Vr 2016 Konfirmasjon kva kvifor andakt lystenning Innsamlingsakjsonen

  • Slides: 17
Download presentation
Vår 2016

Vår 2016

� Konfirmasjon kva/ kvifor/ andakt/ lystenning � Innsamlingsakjsonen 15. mars � Resten av undervisninga/prøve

� Konfirmasjon kva/ kvifor/ andakt/ lystenning � Innsamlingsakjsonen 15. mars � Resten av undervisninga/prøve � Samtalegudsteneste � Konfirmasjonen, fotografering � Spørsmål � Leiren/ alternativ til leir

� Lystenningsfilm finn de her (nederst)

� Lystenningsfilm finn de her (nederst)

� Vil at menneske over heile verda skal få det betre! � Tenkjer at

� Vil at menneske over heile verda skal få det betre! � Tenkjer at alle har like stor verdi! Gud gjer oss den verdien! � Ikkje vil lukka auga for urettferd � Ikkje vil at rike land skal ureina så fattige land får mindre regn og klimaproblem � Info – brosjyre

(alle filmane eg viste finn de HER) Takkefilm Aksjonsfilm Jonnas bøsseskole 1 2 3

(alle filmane eg viste finn de HER) Takkefilm Aksjonsfilm Jonnas bøsseskole 1 2 3

� Kl 17. 30 henter de bøssa her. � Alle treng sjåfør. Om det

� Kl 17. 30 henter de bøssa her. � Alle treng sjåfør. Om det er umogleg, gje beskjed! � Lappar til dei som ikkje er heime � Noko godt når de kjem att til kyrkjelydshuset innan kl 19. 30 � Soknerådet lagar klart roder. Ikkje alle får gå der dei bur, me må spreia oss over heile Strandebarm

� 15. mars – innsamlingsaksjon � 16. mars konfirmantsamling – DHA og bøn �

� 15. mars – innsamlingsaksjon � 16. mars konfirmantsamling – DHA og bøn � 19. -23. mars – leir/ 24. april alternativ til leir � 6. april. Konfirmantsamling � 20. april – Øving til samtalegudstenesta � 27. april-samtalegudstenesta og fest. 18. 00 - ca 20. 15 � 4. mai -øving til konfirmasjon og prøve � 8. mai- konfirmasjon kl 11. 00

� Pressentasjon � Lysmessa � Fekk du ei i jula? � Leir / alternativ

� Pressentasjon � Lysmessa � Fekk du ei i jula? � Leir / alternativ til leir � Samtalegudstenesta � ++ � Levera gudstenesteskjema seinast 20. april

� 27. april. 18. 00 først i kyrkja, så kyrkjelydshuset � Konfirmantane � Få

� 27. april. 18. 00 først i kyrkja, så kyrkjelydshuset � Konfirmantane � Få «bær» gudstenesta vist fram ting dei har lært gjennom året � For: alle! familie vener, naboar og alt som kan krypa og gå. � Fest etterpå er i kyrkjelydshuset for konfirmantar og foreldre. Invitasjon kjem.

� Bli trygge! � Kvar går eg � Kvar sit eg � Når skal

� Bli trygge! � Kvar går eg � Kvar sit eg � Når skal eg gjera noko og ikkje… � Korleis går eg fram til altaret � Kva skjer ved altaret � Korleis gjer eg når eg går ned att � Korleis går me ut

� Vår Far � Truvedkjenninga, � Den � dei vesle Bibelen, 10 boda

� Vår Far � Truvedkjenninga, � Den � dei vesle Bibelen, 10 boda

� Møta i god tid. Me tek bilete før konfirmasjonen klokka 10. 20 �

� Møta i god tid. Me tek bilete før konfirmasjonen klokka 10. 20 � Ikkje ha noko i hendene når me tek bilete � Følgja med på liturgiarket og synga/ seia fram det som står der i lag med alle i kyrkja. � Ferdig ca 12. 10

� Me har brukt Eric Clement til fotograf � Sender til alle. � Behald

� Me har brukt Eric Clement til fotograf � Sender til alle. � Behald og betal eller returner. � Dei kjem vanlegvis ikkje før til hausten

� Søndag 24. april � Frammøte 10. 45 i Norheimsund kyrkje for reg. �

� Søndag 24. april � Frammøte 10. 45 i Norheimsund kyrkje for reg. � Gudsteneste � Foredrag � Kinarestaurant – meny vert tilsendt � Aktivitet � Påskevandring � Gospelkonsert (må gjerne resten av fam. Og få med seg! � Ferdig ca 20. 15

� Frå Nhs kyrkje laurdag 19. mars ca 10. 00 Stopp ved Framnes �

� Frå Nhs kyrkje laurdag 19. mars ca 10. 00 Stopp ved Framnes � Tørvikbygd: me tek ferja 11. 00 � Heimreise: frå Etne ca 13. 00 onsdag 23. mars � Satsar på ferje frå Jondal 15. 10 (Tørv. 15. 35)