VODNE A VETERNE ELEKTRARNE VODNE ELEKTRARNE Vodn elektrrne

  • Slides: 17
Download presentation
VODNE A VETERNE ELEKTRARNE

VODNE A VETERNE ELEKTRARNE

VODNE ELEKTRARNE

VODNE ELEKTRARNE

Vodné elektrárne sú súčasťou vodného diela. Fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na

Vodné elektrárne sú súčasťou vodného diela. Fungujú na princípe premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu. Vodný prúd prechádza nepohyblivými rozvádzacími kanálmi turbíny a takto usmernený vodný prúd vteká do opačne zakrivených lopatiek obežného kola vodnej turbíny, roztáča tieto lopatky a odovzdáva im svoju mechanickú energiu. Vodné elektrárne sú súčasťou vodného diela. Mechanická energia vody sa mení na mechanická energiu hriadeľa, tá sa následne mení pomocou elektrických generátorov na energiu elektrickú. Elektrická energia sa v synchrónnom generátore vytvára indukciou rotujúceho magnetického poľa rotora do pevného vinutia statora generátora. Pre vytvorenie magnetického poľa rotora je potrebný budiaci jednosmerný prúd, ktorý je vyrábaný v budiči generátora.

Základné časti vodných elektrární: zdrž prívodný kanál elektráreň odpadový kanál

Základné časti vodných elektrární: zdrž prívodný kanál elektráreň odpadový kanál

na následné využitie vo vodnej elektrárni, ako zdroj kinetickej energie na pohon turbín.

na následné využitie vo vodnej elektrárni, ako zdroj kinetickej energie na pohon turbín.

Prívodný kanál: Zabezpečuje potrebný prívod vody, čiže sústreďuje hydraulický spád a zároveň slúži ako

Prívodný kanál: Zabezpečuje potrebný prívod vody, čiže sústreďuje hydraulický spád a zároveň slúži ako plavebná dráha. Prívod vody pozostáva z vtokov, ktoré sú vybavené hrablicami, hradidlami a rýchlouzáverom. Tie zabraňujú tomu, aby sa nečistoty (pne, konáre) dostali do turbíny.

Vodná elektráreň: Premieňa kinetickú alebo potenciálnu energiu vody na elektrickú energiu. Zahŕňa strojovňu, turbíny

Vodná elektráreň: Premieňa kinetickú alebo potenciálnu energiu vody na elektrickú energiu. Zahŕňa strojovňu, turbíny a generátory. Súčasťou vodnej elektrárne sú aj plavebné komory. Rozhodujúcimi technologickými zariadeniami sú generátor -spolu s budiacou súpravou napájanou z pomocného alternátora sa nachádza na osi sústrojenstva turbína - je spojená s generátorom pevnou prírubou a spojkou Voda v turbíne preteká rozvádzacím kolesom (dýzou) do obežného kolesa, ktoré sa pôsobením vody otáča a odovzdáva energiu hriadeľu.

Odpadový kanál: Odvádza energeticky využitú vodu z vodnej elektrárne a vodu z plavebnej komory

Odpadový kanál: Odvádza energeticky využitú vodu z vodnej elektrárne a vodu z plavebnej komory späť do rieky. . Zároveň tvorí aj plavebnú dráhu

Základné rozdelenie vodných elektrární: Vodné elektrárne sa členia podľa toho, pre aké spády a

Základné rozdelenie vodných elektrární: Vodné elektrárne sa členia podľa toho, pre aké spády a akým spôsobom vodný tok využíva: =Akumulačné VE - ich súčasťou je veľká akumulačná nádrž =Derivačné VE - sú postavené na derivačnom kanále =Prietokové VE - prehradzujú pôvodné alebo nové koryto vodného toku =Prečerpávacie VE - majú 2 nádrže / hornú a dolnú/ -v čase nízkej záťaže prečerpávajú vodu do vyššie položenej nádrže. V čase vyššej záťaže táto voda potom poháňa hydrogenerátor na výrobu elektrickej energie. =Kombinované VE

VETERNE ELEKTRARNE

VETERNE ELEKTRARNE

Spôsob výroby elektrickej energie vo veternej elektrárni Veterné elektrárne premieňajú energi u prúdenia vzduchu

Spôsob výroby elektrickej energie vo veternej elektrárni Veterné elektrárne premieňajú energi u prúdenia vzduchu na elektrickú energiu. Sila vetra sa oprie o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztáča ich. Točivá sila z rotora sa prenáša cez prevodovku, alebo priamo do elektrického generátora, kde sa vyrába jednosmerný, resp. striedavý prúd. Inštalovaný výkon najväčších veterných turbín dosiahne 5 000 k. W.

Veterné elektrárne rozdeľujeme podľa veľkosti inštalovaného výkonu na: �mikrozdroje - s výkonom do 30

Veterné elektrárne rozdeľujeme podľa veľkosti inštalovaného výkonu na: �mikrozdroje - s výkonom do 30 k. W - vyrábajú jednosmerný prúd na nabíjanie batérií �stredne veľké elektrárne - s výkonom do 100 k. W - dodávajú striedavý prúd do siete �veľké elektrárne - s výkonom nad 100 k. W - dodávajú striedavý prúd do siete

Podľa polohy osi rotora poznáme dva základné typy veterných turbín: � � s horizontálnou

Podľa polohy osi rotora poznáme dva základné typy veterných turbín: � � s horizontálnou osou - všetky väčšie zariadenia s vertikálnou osou - niektoré typy menších zariadení � Turbíny s horizontálnou osou môžu mať rotory aj s jedným, alebo s dvoma listami, ale v prevažnej väčšine majú trojlistové rotory. Osobitnú skupinu tvoria veterné elektrárne inštalované v morských pobrežných vodách vzdialených od brehov 10 - 20 km. Väčší počet veterných elektrární v jednej lokalite tvorí tzv. veterný park, resp. veternú farmu. Bežne sa montujú s výkonom 1, 5 – 2, 5 MW, najväčšia na svete je v Nemecku s výkonom 4, 5 MW. V USA sa realizuje v súčasnosti veterná farma s výkonom 400 MW. Na Slovensku sa stavajú v lokalitách, kde priemerná rýchlosť vetra dosahuje 3 – 5 m/s. Veterný park Cerová má výkon 2, 4 MW od roku 2003, pri Myjave má výkon 500 k. W od roku 2004. Účinnosť elektrární je 30 -45%, životnosť je okolo 20 - 25 rokov a moderné elektrárne produkujú minimum hluku.

VYHODY VETERNEJ ELEKTRARNE: �dávajú výkon od niekoľko 100 W až po niekoľko 1000 k.

VYHODY VETERNEJ ELEKTRARNE: �dávajú výkon od niekoľko 100 W až po niekoľko 1000 k. W. �pri malých výkonoch je ľahká obsluha a údržba �možnosť pracovať plne automaticky �možno kombinovať s inými elektrárňami

NEVYHODY VETERNEJ ELEKTRARNE: �výkon elektrárne je závislý od rýchlosti vetra �elektráreň pracuje pri rýchlosti

NEVYHODY VETERNEJ ELEKTRARNE: �výkon elektrárne je závislý od rýchlosti vetra �elektráreň pracuje pri rýchlosti od 3 do 20 m/s

VYPRACOVAL: Harčarik Peter ZDROJ: www. spslevice. sk www. seps. sk www. aktualne. centrum. sk

VYPRACOVAL: Harčarik Peter ZDROJ: www. spslevice. sk www. seps. sk www. aktualne. centrum. sk www. phonosolar. sk www. javys. sk