vning Tid Ca 40 minuter REKLAMKURRAGMMA Dold reklam

  • Slides: 7
Download presentation
Övning Tid: Ca 40 minuter REKLAMKURRAGÖMMA

Övning Tid: Ca 40 minuter REKLAMKURRAGÖMMA

Dold reklam, eller smygreklam fanns långt innan internet uppfanns. Produktplacering i filmer fanns t

Dold reklam, eller smygreklam fanns långt innan internet uppfanns. Produktplacering i filmer fanns t ex redan på 1920 -talet.

På 1920 -talet hyrde det amerikanska varuhuset Macy’s in ett 20 -tal kvinnor som

På 1920 -talet hyrde det amerikanska varuhuset Macy’s in ett 20 -tal kvinnor som fick betalt för att åka tunnelbana i New York iförda långa handskar som såldes på varuhuset. Vad var tanken med det?

Nutida exempel • Välj ett eller flera exempel på dold reklam på nätet eller

Nutida exempel • Välj ett eller flera exempel på dold reklam på nätet eller i printmedier. • Analysera exemplen med stöd av arbetsbladet Reklamkurragömma. • Diskutera – är exemplet olagligt eller lagligt i Sverige.

Nutida exempel Leta efter exempel på nätet som motsvarar gångna tiders dold reklam: •

Nutida exempel Leta efter exempel på nätet som motsvarar gångna tiders dold reklam: • Inbäddad reklam i film (produktplacering), i reklamspel (advergames), i journalistisk form (advertorials) • Personlig påverkan som reklam för produkter och tjänster i sociala medier, på bloggar och kommunikationsplattformar som görs av så kallade varumärkesambassadörer (influencers eller word of mouth), på publika platser och i varuhus, så kallade bluffkonsumenter (brand pushers" och "fake shoppers").

Vad säger lagen? I Sveriges marknadsföringslag 9 § står ”All marknadsföring ska utformas och

Vad säger lagen? I Sveriges marknadsföringslag 9 § står ”All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Reklamen ska också ha en tydlig avsändare. Om reklamen inte uppfyller dessa krav är den “otillbörlig”. Med andra ord får inte reklam vara dold för mottagaren. ” Det är också förbjudet att göra tv-reklam som riktar sig till barn under tolv år. Förbudet gäller inte reklam på internet.

Presentera & diskutera • Är det svårt eller lätt att skilja på dold reklam

Presentera & diskutera • Är det svårt eller lätt att skilja på dold reklam och journalistiskt innehåll? • Vilka är de vanligaste metoderna som används för dold marknadsföring bland de valda exemplen? • Om ni tror att något av exemplen bedöms bryta mot lagen, känns det meningsfullt att anmäla? • Har barn/unga svårare att upptäcka och skydda sig mot dold reklam?