VODA Lucka Chytilov a Jakub Kolder VODA Voda

  • Slides: 10
Download presentation
VODA Lucka Chytilová a Jakub Kolder

VODA Lucka Chytilová a Jakub Kolder

VODA -Voda, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku -Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou

VODA -Voda, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku -Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi -V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném v kapalném v plynném

Voda v přírodě Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie. Část

Voda v přírodě Rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem se zabývá hydrologie. Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra H 2 O Značka vody H 2 O

Koloběh vody

Koloběh vody

Vodstvo v ČR-nej… -největší plocha povodí : Labe 51103, 9 km 2 -nejvodnatější tok

Vodstvo v ČR-nej… -největší plocha povodí : Labe 51103, 9 km 2 -nejvodnatější tok : Labe průměrný průtok u Hřenska 308, 2 m 3/s -nejdelší řeky : Vltava 433 km Labe 370 km (v ČR) Dyje 306 km -největší vodní nádrž : Lipno 4870 ha -největší rybník : Rožmberk 489 ha

ŘEKY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘEKY ČESKÉ REPUBLIKY

Zdroj pitné vody v Ostravě Hlavní zdroj pitné vody Ostravsku poskytuje Kružberská přehrada je

Zdroj pitné vody v Ostravě Hlavní zdroj pitné vody Ostravsku poskytuje Kružberská přehrada je druhým největším vodním dílem na severu Moravy. Přehrada se rozkládá v oblasti pohoří Nízkého Jeseníku, jihozápadním směrem od Opavy a severně od města Budišov nad Budišovkou. Plocha vodní nádrže zaujímá 286, 7 ha, v přehradě je 35, 6 miliónů m 3 vody, maximální hloubka dosahuje hloubka 30 m.

Ostr avsk vod é árny kan a aliza ce K čemu jsou : zajistit

Ostr avsk vod é árny kan a aliza ce K čemu jsou : zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy

Užití vody jako vodoléčby • Druh fyzikální léčby, při které se jako léčebný prostředek

Užití vody jako vodoléčby • Druh fyzikální léčby, při které se jako léčebný prostředek používají vodní koupele a střiky různé teploty. Vodoléčba se aplikuje v rehabilitačních odděleních a fyzioterapeutických pracovištích a v lázeňských léčebnách, zejména v těch lázních, které mají léčivé prameny. !Pomocí vody se léčí!