VOD DO DJEPISU PRAMENY MEN ASU MICHAELA SLNSK

  • Slides: 13
Download presentation
ÚVOD DO DĚJEPISU, PRAMENY, MĚŘENÍ ČASU MICHAELA SLÁNSKÁ

ÚVOD DO DĚJEPISU, PRAMENY, MĚŘENÍ ČASU MICHAELA SLÁNSKÁ

“ HISTORIA MAGISTRA VITAE Marcus Tullius Cicero, římský politik a řečník Poznat historii potřebujeme

“ HISTORIA MAGISTRA VITAE Marcus Tullius Cicero, římský politik a řečník Poznat historii potřebujeme především proto, abychom se poznali navzájem a poznali také sami sebe, náš původ a vývoj. A abychom se poučili z chyb minulosti. ”

 • MINULOST = vše co minulo, co se již odehrálo • DĚJINY =

• MINULOST = vše co minulo, co se již odehrálo • DĚJINY = minulost lidstva • DĚJEPIS = školní předmět, který se zabývá dějinami • HISTORIE = cizí název pro dějiny nebo věda zabývající se dějinami Marcus Tullius Cicero

PRAMENY • = původní zdroj informací • = vše co nám zbylo po našich

PRAMENY • = původní zdroj informací • = vše co nám zbylo po našich předcích • Prameny dělíme na: • Písemné – všechny dochované písemné památky • Hmotné – předměty a nástroje • Obrazové – umělecké předměty

VYKOPÁVKY • Především nálezy koster člověka – pro poznání vývoje člověka, ale i jeho

VYKOPÁVKY • Především nálezy koster člověka – pro poznání vývoje člověka, ale i jeho stylu života • Dochované stavby – hrady, kláštery, mosty, silnice, … • ? Která historická věda zkoumá tyto památky? • ? Mezi které typy pramenů byste je zařadili?

 • https: //www. youtube. com/watch? v=Br. BGB-coro 4 – ukázka vykopávek (studenti) Pavilon

• https: //www. youtube. com/watch? v=Br. BGB-coro 4 – ukázka vykopávek (studenti) Pavilon Anthropos v Brně – jediné muzeum v ČR, které vystavuje samostatně nejvýznamnější památky pravěku na našem území

 • MUZEA – budovy, kde se shromažďují hmotné prameny • GALERIE – budovy,

• MUZEA – budovy, kde se shromažďují hmotné prameny • GALERIE – budovy, kde se uchovávají umělecké předměty • KNIHOVNY – budovy, kde se uchovávají písemné prameny • ARCHIVY – zařízení, kde se shromažďují písemné prameny, které nejsou tištěné

Ukázka archivního materiálu – Mělnické listy z roku 1939, SOA Mělník

Ukázka archivního materiálu – Mělnické listy z roku 1939, SOA Mělník

HISTORICKÉ MAPY • ? popište, co všechno vidíte na mapě?

HISTORICKÉ MAPY • ? popište, co všechno vidíte na mapě?

POČÍTÁNÍ ROKŮ = LETOPOČET • = od významné události (počátek nové epochy – např.

POČÍTÁNÍ ROKŮ = LETOPOČET • = od významné události (počátek nové epochy – např. 1492 a objevení Ameriky) • = narození Ježíše Krista (křesťanský svět)

ČASOVÁ OSA • přímka, která nemá začátek ani konec • př. n. l. počítáme

ČASOVÁ OSA • přímka, která nemá začátek ani konec • př. n. l. počítáme proti toku času ( zleva doprava), čím hlouběji do minulosti se něco stalo, tím vyšší číslo se v letopočtu objeví (nejprve byl rok 101 a pak rok 100) • pokud chceme zjistit, kdy zemřel člověk, který se narodil roku 100 př. n. l. , tak od roku jeho narození odečteme dobu jeho života

 • TISÍCILETÍ – 1000 LET • STOLETÍ – 100 LET • 1. tisíciletí

• TISÍCILETÍ – 1000 LET • STOLETÍ – 100 LET • 1. tisíciletí n. l. = období mezi začátkem letopočtu a rokem 1000 • 1. tisíciletí př. n. l. = období mezi rokem 1000 př. n. l. a začátkem našeho letopočtu • 2. století n. l. = 101 – 200 • 2. století př. n. l. = 200 – 101 • První, druhá, třetí a čtvrtá čtvrtina století = 100/4 = 25