VONKAJIE A VNTORN PROCESY NA ZEMI Jana Hatalov

  • Slides: 23
Download presentation
VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ PROCESY NA ZEMI Jana Hatalová 1. D

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ PROCESY NA ZEMI Jana Hatalová 1. D

VNÚTORNÉ PROCESY � � ZEMETRASENIE VULKANIZMUS MAGMATIZMUS VZNIK POHORÍ

VNÚTORNÉ PROCESY � � ZEMETRASENIE VULKANIZMUS MAGMATIZMUS VZNIK POHORÍ

ZEMETRASENIE Krátkodobé otrasy v zemskej kôre

ZEMETRASENIE Krátkodobé otrasy v zemskej kôre

VULKANIZMUS Súbor procesov súvisiacich s lávou na povrchu

VULKANIZMUS Súbor procesov súvisiacich s lávou na povrchu

Sopka

Sopka

MAGMATIZMUS � Súbor procesov súvisiacich s magmou pod zemským povrchom

MAGMATIZMUS � Súbor procesov súvisiacich s magmou pod zemským povrchom

Vznik telies � Batolit, lakolit, pravá a nepravá žila

Vznik telies � Batolit, lakolit, pravá a nepravá žila

Horniny VYVRETÉ USADENÉ PREMENENÉ eklogit

Horniny VYVRETÉ USADENÉ PREMENENÉ eklogit

Horniny podľa obsahu lávy � � 1. Kyslé (žula 1. ) Neutrálne (diorit 2.

Horniny podľa obsahu lávy � � 1. Kyslé (žula 1. ) Neutrálne (diorit 2. ) Bázické (gabro 3. ) Ultrabázické (peridotit 4. ) 2. 3. 4.

VZNIK POHORÍ Vrásové pohoria Zlomové pohoria

VZNIK POHORÍ Vrásové pohoria Zlomové pohoria

VONKAJŠIE PROCESY Rozrušujú útvary, ktoré vznikli vnútornými procesmi � ČLOVEK � KOZMICKÝ VPLYV �

VONKAJŠIE PROCESY Rozrušujú útvary, ktoré vznikli vnútornými procesmi � ČLOVEK � KOZMICKÝ VPLYV � GRAVITÁCIA � VIETOR � RASTLINY A ŽIVOČÍCHY � ĽAD � VODA

ČLOVEK � Stavebná činnosť

ČLOVEK � Stavebná činnosť

KOZMICKÝ VPLYV � Dopad rôznych telies na zem. Povrch

KOZMICKÝ VPLYV � Dopad rôznych telies na zem. Povrch

GRAVITÁCIA � Nahromadený materiál sa zo svahu posúva vplyvom gravitácie

GRAVITÁCIA � Nahromadený materiál sa zo svahu posúva vplyvom gravitácie

VIETOR Duny, presypy

VIETOR Duny, presypy

RASTLINY A ŽIVOČÍCHY � Mraveniská, termitiská, koralové útesy

RASTLINY A ŽIVOČÍCHY � Mraveniská, termitiská, koralové útesy

ĽAD � Kryogénne útvary permafrost ľadovcové doliny

ĽAD � Kryogénne útvary permafrost ľadovcové doliny

VODA

VODA

ČINNOSŤ VODY � � Rieky Krasové procesy Koryto rieky

ČINNOSŤ VODY � � Rieky Krasové procesy Koryto rieky

Rieky � Fluviálne procesy: splaveniny, vodný tok, ron

Rieky � Fluviálne procesy: splaveniny, vodný tok, ron

Krasové procesy � Obmývanie vápenca vodou→vznik útvarov škrapy, tiesňavy, jaskyne

Krasové procesy � Obmývanie vápenca vodou→vznik útvarov škrapy, tiesňavy, jaskyne

� � � � � ZDROJE http: //dsvoboda. eu/ http: //www. gweb. cz/ http:

� � � � � ZDROJE http: //dsvoboda. eu/ http: //www. gweb. cz/ http: //www. tags-search. com/ http: //www. asb. sk/ http: //www. cestovanie. sk/ http: //planety. astro. cz/ http: //www. photopeters. com/ http: //photos-of-people. com/ http: //commons. wikimedia. org http: //www. treehugger. com/ http: //www. istudent. sk/ http: //outdoors. webshots. com http: //www. rieka. sk/ http: //www. liptov-relax. sk/ http: //www. ped. muni. cz/ http: //cs. wikipedia. org/ http: //sk. wikipedia. org/wiki/Diorit http: //sk. wikipedia. org/wiki/Gabro http: //sk. wikipedia. org/wiki/Peridotit http: //barlog. blog. sme. sk/c

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ