVANJA

Vrednovanje lokalne zajednice/ekonomije TEHNIKA AFIRMATIVNOG ISTRAŽIVANJA

Afirmativno istraživanje, poput svakog pristupa temeljenog na prednostima, ne negira „negativno“, već se prvenstveno

Afirmativno istraživanje, poput svakog pristupa temeljenog na prednostima, ne negira „negativno“, već se prvenstveno usredotočuje na ono što je dobro, na najbolje stvari koje treba ponijeti sa sobom u proces promjene. Svrha: Øpomaže u razotkrivanju najboljeg u prošlosti i u sadašnjosti te kako to očuvati; osnovica je za planiranje budućnosti Øpomaže prekinuti s razdobljima frustracije i pesimizma koji potkopavaju mnoge napore i aktivnosti koje se provode u zajednici; Øproširuje diskusije zajednice o samoj sebi; uključuje u rasprave o zajednici široke krugove ljudi Afirmativno istraživanje (AI) je pristup promjeni organizacije koju je razvio dr. David Cooperrider i njegove kolege s Weatherhead School of Management (Case Western University). Pogledati više o pristupu na: Appreciative Inquiry Commons at: http: //appreciativeinquiry. cwru. edu.

Pretpostavke AI se temelji se na sljedećim pretpostavkama: ◦ U svakoj organizaciji ili grupi

Pretpostavke AI se temelji se na sljedećim pretpostavkama: ◦ U svakoj organizaciji ili grupi nešto funkcionira. ◦ Ono na što se usredotočujemo postaje naša stvarnost. Ako tražimo probleme, naći ćemo ih (i učinit ćemo ih većim). Treba tražiti i naglašavati rješenja koja već postoje. ◦ Način na koji postavljamo pitanja utječe na neki način na grupu. Jezik koji koristimo stvara našu stvarnost. ◦ Zamišljanje budućnosti je jasnije i više moguće ako je utemeljeno na stvarnosti prošlosti. ◦ Ako u budućnost prenosimo dijelove prošlosti, oni trebaju biti ono najbolje što nam se dogodilo. ◦ Važno je vrednovati razlike i prepoznati kako se stvarnost stvara u trenutku i da uvijek postoje različite stvarnosti. ◦ Osjećaj manjka i ograničenosti može postati samo-ispunjavajući (suprotno: Pigmalionov efekt).

Rješavanje problema vs. afirmativno istraživanje Riječima Thomas H. White-a, bivšeg voditelja GTE Telephone Operations:

Rješavanje problema vs. afirmativno istraživanje Riječima Thomas H. White-a, bivšeg voditelja GTE Telephone Operations: ◦ Afirmativno istraživanje nas usredotočuje na pozitivne aspekte našeg života i koristi ih kako bi se ispravili negativni. ◦ Suprotno je pristupu rješavanja problema (eng. problem-solving).

Rješavanje problema • • Identifikacija problema Analiza uzroka Analiza mogućih rješenja Akcija, planiranje Foskusira

Rješavanje problema • • Identifikacija problema Analiza uzroka Analiza mogućih rješenja Akcija, planiranje Foskusira se na prošlost Osnovna pretpostavka: Organizacija je problem koji se mora riješiti. Afirmativno istraživanje • Afirmacija i vrednovanja onoga što je najboljeg; • Zamišljanje „što bi moglo biti” • Dijalog o onome „što bi trebalo biti” • Inoviranje onog „što će biti” • Fokusira se na budućnost Osnovna pretpostavka: svaka organizacija je zagonetka koju treba razotkriti.

Ciklus u 5 koraka 1. definicija 2. razotkrivanje • Što je fokus istraživanja? •

Ciklus u 5 koraka 1. definicija 2. razotkrivanje • Što je fokus istraživanja? • strateški kontekst • pojašnjenje • Što je dobro? Što je posebno dobro? • afirmacija 5. sudbina POZITIVNA JEZGRA • Što će biti? • strukture, implementacija • inoviranje 3. snovi • svrha, vizija • Kako bi moglo biti? • davanje energije 4. dizajn • Kako bi trebalo biti? - ideal • relacije & organizacija • su-izgradnja

Kako ju koristiti? Slijediti sljedeće korake: 1. provođenje individualne analize 2. provođenje intervjua 3.

Kako ju koristiti? Slijediti sljedeće korake: 1. provođenje individualne analize 2. provođenje intervjua 3. organiziranje diskusije u malim grupama 4. organiziranje diskusije u velikim grupama 5. izabiranje načina održavanja kontinuiteta 6. eksperimentiranje s alternativnim oblicima te tehnike

1. provođenje individualne analize Svaki član vaše grupe (koja želi ili je zadužena za

1. provođenje individualne analize Svaki član vaše grupe (koja želi ili je zadužena za promjene) treba odgovoriti na sljedeća pitanja: ◦ Što smatrate najvrjednijim u zajednici? ◦ Opišite jedan od najboljih iskustava koje ste imali sa zajednicom. ◦ Nabrojite tri stvari koje biste, vezano uz zajednicu, prenijeli sa sobom u budućnost, kada biste to mogli? Objasnite zašto baš te tri?

2. Provođenje intervjua §podijelite članove grupe u timove sastavljene od dva člana (za timove

2. Provođenje intervjua §podijelite članove grupe u timove sastavljene od dva člana (za timove je bolje da se ne poznaju) §neka se međusobno intervjuiraju (neka vode također zabilješke), tj. neka razmjene mišljenja o tri pitanja iz prethodna koraka 3. organiziranje diskusije u malim grupama § organizirajte članove vaše grupe u male grupice koje će raspravljati o odgovorima iz prethodnog koraka § cilj je pronaći zajedničke teme iz odgovora – 'stvari' o kojima se članovi grupe slažu što bi prenijeli u budućnosti

4. organiziranje diskusije u velikim grupama raspravite u velikoj grupi o rezultatima do kojih

4. organiziranje diskusije u velikim grupama raspravite u velikoj grupi o rezultatima do kojih ste došli u prethodnim koracima cilj: identificirati 'stvari' koje svi žele "prenijeti u budućnost" Karakteristike / Zašto je to vrijednosti / važno? 'stvari'

5. izabiranje načina održavanja kontinuiteta § potičite članove grupe na iskazivanje prijedloga o prevođenju

5. izabiranje načina održavanja kontinuiteta § potičite članove grupe na iskazivanje prijedloga o prevođenju ideja u aktivnosti § pozovite ih na aktivno sudjelovanje u stvaranju vizije, strateškog plana i njihovoj implementaciji. 6. eksperimentiranje sa alternativnim oblicima ove tehnike tehnika može promijeniti u najrazličitijim oblicima o tome kako su primijenjene u nekim slučajevima, pročitajte na stranicama http: //appreciativeinquiry. case. edu/practice/video. Detail. cfm? coid=11942 http: //www. youtube. com/watch? v=4 l. NC 6 --Juo. Y http: //appreciativeinquiry. case. edu/practice/video. Detail. cfm? coid=2366

Tehnika može pomoći u: § promjeni kulture § dizajniranju strategije § rješavanju problema §

Tehnika može pomoći u: § promjeni kulture § dizajniranju strategije § rješavanju problema § poboljšanju kvalitete § razvijanju proizvoda / usluga § rješavanju konflikata među ljudima (na svim razinama) § organizacijskim promjenama. . .