VODA Voda v minulosti Dve byla voda velmi

  • Slides: 13
Download presentation
VODA

VODA

Voda v minulosti �Dříve byla voda velmi čistá. Nikdo se do ní neodvážil nic

Voda v minulosti �Dříve byla voda velmi čistá. Nikdo se do ní neodvážil nic hodit, protože vědě li, že bez vody by nem ohli žít.

Voda nyní �Nyní je voda v České Republice znečištěná. Lidé do ní vyhazujou všechny

Voda nyní �Nyní je voda v České Republice znečištěná. Lidé do ní vyhazujou všechny věci a je jim y jedno, že kvůli toho tad máme špinavou vodu a třeba už brzy nebude pitná. A já bych to chtěla změnit.

Voda v ostatních státech �Voda v české R epublice ještě není to nejh orší.

Voda v ostatních státech �Voda v české R epublice ještě není to nejh orší. Třeba v Africe js ou řeky ještě horší.

Proč jsou v Africe nemocní? u o s j e c i r f

Proč jsou v Africe nemocní? u o s j e c i r f A v é �Lid oto, r p ě n v a l h í n c nemo u. d o v u o n ě t š i č e že pijí zn m í č é d i l y b Chcete a cní o m e n c í v m í t dál á J ? ě d o v é n ě t š i kvůli zneč se a z t í m a l ě t h c bych čistou vodu.

Slavné osobnosti pomáhají! �Už možná víte, že některé slavné osobn osti chtějí, aby se

Slavné osobnosti pomáhají! �Už možná víte, že některé slavné osobn osti chtějí, aby se tyto dě ti uzdravili. Kupují jim léky za svoje peníze a dáv ají peníze z různých videoklipů. Do těcht o osobností patří např. One Direction a Angelina Jolie.

Pomožte vodu změnit! istá č a t y b a , ych b a

Pomožte vodu změnit! istá č a t y b a , ych b a l ě t , h m í C t � d e ř p byla á r e t k , a d se vo m o h c y b y d K byla i teď. oupali v k my Češi vy dách nejspíš vo Afrických eli. ř m u e m s j by e m s j y b m í š Přinejmen m nějakou o dostali jen c. Oni si o jejich nem le můžou se i a vodu nosí, koupat.

Zasaženost světadílů �Myslím si, ž e nejvíc zasaženým svě tadílem je Afrika. Poté as

Zasaženost světadílů �Myslím si, ž e nejvíc zasaženým svě tadílem je Afrika. Poté as i Amerika a Asie a potom až ty ostatní.

Voda v mořích k a t e j h c í oř m v

Voda v mořích k a t e j h c í oř m v a d o �V chu o r t e J. t uje ž a akorá v e ř p le a , á n ě t š zneči čistota.

Voda v oceánech �Voda v oceáne ch mi přijde či stá. Mož ná to

Voda v oceánech �Voda v oceáne ch mi přijde či stá. Mož ná to není pra vda, já js em ale byla u je dnoho o ceánu a ten byl v elmi čis tý.

Příčina znečištění š í p s j e n e j �Voda o, t

Příčina znečištění š í p s j e n e j �Voda o, t o r p á n znečiště é do ní házejí d i l e ž o t o n d pro e j m i j e j a y k d . odpa e n a t s u o k e ř s e co s

Adoptování pro pomoc �Doufám, že vš ichni jednou budou řeku chrá nit a bude

Adoptování pro pomoc �Doufám, že vš ichni jednou budou řeku chrá nit a bude to už brzy. Slavn é osobnosti taky po máhají i my pomáháme. A doptovali jsme holčičku a k aždý měsíc ji posíláme peníze na léky, oblečení atd. Právě jí třeba umřeli ro diče a kdo ví třeba právě pro to, že pili znečištěnou vodu.

Doufám, že vás moje prezentace zaujala!!

Doufám, že vás moje prezentace zaujala!!