Voda Kraljica ivota Voda Kraljica ivota Voda nas

  • Slides: 9
Download presentation
Voda Kraljica života

Voda Kraljica života

Voda - Kraljica života Voda nas svuda okružuje – ona je veoma obična na

Voda - Kraljica života Voda nas svuda okružuje – ona je veoma obična na našoj planeti i čak obuhvata 3/4 Zemljine površine. Iz kosmosa se jasno uočava njeno plavetnilo. Zato su prvi astronauti koji su boravili u svemiru Zemlju nazvali i Plava Planeta. Voda je ta koja je načinila Zemlju kakva je sada i stvorila život. Iako obična, ona ima mnoga čudesna svojstva i što više saznajemo o njoj to joj se sve više divimo. Na Zemlji se nijedna druga materija ne susreće u takvim količinama i uz to istovremeno u tri stanja: tečnom, čvrstom i gasovitom. Čak se i ljudsko telo sastoji od 71% vode.

Voda - Kraljica života Voda je stvorila klimu Zemlje. Ona čini toplu bundu oko

Voda - Kraljica života Voda je stvorila klimu Zemlje. Ona čini toplu bundu oko naše planete. Da nje nema, kosmička hladnoća bi odavno prodrla na Zemlju, naša planeta bi se odavno ohladila, a život na njoj ugasio. Čak i tamo gde nema nikakvih oblaka, u vazduhu uvek postoji vodena para. Pri hlađenju se, kao što se zna, skoro sve materije skupljaju, a samo voda se širi i tako nastaje led. On je lakši od vode i hvata se samo na površini. To omogućava organizmima koji žive ispod da prežive hladnu zimu. Ako bi se voda skupljala, led bi bio teži i tonuo bi. Postepeno bi se sva voda pretvorila u led i Zemlja bi se na kraju potpuno zamrzla.

Voda - Kraljica života Ali od svih zadivljujućih osobina vode najmanje je poznata njena

Voda - Kraljica života Ali od svih zadivljujućih osobina vode najmanje je poznata njena sposobnost da stvara jako čvrstu površinsku opnu koja nastaje uzajamnim privlačenjem molekula gornjih slojeva vode. Ova sila je toliko velika da može držati pojedine predmete na površini vode. Naučnici su izračunali: da bi se pokidao stubić od 2, 5 cm apsolutno čiste vode, potrebna je sila jednaka 95 tona!

Voda - Kraljica života Međutim, u prirodi apsolutno čista voda ne postoji. Ona najčešće

Voda - Kraljica života Međutim, u prirodi apsolutno čista voda ne postoji. Ona najčešće ima mnogo primesa, tako da se na njenoj površini mogu zadržati samo veoma lagani predmeti (npr. čelična igla ili žilet kada se veoma pažljivo spuste). Neki insekti su takođe vezani za površinsku opnu vode. Oni čitav život provedu klizeći po vodenoj površini, a da nikada ne zagnjure ili izađu na kopno. Tako na primer žive gazivode.

Voda - Kraljica života Međutim, larve komaraca i još neki insekti kače se malim

Voda - Kraljica života Međutim, larve komaraca i još neki insekti kače se malim cevčicama za vodenu opnu odozdo. Pomoću njih oni mogu disati kada su ispod vode, kao što čini ova vodena škorpija. Čak i manji puževi mogu puzati po unutrašnjoj površini vode.

Voda - Kraljica života Dakle, značaj vode za život na našoj planeti je ogroman.

Voda - Kraljica života Dakle, značaj vode za život na našoj planeti je ogroman. Na žalost, sve je manje pitke vode na Zemlji. Zbog toga je čitava naredna decenija posvećena zaštiti i očuvanju voda i označena je kao DECENIJA VODA ZA ŽIVOT.

I zato, kada sledeći put odvrnete slavinu zamislite se nad vodenom kapi. Ona je

I zato, kada sledeći put odvrnete slavinu zamislite se nad vodenom kapi. Ona je veoma značajna za život i zato se prema njoj moramo odnositi kao prema kraljici života.

22. MART - SVETSKI DAN VODA Ujedinjene Nacije su čitavu narednu deceniju (od 2005.

22. MART - SVETSKI DAN VODA Ujedinjene Nacije su čitavu narednu deceniju (od 2005. do 2015. godine) proglasile međunarodnom decenijom zaštite i očuvanja voda na Zemlji. Na Svetski Dan Voda, 22. marta, počela je dekada "Voda za život". Voda ne zna za geografske granice i političke, ekonomske i druge prepreke. Ona je potreba svakog čoveka, bez obzira na boju kože, veru ili naciju. Zbog toga, kada sledeći put odvrnete slavinu setite se da vodu treba koristiti tako da je ima za sve nas, ali voditi računa da je ostane dovoljno i za buduće generacije.